Platba, vrátenie a zrušenie

 Platba, vrátenie a zrušenie - SendSMSGate
Combined Shape
Platba, vrátenie a zrušenie
1. stanovenie ceny

1.1 Cena, ktorá sa platí za poskytovanie Služieb, je stanovená na stránke s cenami na webovej stránke. Súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky poplatky požadované v plnej výške za používanie požadovaných služieb, ktoré sú, ako sú opísané na webových stránkach, vrátane dane z pridanej hodnoty ( „DPH“ ). Za všetky predaje, DPH alebo iné dane uložené v súvislosti s poskytovaním Služieb alebo vyplývajúce z poskytovania Služieb budete zodpovední a uhradíte SendSMSGate. SendSMSGate si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje ceny a klienti budú informovaní prostredníctvom e-mailu s oznámením o zmene ceny a okamžite ho zašlú na e-mailovú adresu použitú pri registrácii účtu. Poplatok, ktorý musíte zaplatiť za Služby, je poplatok platný v deň prijatia. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že tento poplatok môže byť vyšší ako poplatok uvedený v čase zakúpenia príslušného kreditu. Tiež beriete na vedomie, že ceny v sekcii Ceny na webovej stránke sú prezentované na informačné účely a môžu sa vo väčšej či menšej miere líšiť.

1.2 Bezplatná skúšobná verzia sa ponúka novým klientom ako propagačné opatrenie. Pri registrácii budú novým klientom na účely testovania pridelené a pripísané určité zostatky na ich účet. Ak si Klient želá využívať Služby, musí si kúpiť kredit. Ak si klient nekúpi kredit, jeho účty zostanú bezplatné. Platba sa uskutoční výberom spôsobu platby a zadaním platobných informácií. Viac ako jedna bezplatná skúšobná verzia pre každú spoločnosť alebo organizáciu nie je zvyčajne povolená, okrem prípadu, keď o to klient požiadal a spoločnosť SendSMSGate to povolila. Všetky rozhodnutia SendSMSGate o oprávnenosti a použití bezplatnej skúšobnej verzie sú konečné. Súčet bezplatného skúšobného zostatku nie je pevne stanovený a server SendSMSGate ho môže kedykoľvek zmeniť.

1.3 V prípade nezaplatenia, bez ohľadu na to, či už boli Služby poskytnuté, je SendSMSGate oprávnená okamžite vykonať opravné prostriedky k inkasu a je oprávnená vymáhať všetky a všetky náklady, poplatky a výdavky spojené s takýmto inkasným úsilím, vrátane neobmedzujú sa na právne poplatky, ktoré vzniknú pri vymáhaní poplatkov splatných podľa týchto podmienok.

1.4 Našim klientom neúčtujeme žiadne fixné mesačné náklady za používanie našich služieb, klient platí iba za odoslané SMS alebo iné použité produkty. Žiadne skryté náklady na použitie a žiadny nastavovací poplatok za Služby.

2. Spôsob platby

2.1 Akceptujeme karty Visa, MasterCard, American Express, Visa Debit, Electron. Platba sa naúčtuje na vrub karty ihneď, keď na svojom účte otvoríte nový balík so sumou platby, ktorú môžete minúť pomocou našich služieb.

2.2 Pracujeme s platobnými systémami: Webmoney, Payza a Paysera. V týchto systémoch môžete platiť za naše služby, ktoré prevádzajú prevody z vašich peňaženiek. Všetky platby sú bezpečné a bezpečné vďaka nášmu partnerovi pre platby, ktorý spoločnosť Paysera spracovala.

2.3 Máte tiež možnosť platiť bankovým prevodom. Môžete vyplniť informácie o vás a vašej spoločnosti a vygenerovať faktúru sami a uskutočniť platbu priamo na náš bankový účet. Po prijatí peňazí otvoríme balík na vašom účte.

2.4 Naším platobným partnerom je spoločnosť Paysera. Je to spoľahlivý, bezpečný a rýchly systém výberu platieb pre tých, ktorí chcú predávať alebo kupovať tovar a služby na internete. Paysera je zabezpečená najmodernejšími bezpečnostnými certifikátmi SSL a hardvérovými a softvérovými riešeniami. Všetky platby sú spracovávané na serveroch spoločnosti Paysera a zabezpečené na vysokej úrovni.

3. Vrátenie a zrušenie

3.1 Na základe zodpovedajúcej žiadosti zaslanej support@sendsmsgate.com, SendSMSGate vráti klientom nevyužitý úver, ktorý zaplatili. Tieto žiadosti musia obsahovať vaše meno, meno klienta, e-mailovú adresu a dôvod vrátenia platby. SendSMSGate spracuje žiadosti o vrátenie platby do 7 pracovných dní.

3.2 Vrátenie prostriedkov bude uskutočnené pomocou spôsobu platby, ktorý ste použili na nákup kreditu, pokiaľ sa SendSMSGate a klient nedohodli inak. Napríklad, ak bola platba uskutočnená kreditnou kartou, SendSMSGate vráti sumu vášho nevyužitého kreditu na kreditnú kartu použitú na nákup kreditu. Náhrada sa neposkytuje tretím stranám.

3.3 V prípade zrušenia účtu Klienta z dôvodu nevyužitia Služieb, SendSMSGate nevracia žiadny nevyužitý kredit, ktorý zostal na účte tohto Klienta.

3.4 V prípade zrušenia alebo zrušenia účtu Klienta sa neplatia žiadne storno ani storno poplatky.

3.5 V prípade kontroverzných problémov môže klient otvoriť spor a vysvetliť vzniknutú situáciu, informujte nás o sume požadovanej náhrady a informujte nás zaslaním e-mailu support@sendsmsgate.com. SendSMSGate preskúma odvolanie klienta po dobu 7 dní a informuje klienta všetkými dostupnými spôsobmi o výsledku sporu.

Začnite posielať SMS správy z celého sveta
teraz!

Začať pracovať je ľahké
1 Prihlásiť Se
2 Získajte bezplatné kredity
3 Pošlite prvú SMS

Začať pracovať je ľahké
práve teraz