Pogoji uporabe

 Pogoji uporabe Množični SMS Gateway SendSMSGate
Combined Shape
Pogoji uporabe
1. Opredelitve

1.1 Stranka pomeni pravne osebe (ali posameznike kot pooblaščene zastopnike pravnih oseb), ki se registrirajo na spletnem mestu in ga uporabljajo ter programsko opremo v skladu s temi pogoji za uporabo storitev.

1.2 Potencialni odjemalec pomeni vse obiskovalce ali uporabnike spletnih strani in programske opreme, ki jih zanimajo storitve, ki jih ponuja SendSMSGate in še niso registrirane v sistemu.

1.3 Vsebina pomeni vsa sporočila, komentarje, video posnetke, zvočne posnetke, glasbo, podatke, besedilo, fotografije, programsko opremo, skripte, grafiko ali katero koli drugo vsebino, ki jo ustvarijo, zagotovijo ali drugače predložijo stranke in drugi uporabniki SendSMSGate v tečaju. uporabe spletnega mesta, programske opreme in storitev.

1.4 Storitve pomeni poslovno sporočanje besedilnih sporočil, kot je določeno v 3. oddelku spodaj.

1.5 SLA pomeni pogodbo o ravni storitev, ki določa ravni storitve spletnega mesta, programske opreme in storitev, ki jih SendSMSGate na splošno lahko zagotavlja svojim strankam.

1.6 Programska oprema pomeni spletni vmesnik, mobilno aplikacijo in drugo naložljivo in integrirano programsko opremo, ki jo je SendSMSGate razvil in vzdrževal za zagotavljanje storitev.

1.7 Pogoji pomeni te pogoje storitve in vse pogoje, pravilnike in smernice, ki so vključeni v pogoje s sklicevanjem, vključno z, vendar ne omejeno na, politiko zasebnosti in SLA.

1.8 SendSMSGate pomeni trgovsko ime podjetja PROMIT GROUP, družbe z omejeno delniško udeležbo, registrirano na Škotskem v Združenem kraljestvu pod številko podjetja SL029222 s sedežem v Suite 1 4 Queen Street, Edinburgh, Škotska, EH2 1JE in vseh njegovih pridruženih podjetjih.

1.9 Politika zasebnosti pomeni politiko zasebnosti SendSMSGate, ki določa osnove obdelave osebnih podatkov, ki jih stranke pošljejo SendSMSGate v povezavi z uporabo spletnega mesta, programske opreme in storitev.

1.10 Spletno mesto pomeni spletno mesto SendSMSGate www.sendsmsgate.com in dostop do portala s programsko opremowww.portal.sendsmsgate.com.

2. Soglasje za sprejemanje Pogojev storitve

2.1 Z dostopom, ogledom, prijavo v, ustvarjanjem računa ali uporabo spletnega mesta, programske opreme, storitev, vsebine, ki je na njih zagotovljena, ali z zahtevo in registracijo za storitve potrjujete in se strinjate, da so ti pogoji zavezani.

2.2 Prav tako razumete, da z ustvarjanjem računa na spletnem mestu dajete soglasje v imenu stranke in potrjujete potrdilo o pogojih obdelave osebnih podatkov, kot je določeno v pravilniku o zasebnosti .

2.3 Prav tako potrjujete, da se lahko v skladu z veljavno zakonodajo nekateri osebni podatki obdelujejo brez vaše privolitve in da SendSMSGate pridržuje pravico, da takšno obdelavo opravi, kadar je to primerno .

2.4 Potrjujete in jamčite, da imate med uporabo spletnega mesta, programske opreme in storitev ves čas vsa potrebna soglasja in pooblastila za obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih pošljete v SendSMSGate. Zavezujete se, da boste nemudoma obvestili SendSMSGate o preklicu soglasja za obdelavo osebnih podatkov, poslanih v SendSMSGate, o poteku pravnih razlogov za obdelavo, spreminjanje, netočnost ali spremembo poslanih osebnih podatkov .

2.5 Pri uporabi storitev za neposredno trženje ste odgovorni za izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev v zvezi z neposrednim trženjem in pravicami posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. SendSMSGate ponuja samo platformo za pošiljanje sporočil, vi pa ste izključno odgovorni za vsebino vaših sporočil, poslanih s storitvami. Razumete, da obstajajo različna pravna pravila za neposredno trženje v različnih državah. Ko uporabljate Storitve za neposredno trženje, morate izpolnjevati vse zahteve za neposredno trženje države, v kateri prebiva prejemnik sporočila o neposrednem trženju. Na primer, v državah EU morate z neposrednim trženjem poslati sporočilo s podatki o tem, kako se lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odpove neposrednemu trženju in obstajajo tudi nekatere zahteve glede vsebine komercialnih sporočil. .

2.6 Če se s temi pogoji ne strinjate, ne smete uporabljati spletnega mesta, programske opreme ali storitev in morate takoj prenehati z uporabo .

2.7 Vaš nadaljnji dostop do spletnega mesta, programske opreme in / ali uporabe storitev, kot je opisano zgoraj, pomeni, da sprejemate pogoje .

3. Storitve

3.1 Storitve omogočajo pošiljanje in prejemanje SMS-sporočil, vključno z obvestili, opozorili, opomniki, potrditvami, trženjskimi akcijami SMS in uporabo e-pošte za storitev SMS. Storitve so na voljo prek spletnega vmesnika, mobilnih aplikacij za sporočanje besedilnih sporočil ali dostopa do prehoda SMS, ki ga je mogoče vključiti v vaše spletno mesto. SendSMSGate poleg tega zagotavlja vzdrževanje programske opreme, nadgradnje in podporo strankam, ki omogočajo pošiljanje SMS besedilnih sporočil prejemnikom, ki jih imenujete vi .

3.2 SendSMSGate lahko občasno posodobi spletno mesto, programsko opremo in storitve in lahko kadar koli spremeni vsebino. Upoštevajte, da se kljub temu, da SendSMSGate razumno prizadeva za posodobitev informacij na spletnem mestu, lahko katera koli vsebina na spletnem mestu v določenem času zastara, zato SendSMSGate ni dolžan posodabljati. SendSMSGate ne daje nobenih zagotovil, jamstev ali garancij, ne glede na to, ali je izrecno ali nakazano, da je vsebina na spletnem mestu točna, popolna ali posodobljena. .

4. Uporaba storitev

4.1 SendSMSGate ponuja storitve samo strankam, ki so pravne osebe (subjekt, ki ni fizična oseba; npr. Storitve se zagotavljajo podjetjem). Stranke morajo za uporabo storitev ustvariti račun na spletnem mestu in se prijaviti .

4.2 Naročniki se registrirajo pri svojih pooblaščenih zastopnikih. Za registracijo predstavniki zagotovijo zahtevane podatke, vključno z imenom in priimkom, e-poštnim naslovom, telefonsko številko za overitveni račun, ime podjetja, prijavo in geslo. Naročniki potrjujejo, da imajo pooblaščeni zastopniki, ki delujejo v njihovem imenu, polno zmogljivost in pooblastilo, da stranke zavežejo k tem pogojem .

4.3 Fizične osebe lahko izpolnijo registracijski obrazec za opravljanje storitev na spletni strani samo v imenu strank, kot njihovi pooblaščeni zastopniki. Po izpolnitvi in ​​potrditvi registracijskega obrazca fizične osebe potrdijo, da delujejo kot pooblaščeni zastopniki strank in da kontaktni podatki, ki jih predložijo, predstavljajo kontaktne podatke podjetja zastopanih strank .

4.5 Ko dostopate do in uporabljate spletno mesto, programsko opremo in / ali storitve, to jamčite :

4.5.1 Ste upravičeni uporabnik ;

4.5.2 Imate pravno sposobnost in pooblastilo, da se strinjate s temi pogoji ;

4.5.3 Vse informacije, ki jih posredujete, so resnične, točne, aktualne in popolne, informacije pa boste hranili natančne in ažurne ;

4.5.4 Vi ste odgovorni za in varovali boste svoje poverilnice za prijavo, vključno z vašim geslom za prijavo, in nadzirali boste ter bili popolnoma odgovorni za kakršno koli uporabo storitev s temi poverilnicami za prijavo, vključno s strani vseh pooblaščenih uporabnikov. Uporabniško identifikacijsko kodo, geslo in vse druge varnostne podatke morate obravnavati kot zaupne. Ne smete je razkriti nobeni tretji osebi. Če veste ali sumite, da kdorkoli razen vas pozna vašo uporabniško identifikacijsko kodo ali geslo, morate nemudoma obvestiti SendSMSGate na support@sendsmsgate.com;

4.5.5 Prebrali ste, razumeli in se strinjali s Pogoji .

4.6 SendSMSGate si pridržuje pravico, da po svoji lastni presoji kadar koli in iz katerega koli razloga zavrne ali zavrne dostop do spletnega mesta, programske opreme ali storitev, vključno s, vendar ne omejeno na, v primeru kršitve teh pogojev. .

4.7 SendSMSGate ima pravico kadar koli onemogočiti katero koli identifikacijsko kodo ali geslo uporabnika, ne glede na to, ali ga je izbral ali dodelil SendSMSGate, če po razumnem mnenju SendSMSGate niste upoštevali nobene od določb teh pogojev. .

4.8 Vaša izključna odgovornost je, da zagotovite, da vaša uporaba spletnega mesta, programske opreme in storitev ustreza vsem veljavnim zakonom. SendSMSGate ne bo odgovoren in / ali odgovoren v primeru vaše neskladnosti .

4.9 Odgovorni ste za vse potrebne ukrepe, da boste imeli dostop do spletnega mesta, programske opreme in storitev .

4.10 Prav tako ste odgovorni za zagotavljanje, da so vse osebe, ki dostopajo do spletnega mesta, programske opreme in storitev prek vaše internetne povezave, seznanjene s temi pogoji in da jih izpolnjujejo. .

4.11 SendSMSGate lahko po lastni presoji zapre račun stranke, če Naročnik storitev ne uporablja neprekinjeno 24 mesecev. SendSMSGate ne bo nobene obveznosti za obnovitev dostopa do podatkov ali uporabe podatkov, ki jih vsebuje račun, ali bo pod nobenimi nadaljnjimi obveznostmi, vključno s predložitvijo kopije vseh podatkov v računu. Neuporaba storitev vključuje nezmožnost prijave v račun ali pošiljanja SMS sporočil .

4.12 Če želi stranka svoj račun zapreti, lahko to stori tako, da pošlje zahtevo upravitelju osebnih računov, ki je odgovoren za vaše podjetje, ali pa nas v drugih primerih obvesti na support@sendsmsgate.com. Račun bo zaprt v 24 urah, ko bo zahtevek prejel in obdelal SendSMSGate. Po obdelavi lahko stranka kadar koli znova odpre račun, če se ponovno odloči za uporabo storitev (razen izbrisanih stikov in sporočil) .

5. Cene in plačilo

5.1 Cena, ki jo je treba plačati za opravljanje storitev, je določena na strani s cenami spletnega mesta. Strinjate se, da boste plačali vse pristojbine, ki so potrebne za uporabo storitev, ki ste jih zahtevali in ki so opisane na spletnem mestu, vključujejo davek na dodano vrednost („DDV“). Odgovarjate in boste povrnili SendSMSGate za vso prodajo, DDV ali druge davke, uvedene v zvezi z ali izhajajoče iz opravljanja storitev. SendSMSGate si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni svoje cene in naročnika (-e) nemudoma obvesti o obvestilu o spremembi cene, posodobi e-poštno pismo in pošlje na e-poštni naslov, uporabljen med registracijo računa. Pristojbina, ki jo plačate vi za storitve, je pristojbina, ki velja na dan prejema. Priznavate in se strinjate, da je ta pristojbina morda večja od provizije, ki je bila navedena v času, ko ste kupili ustrezno dobropis. Prav tako potrjujete, da so cene na odseku s cenami na spletnem mestu predstavljene v informativne namene in se lahko razlikujejo v večji ali manjši meri .

5.2 Novim strankam je kot promocijski ukrep na voljo brezplačno preskusno obdobje. Ob prijavi bodo nove stranke dodeljene in jim nakazane dobroimetje na računu za namene testiranja. Če stranke želijo uporabljati Storitve, morajo kupiti dobroimetje. Če stranke ne bodo kupile kredita, bodo njihovi računi ostali brezplačni. Plačilo se izvrši tako, da izberete način plačila in predložite svoje podatke o plačilu. Več kot eno brezplačno preskušanje na podjetje ali organizacijo običajno ni dovoljeno, razen če ga je naročnik zahteval in SendSMSGate dovolil. Vse odločitve SendSMSGate o upravičenosti in uporabi brezplačnega preskušanja so dokončne. Vsota brezplačnega preskusnega stanja ni določena in jo lahko kadar koli spremeni SendSMSGate .

5.3 V primeru neplačila, ne glede na to, ali so bile storitve že opravljene, ima SendSMSGate pravico nemudoma nadaljevati z odškodninskimi sredstvi in ​​je upravičen do povračila vseh stroškov, pristojbin in stroškov takšnih prizadevanj za zbiranje, vključno z ni omejeno na pravne pristojbine, nastale pri opravljanju pobiranja pristojbin, ki jih je treba plačati po teh pogojih .

5.4 Strankam ne zaračunavamo nobenih mesečnih fiksnih stroškov za uporabo naših storitev, stranka plača samo za poslane SMS ali druge uporabljene izdelke. Brez skritih stroškov za uporabo in brez nastavljene pristojbine za Storitve .

6. Načini plačila :

6.1 Sprejemamo kartice Visa, MasterCard, American Express, Visa Debit, Electron. Plačilo se bremeni s vaše kartice takoj z odpiranjem novega paketa na vašem računu s plačilom, ki ga lahko porabite z uporabo naših storitev.

6.2 Sodelujemo s plačilnimi sistemi: Webmoney, Payza in Paysera. V teh sistemih lahko plačujete za naše storitve, ki prenašajo denarnice iz vaših denarnic. Vsa plačila so varna in varna, zahvaljujoč našemu plačilnemu partnerju Paysera ga je obdelal .

6.3 Prav tako imate možnost plačila z bančnim nakazilom. Podatke o sebi in vašem podjetju lahko izpolnite in sami ustvarite račun ter izvedete plačilo neposredno na naš bančni račun. Po prejemu denarja odpremo paket na vašem računu .

6.4 Naš splošni plačilni partner je Paysera (www.paysera.com) To je zanesljiv, varen in hiter sistem zbiranja plačil za tiste, ki želijo prodati ali kupovati blago in storitve na internetu. Paysera je zavarovana z najnaprednejšimi varnostnimi certifikati SSL ter strojno in programsko rešitvijo. Vsa plačila se obdelujejo na strežnikih Paysera in so zavarovana na visoki ravni .

7. Nadomestila in odpovedi

7.1 Na podlagi ustrezne zahteve, poslane na support@sendsmsgate.com, SendSMSGate strankam povrne neizkoriščen kredit, ki ga je plačal. Take zahteve morajo vsebovati vaše ime, ime stranke, e-poštni naslov in razlog za vračilo. SendSMSGate obdela zahteve za vračilo v 7 delovnih dneh .

7.2 Vračilo bo izvedeno s plačilnim sredstvom, ki ste ga uporabili za nakup kredita, razen če se SendSMSGate in odjemalec ne dogovorita drugače. Če je na primer plačilo izvedeno s kreditno kartico, SendSMSGate znesek neizkoriščenega kredita povrne na kreditno kartico, ki je bila uporabljena za nakup kredita. Nadomestilo se ne izvrši tretjim osebam .

7.3 V primeru prenehanja računa stranke zaradi neuporabe storitev (glej zgornjo določbo 4.11), SendSMSGate ne povrne neporabljenih dobropisov, ki so ostali na računu te stranke .

7.4. V primeru preklica (glej določbo 4.12 zgoraj) ali prenehanja računa stranke, ne velja plačilo za odpoved ali prenehanje .

7.5. V primeru spornih vprašanj lahko naročnik odpre spor in razloži nastalo situacijo, nas obvestite o višini zahtevanega nadomestila in nas obvestite tako, da nam pošlje elektronsko pismo na support@sendsmsgate.com. SendSMSGate bo 7 dni preučil pritožbo stranke in stranko na vse razpoložljive načine obvestil o rezultatu spora .

8. Odgovornosti

8.1 Stranke z uporabo spletne strani ali storitev potrjujejo in se strinjajo, da so za njih odgovorne izključno :

8.1.1 Pridobitev in vzdrževanje vse računalniške strojne, programske in komunikacijske opreme, potrebne za dostop do spletnega mesta, programske opreme ali storitev, in za plačilo vseh stroškov dostopa (npr. ISP, telekomunikacije), nastalih med uporabo ;

8.1.2 Plačilo pristojbine za vse zaprošene storitve v celoti ;

8.1.3 Upoštevanje teh pogojev in zagotavljanje, da vsi pooblaščeni uporabniki naročnika spoštujejo te pogoje ;

8.1.4 Za vso vsebino, ki jo stranke ustvarijo ali dajo na voljo med uporabo storitev, kot je opisano spodaj .

9. Vsebina na voljo za SendSMSGate

9.1 SendSMSGate ne zahteva lastništva, preverjanja ali nadzora nad vsebino, ki jo stranke ustvarijo, zagotovijo ali drugače predložijo SendSMSGate med uporabo spletnega mesta, programske opreme in storitev. Naročniki in drugi uporabniki so izključno odgovorni za vso vsebino, ki jo ustvarijo in predložijo SendSMSGate, SendSMSGate pa ne prevzema nobene odgovornosti za takšno vsebino. SendSMSGate uporablja takšno vsebino samo za zagotavljanje storitev .

9.2 Stranke z zagotavljanjem svoje vsebine SendSMSGate posojijo SendSMSGate po vsem svetu, brezplačno, neekskluzivno licenco za kopiranje, distribucijo, prenašanje, prikazovanje, reproduciranje, urejanje, prevajanje, izvajanje in preoblikovanje vsebine za zagotavljanje storitev .

9.3 SendSMSGate si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli in iz kakršnega koli razloga brez kakršnega koli obvestila odstrani, zasloni ali uredi vsebino. .

9.4 Z uporabo storitev soglašate, da ne boste ustvarili nobene vsebine, ki je žaljiva, grozi, spodbuja nasilje, spodbuja kakršno koli nezakonito dejavnost, je nespodobna, obrekovalna, pornografska ali kako drugače škodljiva, predstavlja nepooblaščene kopije ali distribucije avtorsko zaščitenega dela ali druge intelektualne lastnine ali pa je v nasprotju s tem zakonu ali kako drugače nasprotovati .

9.5 SendSMSGate ima pravico razkriti svojo identiteto pravnim institucijam .

9.6 SendSMSGate ne bo odgovoren ali odgovoren nobeni tretji osebi za vsebino ali točnost katere koli vsebine, ki ste jo objavili na spletnem mestu .

9.7 SendSMSGate ima pravico odstraniti vsako objavo, ki jo objavite na spletnem mestu, če po njenem mnenju vaša objava ni v skladu s standardi vsebine, določenimi v teh pogojih. .

9.8 SendSMSGate uporablja obdobja hrambe za vsebino, ki jo predložijo stranke, kot je določeno v oddelku 8 pravilnika o zasebnosti .

10. Brez nezakonite ali prepovedane uporabe

10.1 Morate se držati teh pogojev in izrecno soglašati, da spletnega mesta, programske opreme ali storitev ne boste uporabljali za kaj od naslednjega, kar je strogo prepovedano :

10.1.1 Udeležite se neprimernega vedenja, tudi :

10.1.1.1 Uporabite spletno mesto, programsko opremo ali storitve na kakršen koli način, ki krši veljavne lokalne, nacionalne ali mednarodne zakone ali predpise ;

10.1.1.2 Nadlegovanje, zloraba, zalezovanje, grožnja, obrekovanje ali kako drugače kršijo ali kršijo pravice drugih (vključno z zasebnostjo, oglaševanjem in lastniškimi pravicami) .

10.1.2. Napačno predstavite svojo identiteto ali lažno predstavljajte katero koli osebo ali subjekt, vključno z osebjem SendSMSGate, vendar ne omejeno nanje. ;

10.1.3. Vključite se v nezakonite, lažne, zavajajoče ali lažne poslovne prakse ;

10.1.4. Na kakršen koli način pošiljajte škodljive vsebine, tudi mladoletnikom ;

10.1.5. Pošljite vsebino, za katero se lahko šteje, da je nezaželeno ali nepooblaščeno oglaševanje, promocija, neželena pošta, neželena pošta, piramidne sheme, verižna pisma ali katera koli druga oblika nagovarjanja ali ne izpolnjujejo veljavnih zakonov o zasebnosti in komunikaciji ;

10.1.6. Vsebino pošljite kot komercialno sporočilo brez zahtevanega predhodnega dovoljenja in jasnega mehanizma za odjavo ;

10.1.7. Pošljite oglaševalska sporočila, ne da bi jih prejemnik zahteval in / ali ki niso v skladu z veljavno zakonodajo o mobilnem in direktnem trženju ;

10.1.8. Povzročajo škodo ali motnje, vključno :

10.1.8.1. Uvedite ali poskusite vnesti viruse ali katero koli drugo škodljivo računalniško kodo, datoteke ali programe, ki motijo, uničujejo ali omejujejo delovanje spletnega mesta, programske opreme ali storitev ;

10.1.8.2. Poskusite vlomiti, poškodovati, onemogočiti, preobremeniti ali oslabiti strežnike ali omrežja SendSMSGate ali motiti, onemogočiti ali kako drugače okvariti pravilno delovanje spletnega mesta, programske opreme ali storitev, vključno z, vendar ne omejeno na, kakršnimi koli dejanji reprogramiranja, dekodiranja in posega ;

10.1.8.3. Udeležite se vseh dejavnosti, ki povzročajo ali spodbujajo kakršno koli škodo ali škodo v zvezi s SendSMSGate ali katero koli skupino ali posameznikom ;

10.1.8.4. Spremenite, uredite, prevedite, prilagodite, razstavite, dekompilirajte ali obrnite inženir vse programske programe ali skripte, ki jih SendSMSGate uporablja v povezavi s spletnim mestom, programsko opremo ali storitvami ;

10.1.8.5. Na kakršen koli način zmanjšajo kakovost spletnega mesta ali storitev, motijo ​​njegovo delovanje ali poslabšajo njegovo delovanje ;

10.1.8.6. Ne izpolnjuje ali ne spoštuje nobenih zahtev, postopkov, pravilnikov ali predpisov SendSMSGate, povezanih s spletnim mestom, programsko opremo ali storitvami ;

10.1.9. Pridobite nepooblaščen dostop, vključno :

10.1.9.1. Poskusite pridobiti nepooblaščen dostop do računalniškega omrežja SendSMSGate ali do računov katerega koli uporabnika ;

10.1.9.2. Uporabite tehnologijo ali druge načine za dostop do nepooblaščenih vsebin ali nejavnih prostorov, vključno z neomejenimi možnostmi, uporabo "botov", "pajkov" ali "pajkov" ;

10.1.10. Ravnanje protipravnega in kaznivega ravnanja, vključno :

10.1.10.1. Sodelujte v ravnanju, ki bi pomenilo kaznivo dejanje, ali spodbujanju drugih k takšnemu ravnanju ali ki bi kršilo veljavne zakone in druge predpise ;

10.1.10.2. Uporaba spletnega mesta, programske opreme ali storitev na kakršen koli način, ki predstavlja ali krši kateri koli zakon ali predpis, in se posebej strinjate, da boste spoštovali vse veljavne zakone v zvezi s prenosom podatkov iz pristojnosti, ki ureja vaše dejavnosti ;

10.1.10.3. Zloraba spletne strani, programske opreme ali storitve v nezakonite ali nepooblaščene namene .

10.2. Za dostop do spletnega mesta, programske opreme in storitev ste odgovorni za konfiguriranje svoje informacijske tehnologije, računalniških programov in platforme. Uporabiti morate programsko opremo za zaščito pred virusi .

10.3. S spletnim mestom, programsko opremo in storitvami ne smete zlorabljati z zavestnim vnosom virusov, trojanov, črvov, logičnih bomb ali drugega materiala, ki je škodljiv ali tehnološko škodljiv. Ne smete poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do spletnega mesta, programske opreme ali storitev, strežnika, na katerem sta shranjena spletna stran in programska oprema, ali katerega koli strežnika, računalnika ali baze podatkov, povezane s spletnim mestom in programsko opremo. Ne smete napadati spletnega mesta in programske opreme prek napada zavrnitve storitve ali distribuiranega napada zavrnitve storitve. S kršitvijo te določbe bi storili kaznivo dejanje. SendSMSGate bo takoj sporočil vsako takšno kršitev ustreznim organom pregona in jim razkril vašo identiteto, če bo SendSMSGate znano. V primeru take kršitve bo vaša pravica do uporabe spletnega mesta, programske opreme ali storitev takoj prenehala .

10.4. Če je prišlo do kršitve katere koli določbe te določbe 9 ali katere koli druge določbe teh pogojev, lahko SendSMSGate sprejme kakršne koli ukrepe, ki se jim zdijo ustrezni. .

10.5. Neupoštevanje teh pogojev pomeni bistveno kršitev pogojev, po katerih imate dovoljenje za uporabo spletnega mesta, programske opreme in storitev, in lahko povzroči, da SendSMSGate sprejme vse ali katero koli od naslednjih ukrepov :

10.5.1. Takojšnji, začasni ali trajni odvzem pravice do uporabe spletnega mesta, programske opreme in storitev ;

10.5.2. Takoj, začasno ali trajno odstranjevanje vseh objav ali gradiva, ki ste jih naložili / prenesli prek spletnega mesta, programske opreme ali storitev ;

10.5.3. Izdaja opozorila ;

10.5.4. Sodni postopek proti vam zaradi povračila vseh stroškov na odškodnini (vključno z razumnimi upravnimi in pravnimi stroški, ki niso posledica tega), ki so posledica kršitve ;

10.5.5. Nadaljnji pravni postopek proti vam;

10.5.6. Razkritje takšnih informacij organom pregona, kot se SendSMSGate upravičeno meni, je potrebno.

10.6. SendSMSGate izključuje odgovornost za dejanja, storjena kot odgovor na kršitev teh pogojev. Odzivi, opisani v teh pogojih, niso omejeni in SendSMSGate lahko sprejme kakršne koli druge ukrepe, ki se jim zdi primerno..

11. Intelektualna lastnina

11.1 SendSMSGate, logotip SendSMSGate in vse druge blagovne znamke, storitvene znamke, grafike in logotipi SendSMSGate, ki se uporabljajo v povezavi s spletnim mestom, programsko opremo in storitvami, so last SendSMSGate .

11.2 Vse avtorske pravice, blagovne znamke, patenti, poslovne skrivnosti in druge pravice intelektualne lastnine na spletnem mestu, programski opremi in storitvah so edina last SendSMSGate ali njegovih dajalcev licence, od katerih si vsak pridržuje vse pravice v zvezi s takšnim gradivom. Druge blagovne znamke, storitvene znamke, grafike in logotipi tretjih oseb so blagovne znamke njihovih lastnikov. Nobenih znamk se ne sme kopirati, posnemati ali uporabljati v celoti ali delno brez predhodnega pisnega soglasja SendSMSGate ali privolitve ustreznega imetnika blagovne znamke.

11.3 SendSMSGate vam podeljuje svetovno, neizključno in neprenosljivo licenco za uporabo spletnega mesta in programske opreme pod pogoji, določenimi v teh pogojih .

11.4 Za osebno uporabo lahko natisnete eno kopijo in prenesete izvlečke katere koli strani s spletnega mesta in druge v vaši organizaciji lahko opozorite na vsebino, objavljeno na spletnem mestu .

11.5 Na noben način ne smete spreminjati papirja ali digitalnih kopij gradiva, ki ste ga natisnili ali prenesli, in ne smete uporabljati ilustracij, fotografij, video ali zvočnih zaporedja ali kakršne koli grafike ločeno od spremnega besedila. .

11.6 Vedno je treba priznati status SendSMSGate (in katerega koli identificiranega sodelavca) kot avtorja vsebine na spletnem mestu in programski opremi. .

11.7 Ne smete uporabljati nobenega dela vsebine spletnega mesta, programske opreme ali storitev v komercialne namene, ne da bi za to pridobili dovoljenje za pošiljanje SendSMSGate ali njegovih licenc.

11.8 Če natisnete, kopirate ali prenesete kateri koli del spletnega mesta ali programske opreme s kršitvijo teh pogojev, bo vaša pravica do uporabe spletnega mesta, programske opreme in storitev takoj prenehala in morate po odločitvi SendSMSGate vrniti ali uničiti vse kopije materiala, ki ste ga izdelali .

12. Varstvo podatkov in zasebnost

12.1 Vsi osebni podatki, ki jih stranke naložijo pri uporabi spletnega mesta, programske opreme ali storitev, bodo uporabljeni v skladu s politiko zasebnosti. Poleg primerov, opisanih v pravilniku o zasebnosti, SendSMSGate lahko obdeluje vaše podatke med obiskom spletnega mesta, ko se podatki samodejno prejemajo in beležijo iz vašega brskalnika v dnevnikih strežnika SendSMSGate, vključno z informacijami o prijavi, vrsti in različici brskalnika, operacijskim sistemom in platforma, IP naslov, informacije o brskalniku in seji, piškotki in zahtevane strani. SendSMSGate to počne za izboljšanje spletnega mesta in storitev ter tudi za razumevanje trendov, vključno :

12.1.1 spremljati vzorce uporabe, kot so datumi prijave in količine podatkov, da bi razumeli, kako se uporabljajo spletna stran, programska oprema in storitve ;

12.1.2 iz varnostnih razlogov, vključno z identifikacijo in overitvijo ;

12.1.3 za statistične in analitične namene ;

12.1.4 za spremljanje in preprečevanje goljufij in zlorab. Ne glede na zgoraj navedeno lahko obiskovalci spletnega mesta brskajo po njem anonimno in osebni podatki o njih ne bodo zbrani, razen če so posebej poslani SendSMSGate .

13. Uporaba piškotkov

13.1 SendSMSGate na spletnem mestu uporablja standardno tehnologijo, imenovano "piškotki"

13.2 Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se naložijo v računalnik ali mobilno napravo obiskovalcev spletnih strani. Piškotki se uporabljajo za boljše, učinkovitejše delovanje spletnih mest. To lahko storijo, ker spletna mesta lahko berejo in pišejo te datoteke, kar jim omogoča, da prepoznajo obiskovalce in si zapomnijo pomembne informacije, zaradi katerih bo uporaba in navigacija po spletnem mestu bolj priročna. Nekateri piškotki, znani kot "sejni piškotki", potečejo na koncu seje brskalnika. Drugi piškotki, znani kot "obstojni piškotki", so med sejami brskalnika shranjeni v računalniku ali mobilni napravi. Za več informacij o piškotkih obiščite www.cookiecentral.com ali www.aboutcookies.org.

13.3 Piškotki SendSMSGate ne zbirajo nobenih osebnih podatkov in vse informacije, zbrane s piškotki, se zbirajo na zbirni in anonimni osnovi. SendSMSGate uporablja piškotke, da vam ponudi boljšo storitev.

13.4 SendSMSGate uporablja piškotke za preverjanje pristnosti, sejo in analitiko spletnega mesta .

13.5 Spletno mesto vsebuje opozorilo o uporabi piškotkov. S soglasjem za uporabo piškotkov na spletnem mestu se strinjate z uporabo piškotkov .

14. Spletna mesta tretjih oseb

14.1 Spletno mesto, programska oprema ali storitve lahko vsebujejo povezave do spletnih mest, ki jih SendSMSGate ne nadzoruje in ki jih upravljajo tretje osebe. Če dostopate do spletnih mest tretjih oseb, to storite na lastno odgovornost. SendSMSGate ne odgovarja, neposredno ali posredno, za vsebino spletnih strani tretjih oseb ali za kakršno koli škodo ali izgubo, ki jo povzroči uporaba ali zanašanje na kakršno koli takšno vsebino, blago ali storitve, ki je na voljo na takšnem spletnem mestu ali prek njega..

15. Izjava o omejitvi odgovornosti in omejitev odgovornosti

15.1 Spletno mesto, programska oprema in storitve so na voljo "kot je" in "kot je na voljo". V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, SendSMSGate izključuje vsa jamstva, pogoje, zastopanja ali druge pogoje kakršne koli vrste, ki se lahko nanašajo na spletno mesto, programsko opremo ali storitve, vključno s tem, da so spletna stran, programska oprema ali storitve primerne za vašo predvideno uporabo, brez, brez napak, zanesljiv, pravočasen, popolnoma varen, brez virusov ali na voljo. Vsako zastopanje, pogoj ali garancija, ki bi lahko bili implicirani ali vključeni v te pogoje s statutom, običajnim pravom ali kako drugače, je izključeno v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. SendSMSGate je odvisen od zanesljivosti interneta in vaše uporabe lastne naprave za dostop do spletnega mesta, programske opreme in storitev, zato SendSMSGate ne jamči za rezultate ali rezultate uporabe spletnega mesta, programske opreme ali storitev. Čeprav SendSMSGate stori vse, kar je v njeni moči, da bi motnje zmanjšali na minimum, lahko spletno mesto, programska oprema ali storitve občasno začasno ustavijo za izvajanje vzdrževalnih in podpornih del ter za druge namene, če je to primerno.

15.2 Storitve se zagotavljajo na profesionalni ravni kakovosti v skladu s splošno sprejetimi industrijskimi standardi in v vseh pomembnih pogledih z vsemi veljavnimi zakoni, predpisi in pravili. SendSMSGate se bo po svojih najboljših močeh trudil vzdrževati spletno stran, programsko opremo in storitve ter nuditi potrebno podporo strankam .

15.3 Storitve olajšajo pošiljanje in prejemanje SMS-sporočil svojim določenim prejemnikom. SendSMSGate ne pošlje in ne pošlje nobenih SMS sporočil, za kar je odgovoren ustrezni operater mobilnega omrežja ali ponudnik telekomunikacij. Medtem ko se SendSMSGate potrudi z vsemi komercialno razumnimi napori, da čim prej pošlje SMS sporočila ustreznemu operaterju mobilnega omrežja ali ponudniku telekomunikacijskih storitev, končna dobava vseh SMS sporočil določenim prejemnikom je odgovorna za takega operaterja ali ponudnika. SendSMSGate ne prevzema odgovornosti, če končna dobava ne bo uspela zaradi dejanja, opustitve ali kakršne koli druge napake ustreznega operaterja mobilnega omrežja ali ponudnika telekomunikacij. Zato SendSMSGate nobenemu uporabniku ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, bodisi v pogodbi, odškodninski odgovornosti (vključno z malomarnostjo), kršitvijo zakonske dajatve ali drugače, tudi če je predvidljivo, ki bi nastale v okviru ali v povezavi z :

15.3.1 Uporaba ali nezmožnost uporabe spletnega mesta, programske opreme ali storitev ;

15.3.2 Uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, prikazano na spletnem mestu ali v programski opremi ;

15.3.3 Če operater mobilnega omrežja ali ponudnik telekomunikacijskih storitev ni uspel dostaviti SMS sporočila .

15.4 SendSMSGate ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo povzroči virus, porazdeljeni napad za zavrnitev storitve ali drug tehnološko škodljiv material, ki lahko okuži vašo računalniško opremo, računalniške programe, podatke ali drug lastniški material zaradi vaše uporabe spletnega mesta , Programsko opremo ali storitve ali zaradi prenosa katere koli vsebine z nje ali s katerega koli spletnega mesta, povezanega z njo .

15.5 Poleg tega SendSMSGate ne odgovarja za dejanja, opustitve ali prenehanje storitev s strani tretjih oseb. Na primer, lahko tretji ponudniki za zagotavljanje SMS sporočil navidezne mobilne številke. SendSMSGate ni odgovoren ali odgovoren za dejavnosti tretjih oseb, nad katerimi SendSMSGate nima nadzora .

15.6 SendSMSGate ne odgovarja za nobene stroške, izdatke, izgubo dohodka, prihodke ali posle, ki izhajajo iz kakršnih koli okoliščin, ki niso pod njegovim nadzorom, vključno z zamudami, izgubami, napakami ali opustitvami, ki so posledica izpada sistema ali napajanja, nerazpoložljivosti ali neuspeh kakršnega koli telekomunikacijskega ali drugega sistema za prenos podatkov ali internetnih naprav, požar, poplava, potres, elementi narave ali božjih dejanj, vojna, terorizem, stavke, vladne omejitve, sprememba zakona ali predpisa.

15.7 Vsaka vsebina, ki jo vsebujejo storitve, ki jih ponuja kateri koli uporabnik, ne pomeni nobenega priporočila ali priporočila SendSMSGate takšne vsebine ali informacij. SendSMSGate zato zavrača vsakršno odgovornost in odgovornost, ki izhaja iz kakršnega koli zanašanja na takšno vsebino s strani vsakogar, ki jo lahko obvesti. Priznavate, da SendSMSGate nima nadzora nad vsebino, ki je vsebovana in ki prehaja preko spletnega mesta, programske opreme ali storitev ali nad tem, kako storitve uporabljajo uporabniki. SendSMSGate ne prikazuje ali moderira vsebine ali njenega vira. SendSMSGate ni odgovoren ali odgovoren za vpliv vsebine na uporabnike, niti ne odgovarja za napačne, nepopolne ali neprimerne vsebine, ki so izključno odgovorne za zagotavljanje ali pošiljanje takšne vsebine .

15.8 Čeprav SendSMSGate izvaja elektronsko in fizično varnost, da zmanjša tveganje za nepravilen dostop ali manipulacijo s podatki, SendSMSGate ne more zagotoviti varnosti ali celovitosti podatkov in ne odgovarja za kršitve varnosti, celovitosti ali prestrezanja med prevozom in za kakršno koli škodo, ki bi lahko zaradi uporabe spletnega mesta ali storitev v računalnik ali drugo lastnost.

15.9 DO NAJVEČEGA DOVOLJENEGA ZAKONODAJNEGA ZAKONA V nobenem primeru ne sme biti SendSMSGate ALI NJIHOVI DOBAVITELJ ODGOVOREN ZA KAKRŠNO NEPOSREDNO, POSREDNO, KAZNIVO, POSLEDNJO, POSEBNO, POSLEDIČNO ŠKODO, PREBIVALNOST POSLOVANJA, ŠKODNEGA ŠKODA, KI PREDSTAVLJA, KI PREDSTAVLJA, KI PREDSTAVLJA, KI PREDSTAVLJA, KI PREDSTAVLJA, KI GORIŠO PREDMETI, KI SVOJO SVOJOČE SVOBODE, KI PRIČASTI SVOBODA, KI PRIROČIŠČE, KI SVOJOČE ŠKODE, KI PREDSTAVLJAJO, KI GORIŠO PRIROČILO? , PODATKI, PRODAJA, POSLOVANJE, DOBRODOŠA, REPUTACIJA, PRIHODKI, DOBIČEK ALI PREDVIDENI PRIHRANKI, KI SO IZVELJENI ALI KAKO NA KATEREM NAČINU POVEZANI Z UPORABO ALI DELOVNJO Spletne strani, PROGRAMSKO OPREMO ALI STORITVE, Z DOLOČENJEM ALI NAMENJENO UPORABO ALI STORITVE, DOLOČBA ALI NEDELJAVE Spletne strani, PROGRAMSKE OPREME ALI STORITEV ALI ZA KAKRŠNE INFORMACIJE ALI DRUGE VSEBINE, PRIDOBLJENE S POROČILO ALI DRUGE VSEBINE IZ UPORABE Spletne strani, programske opreme ali storitev. V kolikor ste izgubljeni s spletno stranjo, programsko opremo ali storitvami ali s katerim koli od teh pogojev, vaša rešitev in ekskluzivno dovoljenje prekineta z uporabo spletne strani, programske opreme in storitev .

15.10 V skladu z zgornjo določbo 15.9 skupna odgovornost SendSMSGate do vas v zvezi z vsemi izgubami, ki izhajajo iz teh pogojev ali v povezavi s temi pogodbami, bodisi s pogodbo, odškodninsko pravico (vključno z malomarnostjo), kršitvijo zakonske dajatve ali kako drugače, v nobenem primeru ne presegajo cena naročenih storitev .

15.11 Nobena določba teh pogojev storitve ne izključuje ali omejuje odgovornosti SendSMSGate za smrt ali telesno poškodbo, goljufijo ali lažno napačno predstavitev ali drugo odgovornost, ki je ni mogoče izključiti ali omejiti v skladu z veljavno zakonodajo .

16. Odškodnina

16.1 Strinjate se, da boste zaščitili in povrnili odškodnino SendSMSGate iz kakršnih koli zahtevkov, vzrokov za tožbo, zahtevkov, izterjanj, izgub, odškodnin, glob, kazen ali drugih stroškov ali izdatkov kakršne koli vrste ali narave, vključno z razumnimi pravnimi in računovodskimi pristojbinami, ki izhajajo ali se nanašajo na vašo uporabo ali zlorabo ali dostop do spletnega mesta, programske opreme in / ali storitev ali kako drugače iz vaše kršitve teh pogojev ali kršitve s strani vas ali katere koli tretje osebe, ki uporablja vaš račun, katere koli intelektualne lastnine ali drugega pravica katere koli osebe ali subjekta.

17. Spremembe in prenehanja

17.1 SendSMSGate lahko kadar koli spremeni te pogoje ali prekine vašo uporabo spletnega mesta, programske opreme ali storitev po lastni presoji. SendSMSGate si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni, začasno ustavi ali prekine kateri koli del, vidik, značilnost ali funkcionalnost spletnega mesta, programske opreme ali storitev brez kakršnega koli predhodnega obvestila. Nadaljnja uporaba spletnega mesta, programske opreme ali storitev se šteje za sprejemanje spremenjenih ali posodobljenih pogojev, vključno s spremembami cen storitev .

17.2 SendSMSGate si pridržuje pravico, da kadar koli prekine vašo uporabo spletnega mesta, programske opreme ali storitev, vključno s kršitvijo teh pogojev, vendar ni omejeno nanje, ki se določi po lastni presoji SendSMSGate .

17.3 Naročnikova obveznost plačila vseh nastalih in dolgovanih pristojbin pred prekinitvijo ali prenehanjem storitve se nadaljuje po ukinitvi ali ukinitvi storitev .

17.4 Po prenehanju se iz kakršnega koli razloga strinjate, da boste takoj prekinili uporabo spletnega mesta, programske opreme in storitev in SendSMSGate vam po nobeni odpovedi ne bo dolžan. .

17.5 Po vsakem prenehanju pravice in licence, ki so vam odobrene v tem dokumentu, prenehajo in morate prenehati uporabljati Storitve .

18. Zakonsko pravo, pristojnost in ločljivost

18.1 Te pogoje ureja zakonodaja Škotske, Združenega kraljestva in vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali v povezavi z njegovim predmetom ali oblikovanjem (vključno s nepogodbenimi spori ali zahtevki), ureja in razlaga v skladu z pravo Škotske, Združeno kraljestvo.

18.2 Sodišča Škotske in Združenega kraljestva so izključno pristojna za reševanje sporov ali zahtevkov, ki izhajajo iz pogojev ali v povezavi s temi pogoji. Če se katera koli določba teh pogojev storitve šteje ali postane neveljavna, na veljavnost drugih določb ne vpliva .

Začnite pošiljati SMS po vsem svetu
zdaj!

Začeti je enostavno
1 Prijavite se
2 Pridobite brezplačne kredite
3 Pošljite prvi SMS

Začeti je enostavno
pravkar