Lietošanas noteikumi

 Lietošanas noteikumi Lielapjoma SMS vārteja SendSMSGate
Combined Shape
Lietošanas noteikumi
1. Definīcijas

1.1 Klients (-i) ir juridiskas personas (vai fiziskas personas kā juridisku personu pilnvaroti pārstāvji), kas reģistrējas Vietnē un izmanto to un Programmatūru saskaņā ar šiem noteikumiem Pakalpojumu izmantošanai.

1.2 Potenciāls (-i) klients (-i) ir visi Vietnes un programmatūras apmeklētāji vai lietotāji, kuriem ir interese par SendSMSGate sniegtajiem pakalpojumiem un kuri sistēmā vēl nav reģistrēti.

1.3 Saturs ir visi ziņojumi, komentāri, videoklipi, audio klipi, mūzika, dati, teksts, fotogrāfijas, programmatūra, skripti, grafika vai jebkāds cits saturs, ko klienti un citi lietotāji ir sagatavojuši, nodrošinājuši vai kā citādi iesnieguši kursā SendSMSGate. vietnes, programmatūras un pakalpojumu izmantošanu.

1.4 Pakalpojumi ir biznesa īsziņu sūtīšanas pakalpojums, kā norādīts turpmāk 3. punktā.

1.5 SLA nozīmē pakalpojumu līmeņa līgumu, kas nosaka Vietnes, programmatūras un pakalpojumu apkalpošanas līmeņus, ko SendSMSGate parasti var sniegt saviem Klientiem.

1.6 Programmatūra ir tīmekļa saskarne, mobilā lietotne un cita lejupielādējama un integrējama programmatūra, ko Pakalpojumu sniegšanas nolūkā izstrādā un uztur SendSMSGate.

1.7 Noteikumi nozīmē šos Pakalpojuma noteikumus un visus noteikumus, politikas un vadlīnijas, kas iekļauti Noteikumos ar atsauci, ieskaitot, bet ne tikai, Konfidencialitātes politiku un SLA.

1.8 SendSMSGate nozīmē firmas PROMIT GROUP, ierobežotas līdzdalības sabiedrības, kas reģistrēta Skotijā, Apvienotajā Karalistē, ar uzņēmuma numuru SL029222, juridisko adresi Suite 1 4 Queen Street, Edinburgh, Scotland, EH2 1JE, un visu tās filiāļu tirdzniecības nosaukumus.

1.9 Konfidencialitātes politika nozīmē SendSMSGate privātuma politiku, kas nosaka to personas datu apstrādes pamatus, kurus klienti iesniedz SendSMSGate saistībā ar vietnes, programmatūras un pakalpojumu izmantošanu..

1.10 Vietne ir SendSMSGate vietne www.sendsmsgate.com un piekļuvi portālam, izmantojot programmatūruwww.portal.sendsmsgate.com.

2. Piekrišana pakalpojumu sniegšanas noteikumu pieņemšanai

2.1 Piekļūstot, apskatot, piesakoties, izveidojot kontu vai izmantojot vietni, programmatūru, pakalpojumus, tajā sniegto saturu vai tā funkcionalitāti vai pieprasot un reģistrējoties Pakalpojumiem, jūs atzīstat un piekrītat ievērot šos noteikumus.

2.2 Jūs arī saprotat, ka, izveidojot kontu Vietnē, jūs klienta vārdā sniedzat piekrišanu un apstiprināt personas datu apstrādes noteikumu apstiprināšanu, kā noteikts privātuma politikā. .

2.3 Jūs arī atzīstat, ka saskaņā ar piemērojamajiem likumiem dažus personas datus var apstrādāt bez jūsu piekrišanas un ka SendSMSGate patur tiesības veikt šādu apstrādi attiecīgā gadījumā .

2.4 Jūs apstiprināt un garantējat, ka, izmantojot vietni, programmatūru un pakalpojumus, jums vienmēr ir nepieciešama piekrišana un pilnvaras visu personas datu apstrādei, kurus iesniedzat SendSMSGate. Jums ir pienākums nekavējoties informēt SendSMSGate par piekrišanas atsaukšanu, kas iesniegts SendSMSGate, un par iesniegto personas datu apstrādes, labošanas, neprecizitātes vai izmaiņu juridiskā pamata termiņa beigām .

2.5 Izmantojot Pakalpojumus tiešajam mārketingam, jūs esat atbildīgs par visu likumdošanas prasību ievērošanu saistībā ar tiešā mārketinga un datu subjektu tiesībām. SendSMSGate nodrošina tikai ziņojumu sūtīšanas platformu, bet tikai jūs esat atbildīgs par savu ziņojumu saturu, kas nosūtīts, izmantojot pakalpojumus. Jūs saprotat, ka dažādās valstīs pastāv atšķirīgi tiešā mārketinga tiesiskie noteikumi. Kad jūs izmantojat pakalpojumus tiešajam mārketingam, jums jāievēro visas tās valsts tiešā mārketinga prasības, kurā atrodas tiešā mārketinga ziņojuma saņēmējs. Piemēram, ES valstīs jums ir pienākums tiešajā mārketingā nosūtīt ziņojumu ar informāciju par to, kā datu subjekts var atteikties no tiešā mārketinga, un ir arī noteiktas prasības komerciālu ziņojumu saturam. .

2.6 Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, jūs, iespējams, neizmantojat vietni, programmatūru vai pakalpojumus, un tā lietošana nekavējoties jāpārtrauc .

2.7 Jūsu pastāvīga pieeja vietnei, programmatūrai un / vai Pakalpojumu izmantošana, kā aprakstīts iepriekš, nozīmē, ka jūs piekrītat Noteikumiem .

3. Pakalpojumi

3.1 Pakalpojumi ļauj nosūtīt un saņemt SMS īsziņas, ieskaitot paziņojumus, brīdinājumus, atgādinājumus, apstiprinājumus, SMS mārketinga kampaņas un izmantot e-pastu uz SMS pakalpojumu. Pakalpojumi tiek sniegti, izmantojot tīmekļa saskarni, īsziņu mobilās lietojumprogrammas vai SMS vārtejas piekļuvi, ko var integrēt jūsu vietnē. Turklāt SendSMSGate nodrošina programmatūras uzturēšanu, jaunināšanu un klientu atbalstu, kas ļauj jums nosūtīt SMS īsziņas adresātiem, kurus jūs esat izraudzījies. .

3.2 SendSMSGate var laiku pa laikam atjaunināt vietni, programmatūru un pakalpojumus, kā arī jebkurā laikā mainīt saturu. Lūdzu, ņemiet vērā: lai arī SendSMSGate pieliek visas pūles, lai atjauninātu informāciju vietnē, jebkurš vietnes saturs jebkurā laikā var būt novecojis, un SendSMSGate nav pienākuma to atjaunināt. SendSMSGate nesniedz nekādas garantijas vai garantijas, tieši vai netieši norādot, ka vietnes saturs ir precīzs, pilnīgs vai atjaunināts .

4. Pakalpojumu izmantošana

4.1 SendSMSGate nodrošina Pakalpojumus tikai Klientiem, kas ir juridiskas personas (juridiska persona, kas nav fiziska persona; piemēram, Pakalpojumi tiek sniegti uzņēmumiem). Lai izmantotu Pakalpojumus, Klientiem ir jāizveido konts Vietnē un jāpierakstās .

4.2 Klientus reģistrē paši viņu pilnvarotie pārstāvji. Lai reģistrētos, pārstāvji sniedz pieprasīto informāciju, ieskaitot vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, verifikācijas konta tālruņa numuru, uzņēmuma nosaukumu, pieteikšanās vārdu un paroli. Klienti apstiprina, ka pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas darbojas viņu vārdā, ir visas iespējas un pilnvaras saistīt klientus ar šiem noteikumiem .

4.3 Fiziskas personas var aizpildīt reģistrācijas formu Pakalpojumu sniegšanai vietnē tikai Klientu vārdā kā viņu pilnvarotie pārstāvji. Aizpildot un apstiprinot reģistrācijas veidlapu, fiziskās personas apliecina, ka darbojas kā Klientu pilnvarotie pārstāvji, un viņu iesniegtā kontaktinformācija ir pārstāvēto Klientu kontaktinformācija .

4.5 Piekļūstot un izmantojot vietni, programmatūru un / vai pakalpojumus, jūs to garantējat :

4.5.1 Jūs esat tiesīgs lietotājs ;

4.5.2 Jums ir tiesībspēja un pilnvaras piekrist šiem noteikumiem ;

4.5.3 Visa jūsu sniegtā informācija ir patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga, un šī informācija jums būs precīza un aktuāla ;

4.5.4 Jūs esat atbildīgs par jūsu pieteikšanās akreditācijas datiem un tos aizsargāsit, ieskaitot pieteikšanās paroli, kā arī jūs uzraudzīsit un esat pilnībā atbildīgs par jebkādu Pakalpojumu izmantošanu ar šiem pieteikšanās akreditācijas datiem, ieskaitot visus un visus jūsu pilnvarotos lietotājus. Lietotāja identifikācijas kods, parole un visa cita drošības informācija ir jāuzskata par konfidenciālu. Jūs to nedrīkstat izpaust trešajām personām. Ja jūs zināt vai domājat, ka kāds cits, izņemot jūs, zina jūsu lietotāja identifikācijas kodu vai paroli, jums nekavējoties jāpaziņo SendSMSGate vietnē support@sendsmsgate.com;

4.5.5 Jūs esat lasījis, sapratis un piekritis šiem noteikumiem .

4.6 SendSMSGate patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un jebkādu iemeslu dēļ atteikt vai atteikt piekļuvi vietnei, programmatūrai vai pakalpojumiem, ieskaitot, bet ne tikai, šo noteikumu pārkāpuma gadījumā .

4.7 SendSMSGate ir tiesības jebkurā laikā atspējot jebkuru lietotāja identifikācijas kodu vai paroli, neatkarīgi no tā, vai to esat izvēlējies, vai ko piešķīrusi SendSMSGate, ja, pēc pamatota SendSMSGate domām, jūs neesat ievērojis nevienu no šiem noteikumiem .

4.8 Tikai jūs esat atbildīgs par to, lai vietne, programmatūra un pakalpojumi tiktu izmantoti saskaņā ar visiem piemērojamajiem likumiem. SendSMSGate nebūs atbildīgs un / vai atbildīgs jūsu neatbilstības gadījumā .

4.9 Jūs esat atbildīgs par visu nepieciešamo, lai jūs varētu piekļūt vietnei, programmatūrai un pakalpojumiem .

4.10 Jūs esat atbildīgs arī par to, lai visas personas, kas piekļūst vietnei, programmatūrai un pakalpojumiem, izmantojot jūsu interneta savienojumu, zinātu par šiem noteikumiem un ievērotu tos. .

4.11 SendSMSGate var pēc saviem ieskatiem slēgt klienta kontu, ja klients pakalpojumus neizmanto nepārtraukti 24 mēnešus. SendSMSGate nebūs nekādu pienākumu atjaunot piekļuvi kontā esošajiem datiem vai to izmantošanu, vai arī tai būs citi pienākumi, ieskaitot visu kontā esošo datu kopiju piegādi. Pakalpojumu neizmantošana ietver neierakstīšanos kontā vai īsziņu nosūtīšanu .

4.12 Ja klients vēlas slēgt savu kontu, to var izdarīt, iesniedzot pieprasījumu personīgajam konta pārvaldniekam, kurš maksā par jūsu uzņēmumu, vai citos gadījumos informējiet mūs uz support@sendsmsgate.com. Konts tiks slēgts 24 stundu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas un apstrādes SendSMSGate. Pēc apstrādes Klients jebkurā brīdī var atkārtoti atvērt kontu, ja tas nolemj atkārtoti izmantot Pakalpojumus (izņemot izdzēstos kontaktus un ziņojumus). .

5. Cenu noteikšana un apmaksa

5.1 Cena, kas jāmaksā par Pakalpojumu sniegšanu, ir norādīta Vietnes cenu lapā. Jūs piekrītat samaksāt visas nodevas, kas pilnībā vajadzīgas par jūsu pieprasīto pakalpojumu izmantošanu un kuras, kā aprakstīts vietnē, ietver pievienotās vērtības nodokli (“PVN”). Jūs būsiet atbildīgs par un atmaksās SendSMSGate visus pārdošanas, PVN vai citus nodokļus, kas uzlikti saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu vai no tiem. SendSMSGate patur tiesības mainīt cenas jebkurā laikā, un Klients (-i) tiks informēts, izmantojot paziņojumu par cenu izmaiņām, nekavējoties atjauninot e-pasta vēstuli un nosūtot uz e-pasta adresi, kas izmantota konta reģistrācijā. Maksa, kas jums jāmaksā par Pakalpojumiem, būs maksa, kas piemērojama datumā, kad saņemat. Jūs atzīstat un piekrītat, ka šī maksa var būt lielāka nekā maksa, kas norādīta attiecīgā kredīta pirkšanas laikā. Jūs arī atzīstat, ka vietnes vietnes Cenu sadaļas cenas ir norādītas informatīvos nolūkos un lielākā vai mazākā mērā var atšķirties .

5.2 Jauniem klientiem tiek piedāvāta bezmaksas izmēģinājuma versija. Reģistrējoties, jaunajiem Klientiem tiks piešķirts un kontā ieskaitīts noteikts atlikums pārbaudes vajadzībām. Ja klienti vēlas izmantot Pakalpojumus, viņiem ir jāpērk kredīts. Ja klienti nepērk kredītu, viņu konti paliks bez maksas. Maksājums tiek veikts, izvēloties maksājuma veidu, iesniedzot maksājuma informāciju. Vairāk nekā viens bezmaksas izmēģinājums no viena uzņēmuma vai organizācijas parasti nav atļauts, izņemot gadījumus, kad klients to lūdz un SendSMSGate to atļauj. Visi SendSMSGate lēmumi par bezmaksas izmēģinājuma piemērotību un izmantošanu ir galīgi. Bezmaksas izmēģinājuma bilances summa nav fiksēta, un SendSMSGate to var jebkurā laikā mainīt .

5.3 Nemaksāšanas gadījumā neatkarīgi no tā, vai Pakalpojumi jau ir sniegti, SendSMSGate ir tiesības nekavējoties rīkoties ar iekasēšanas līdzekļiem un ir tiesīgs atgūt visas un visas izmaksas, nodevas un izdevumus par šādiem iekasēšanas centieniem, ieskaitot ne tikai par juridiskām nodevām, kas rodas, iekasējot nodevas, kas maksājamas un maksājamas saskaņā ar šiem noteikumiem .

5.4 Mēs neiekasējam no saviem klientiem ikmēneša fiksētās izmaksas par mūsu Pakalpojumu izmantošanu, klients maksā tikai par nosūtītajām SMS vai citiem izmantotajiem produktiem. Nav slēptu lietošanas maksu un nav noteikta maksa par Pakalpojumiem .

6. Apmaksas veidi :

6.1 Mēs pieņemam Visa, MasterCard, American Express, Visa Debit, Electron kartes. Maksājums no jūsu kartes tiek debetēts tikai tad, kad kontā tiek atvērta jauna pakete ar maksājuma summu, kuru varat iztērēt, izmantojot mūsu pakalpojumus.

6.2 Mēs strādājam ar maksājumu sistēmām: Webmoney, Payza un Paysera. Šajās sistēmās jūs varat norēķināties par mūsu pakalpojumiem, veicot pārskaitījumus no makiem. Visi maksājumi ir droši, pateicoties mūsu maksājumu partnerim Paysera .

6.3 Jums ir arī iespēja norēķināties ar bankas pārskaitījumu. Jūs varat aizpildīt informāciju par jums un jūsu uzņēmumu, pats ģenerēt rēķinu un veikt maksājumu tieši uz mūsu bankas kontu. Pēc naudas saņemšanas mēs atvērsim paku jūsu kontā .

6.4 Mūsu galvenais maksājumu partneris ir Paysera (www.paysera.com). Tā ir uzticama, droša un ātra maksājumu iekasēšanas sistēma tiem, kas vēlas pārdot vai iegādāties preces un pakalpojumus internetā. Paysera nodrošina vismodernākie SSL drošības sertifikāti un aparatūras un programmatūras risinājumi. Visi maksājumi tiek apstrādāti Paysera serveros un tiek nodrošināti augstā līmenī .

7. Kompensācijas un atcelšana

7.1 Pamatojoties uz atbilstošo pieprasījumu, kas nosūtīts support@sendsmsgate.com, SendSMSGate atmaksās Klientam neizmantoto kredītu, kuru viņi ir samaksājuši. Šādos pieprasījumos jānorāda jūsu vārds, klienta vārds, e-pasta adrese un atmaksas iemesls. SendSMSGate apstrādā atmaksas pieprasījumus 7 darba dienu laikā .

7.2 Atmaksa tiks veikta, izmantojot maksājuma veidu, kuru izmantojāt kredīta iegādei, ja vien SendSMSGate un Klients nav vienojušies citādi. Piemēram, ja maksājums tika veikts ar kredītkarti, SendSMSGate apvērs jūsu neizmantotā kredīta summu uz kredītkarti, kuru izmantojāt kredīta iegādei. Kompensācija netiek veikta trešajām personām .

7.3 Ja Klienta konta darbība tiek pārtraukta sakarā ar Pakalpojumu neizmantošanu (skat. Iepriekš 4.11. Punktu), SendSMSGate neatmaksās neizmantoto kredītu, kas palicis uz šī klienta konta. .

7.4. Klienta konta atcelšanas (skat. 4.12. Punktu iepriekš) vai konta darbības pārtraukšanas gadījumā maksa par anulēšanu vai pārtraukšanu netiek piemērota .

7.5. Pretrunīgu jautājumu gadījumā Klients var sākt strīdu un izskaidrot radušos situāciju, informēt mūs par nepieciešamās kompensācijas summu un informēt mūs, nosūtot e-pasta vēstuli uz support@sendsmsgate.com. SendSMSGate 7 dienas izskatīs klienta apelāciju un visos iespējamajos veidos informēs klientu par strīda iznākumu .

8. Pienākumi

8.1 Izmantojot vietni vai pakalpojumus, klienti atzīst un piekrīt, ka ir tikai un vienīgi atbildīgi par viņu :

8.1.1 Visas datortehnikas, programmatūras un sakaru aprīkojuma iegūšana un uzturēšana, kas nepieciešama, lai piekļūtu vietnei, programmatūrai vai pakalpojumiem, kā arī visu piekļuves maksu (piemēram, ISP, telekomunikāciju) apmaksai, kas rodas lietošanas laikā. ;

8.1.2 Maksa par visiem pieprasītajiem Pakalpojumiem pilnībā ;

8.1.3 Ievērojot šos Noteikumus un nodrošinot, ka visi Klienta pilnvarotie lietotāji ievēro šos noteikumus ;

8.1.4 Visam saturam, ko Klienti ģenerē vai dara pieejamu, izmantojot Pakalpojumus, kā aprakstīts zemāk .

9. Saturs, kas tiek nodrošināts SendSMSGate

9.1 SendSMSGate nepieprasa īpašumtiesības uz, nepārbauda un nekontrolē saturu, kas izveidots, nodrošināts vai kā citādi iesniegts klientiem SendSMSGate, izmantojot Vietni, programmatūru un pakalpojumus. Klienti un citi lietotāji ir pilnībā atbildīgi par visu saturu, ko viņi ģenerē un iesniedz SendSMSGate, un SendSMSGate neuzņemas nekādu atbildību par šādu saturu. SendSMSGate izmanto šādu saturu tikai Pakalpojumu sniegšanai .

9.2 Sniedzot savu saturu SendSMSGate, klienti piešķir SendSMSGate visā pasaulē bezmaksas, bez izņēmuma licenci, lai kopētu, izplatītu, pārraidītu, parādītu, reproducētu, rediģētu, tulkotu, veiktu un pārformatētu saturu, lai sniegtu pakalpojumus. .

9.3 SendSMSGate patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ noņemt, ekrānot vai rediģēt saturu bez iepriekšēja brīdinājuma. .

9.4 Izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat neveidot jebkādu aizskarošu, draudošu, vardarbību veicinošu, nelikumīgu darbību veicinošu, neķītru, apmelojošu, pornogrāfisku vai citādi kaitīgu saturu, kas ir ar autortiesībām aizsargāta darba vai cita intelektuālā īpašuma neatļautas kopijas vai izplatīšana vai ir pretrunā likumam vai kā citādi nepieņemamam .

9.5 SendSMSGate ir tiesības atklāt jūsu identitāti juridiskām institūcijām .

9.6 SendSMSGate nebūs atbildīgs vai atbildīgs nevienai trešajai pusei par jebkura jūsu vietnē ievietotā satura saturu vai precizitāti .

9.7 SendSMSGate ir tiesības noņemt visus jūsu publicētos paziņojumus tīmekļa vietnē, ja, pēc tās domām, jūsu ieraksts neatbilst šajos noteikumos noteiktajiem satura standartiem .

9.8 SendSMSGate piemēro saglabāšanas periodus Klientu iesniegtajam saturam, kā noteikts privātuma politikas 8. punktā .

10. Nav nelikumīgas vai aizliegtas lietošanas

10.1 Jums jāievēro šie noteikumi un skaidri jāpiekrīt, ka jūs neizmantojat vietni, programmatūru vai pakalpojumus, lai veiktu kādu no šiem, kas ir stingri aizliegts :

10.1.1 Iesaistieties neatbilstošā uzvedībā, ieskaitot :

10.1.1.1 Izmantojiet vietni, programmatūru vai pakalpojumus jebkādā veidā, kas pārkāpj visus piemērojamos vietējos, nacionālos vai starptautiskos likumus vai noteikumus ;

10.1.1.2 Uzmākšanās, ļaunprātīga izmantošana, kārešana, draudēšana, neslavas celšana vai kā citādi aizskar vai aizskar citu personu tiesības (ieskaitot privātumu, publicitāti un īpašumtiesības) .

10.1.2. Kļūdaini atspoguļo savu identitāti vai uzdodas par jebkuru personu vai vienību, ieskaitot, bet ne tikai, jebkuru SendSMSGate personālu ;

10.1.3. Iesaistīties nelikumīgā, krāpnieciskā, maldinošā vai maldinošā uzņēmējdarbības praksē ;

10.1.4. Jebkurā veidā sūtīt kaitīgu saturu, arī nepilngadīgajiem ;

10.1.5. Sūtiet saturu, ko var uzskatīt par nepieprasītu vai neatļautu reklamēšanu, veicināšanu, nevēlamo pastu, surogātpastu, piramīdu shēmas, ķēdes vēstules vai jebkādu citu uzaicinājumu veidu vai neatbilst piemērojamajiem privātuma un komunikācijas likumiem. ;

10.1.6. Sūtiet saturu kā komerciālu ziņojumu bez nepieciešamās iepriekšējas izvēles un skaidra atteikšanās mehānisma ;

10.1.7. Sūtiet reklāmas ziņojumus, saņēmējam to nepieprasot un / vai kas neatbilst spēkā esošajiem likumiem par mobilo un tiešo mārketingu ;

10.1.8. Izraisa bojājumus vai traucējumus, ieskaitot :

10.1.8.1. Ieviest vai mēģināt ieviest vīrusus vai jebkuru citu kaitīgu datora kodu, failus vai programmas, kas pārtrauc, iznīcina vai ierobežo vietnes, programmatūras vai pakalpojumu funkcionalitāti ;

10.1.8.2. Mēģinājums ielauzties, sabojāt, atspējot, pārslogot vai pasliktināt SendSMSGate serverus vai tīklus vai izjaukt, atspējot vai citādi pasliktināt vietnes, programmatūras vai pakalpojumu pareizu darbību, ieskaitot, bet ne tikai, pārprogrammēšanas, dekodēšanas un viltošanas darbības. ;

10.1.8.3. Iesaistieties darbībās, kas rada vai veicina jebkāda veida kaitējumu vai kaitējumu pret SendSMSGate vai jebkuru grupu vai personu ;

10.1.8.4. Mainiet, rediģējiet, tulkojiet, pielāgojiet, izjauciet, dekompilējiet vai pārveidojiet visas programmatūras programmas vai skriptus, ko SendSMSGate izmanto saistībā ar vietni, programmatūru vai pakalpojumiem ;

10.1.8.5. Jebkurā veidā pasliktina vietnes vai pakalpojumu kvalitāti, traucē to darbību vai pasliktina to funkcionalitāti ;

10.1.8.6. Neievēro vai neievēro visas SendSMSGate prasības, procedūras, politikas vai noteikumus, kas saistīti ar vietni, programmatūru vai pakalpojumiem ;

10.1.9. Iegūstiet nesankcionētu piekļuvi, ieskaitot :

10.1.9.1. Mēģinājums iegūt nesankcionētu piekļuvi SendSMSGate datortīklam vai jebkura lietotāja kontiem ;

10.1.9.2. Izmantojiet tehnoloģijas vai citus līdzekļus, lai piekļūtu neatļautam saturam vai publiski pieejamām vietām, tostarp bez ierobežojumiem “robotprogrammatūru”, “zirnekļu” vai “robotu” izmantošanu. ;

10.1.10. Nelikumīgas un noziedzīgas rīcības veikšana, tai skaitā :

10.1.10.1. Iesaistīties rīcībā, kas būtu uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu, vai mudināt citus iesaistīties šādā rīcībā vai ar kuru tiktu pārkāpti piemērojamie likumi un noteikumi ;

10.1.10.2. Vietnes, programmatūras vai pakalpojumu izmantošana jebkādā veidā, kas veido vai pārkāpj jebkuru likumu vai noteikumu, un jūs īpaši piekrītat ievērot visus piemērojamos likumus attiecībā uz datu pārsūtīšanu no jurisdikcijas, kas regulē jūsu darbības ;

10.1.10.3. Vietnes, programmatūras vai pakalpojuma ļaunprātīga izmantošana nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem .

10.2. Jūs esat atbildīgs par savas informācijas tehnoloģijas, datorprogrammu un platformas konfigurēšanu, lai piekļūtu vietnei, programmatūrai un pakalpojumiem. Jums jāizmanto vīrusu aizsardzības programmatūra .

10.3. Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot vietni, programmatūru un pakalpojumus, apzināti ieviešot vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai citu ļaunprātīgu vai tehnoloģiski kaitīgu materiālu. Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi vietnei, programmatūrai vai pakalpojumiem, serverim, kurā tiek glabāta vietne un programmatūra, vai jebkuram serverim, datoram vai datu bāzei, kas savienota ar vietni un programmatūru. Jūs nedrīkstat uzbrukt vietnei un programmatūrai, izmantojot pakalpojumu atteikuma uzbrukumu vai izplatītu pakalpojumu atteikuma uzbrukumu. Pārkāpjot šo noteikumu, jūs izdarīsit noziedzīgu nodarījumu. SendSMSGate nekavējoties ziņos par visiem šādiem pārkāpumiem attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm un paziņos tām jūsu identitāti, ja tā ir zināma SendSMSGate. Šāda pārkāpuma gadījumā jūsu tiesības nekavējoties izmantot vietni, programmatūru vai pakalpojumus tiks pārtrauktas .

10.4. Ja ir pārkāpts kāds no šī 9. punkta noteikumiem vai jebkurš cits šo noteikumu noteikums, SendSMSGate var veikt jebkādas darbības, kuras tā uzskata par piemērotām .

10.5. Šo noteikumu neievērošana ir būtisks noteikumu pārkāpums, saskaņā ar kuriem jums ir atļauts izmantot vietni, programmatūru un pakalpojumus, kā rezultātā SendSMSGate var veikt visas vai kādu no šīm darbībām :

10.5.1. Nekavējoties, uz laiku vai neatgriezeniski atņemat tiesības izmantot vietni, programmatūru un pakalpojumus ;

10.5.2. Nekavējoties, īslaicīgi vai neatgriezeniski noņemiet visus sludinājumus vai materiālus, kurus jūs augšupielādējāt / pārsūtījāt, izmantojot vietni, programmatūru vai pakalpojumus ;

10.5.3. Brīdinājuma izteikšana jums ;

10.5.4. Tiesvedība pret jums par visu izmaksu atlīdzināšanu, pamatojoties uz atlīdzību (ieskaitot (bet ne tikai, saprātīgas administratīvās un juridiskās izmaksas), kas radušās pārkāpuma dēļ ;

10.5.5. Turpmāka tiesvedība pret jums;

10.5.6. Šādas informācijas atklāšana tiesībaizsardzības iestādēm, kā SendSMSGate pamatoti uzskata par nepieciešamu.

10.6. SendSMSGate izslēdz atbildību par darbībām, kas veiktas, reaģējot uz šo noteikumu pārkāpumiem. Šajos noteikumos aprakstītās atbildes nav ierobežotas, un SendSMSGate var veikt citas darbības, kuras tā pamatoti uzskata par piemērotām.

11. Intelektuālais īpašums

11.1 SendSMSGate, SendSMSGate logotips un visas citas SendSMSGate preču zīmes, pakalpojumu zīmes, grafika un logotipi, kas tiek izmantoti saistībā ar vietni, programmatūru un pakalpojumiem, ir SendSMSGate īpašums. .

11.2 Visas autortiesības, preču zīmes, patenti, komercnoslēpumi un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas ietvertas Tīmekļa vietnē, programmatūrā un pakalpojumos, ir tikai SendSMSGate vai tā licences devēju īpašums, no kuriem katrs patur visas tiesības uz šādiem materiāliem. Citas trešo personu preču zīmes, pakalpojumu zīmes, grafika un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Zīmes nedrīkst kopēt, atdarināt vai izmantot pilnībā vai daļēji bez iepriekšējas rakstiskas SendSMSGate atļaujas vai piemērojamā preču zīmes īpašnieka piekrišanas..

11.3 Ar šo SendSMSGate piešķir jums visā pasaulē neekskluzīvu un nenododamu licenci Vietnes un programmatūras lietošanai saskaņā ar šajos noteikumos paredzētajiem noteikumiem. .

11.4 Jūs varat izdrukāt vienu kopiju un lejupielādēt jebkuras (-u) vietnes (-u) lapu (-u) izrakstus personīgai lietošanai, un jūs varat pievērst citu organizācijas pārstāvju uzmanību vietnei ievietotajam saturam. .

11.5 Jūs nekādā veidā nedrīkstat modificēt jebkura izdrukāta vai lejupielādēta materiāla papīra vai digitālās kopijas, kā arī neizmantojiet ilustrācijas, fotogrāfijas, video vai audio secības vai grafiku atsevišķi no pievienotā teksta. .

11.6 Vienmēr ir jāapstiprina SendSMSGate (un visu identificēto līdzdalībnieku) statuss kā vietnes un programmatūras autoriem. .

11.7 Jūs nedrīkstat izmantot jebkuru Vietnes, programmatūras vai pakalpojumu satura daļu komerciāliem mērķiem, nesaņemot licenci, lai to izdarītu, veidojot SendSMSGate vai tā licences devējus.

11.8 Ja jūs izdrukājat, nokopējat vai lejupielādējat jebkuru vietnes vai programmatūras daļu, pārkāpjot šos noteikumus, jūsu tiesības uz tīmekļa vietnes, programmatūras un pakalpojumu izmantošanu nekavējoties tiek pārtrauktas, un jums pēc SendSMSGate lēmuma ir jāatdod vai jāiznīcina visas kopijas. no jūsu izgatavotā materiāla .

12. Datu aizsardzība un privātums

12.1 Visi personas dati, ko klienti sniedz, izmantojot vietni, programmatūru vai pakalpojumus, tiks izmantoti saskaņā ar privātuma politiku. Papildus konfidencialitātes politikā aprakstītajiem gadījumiem, SendSMSGate var apstrādāt jūsu datus, apmeklējot vietni, kad dati tiek automātiski saņemti un reģistrēti no jūsu pārlūkprogrammas SendSMSGate servera žurnālos, ieskaitot pieteikšanās informāciju, pārlūka veidu un versiju, operētājsistēmu un platforma, IP adrese, pārlūkprogrammas un sesijas informācija, sīkfaili un pieprasītās lapas. SendSMSGate to dara, lai uzlabotu vietni un pakalpojumus, kā arī lai izprastu tendences, ieskaitot :

12.1.1 pārraudzīt lietošanas veidus, piemēram, pieteikšanās datumus un datu apjomus, lai saprastu, kā tiek izmantota vietne, programmatūra un pakalpojumi ;

12.1.2 drošības apsvērumu dēļ, ieskaitot identifikāciju un autentifikāciju ;

12.1.3 statistikas un analītiskiem nolūkiem ;

12.1.4 uzraudzīt un novērst krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu.Neskatoties uz iepriekš minēto, vietnes apmeklētāji to var pārlūkot anonīmi, un par viņiem netiks vākti nekādi personas dati, ja vien tie nav atsevišķi norādīti SendSMSGate .

13. Sīkdatņu izmantošana

13.1 SendSMSGate tīmekļa vietnē izmanto standarta tehnoloģiju, ko sauc par sīkdatnēm.

13.2 Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas vietņu apmeklētāju datorā vai mobilajā ierīcē tiek lejupielādēti. Sīkfaili tiek izmantoti, lai vietnes darbotos vai darbotos labāk, efektīvāk. Viņi to var izdarīt, jo vietnes var lasīt un rakstīt šos failus, ļaujot viņiem atpazīt apmeklētājus un atcerēties svarīgu informāciju, kas vietnes lietošanu un navigāciju padarīs ērtāku. Daži sīkfaili, kas pazīstami kā “sesijas sīkfaili”, beidzas pārlūka sesijas beigās. Citas sīkdatnes, kas pazīstamas kā “pastāvīgās sīkdatnes”, tiek glabātas datorā vai mobilajā ierīcē starp pārlūka sesijām. Lai iegūtu papildinformāciju par sīkdatnēm, lūdzu, apmeklējiet vietni www.cookiecentral.com vai www.aboutcookies.org.

13.3 SendSMSGate sīkdatnes neievāc nekādus personas datus, un visa informācija, kas apkopota, izmantojot sīkfailus, tiek apkopota kopumā un anonīmi. SendSMSGate izmanto sīkdatnes, lai piedāvātu jums labākus pakalpojumus.

13.4 SendSMSGate tīmekļa vietnē izmanto autentifikāciju, sesiju un analītikas sīkfailus .

13.5 Vietne satur brīdinājumu par sīkdatņu izmantošanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu izmantošanai Vietnē, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai .

14. Trešo personu vietnes

14.1 Vietne, programmatūra vai pakalpojumi var saturēt saites uz vietnēm, kuras SendSMSGate nekontrolē un kuras pārvalda trešās puses. Ja piekļūstat trešo personu vietnēm, jūs to darāt uz savu risku. SendSMSGate nav tieši vai netieši atbildīgs par trešo personu vietņu saturu vai jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas saistīti ar šāda satura, preču vai pakalpojumu izmantošanu vai paļaušanos uz to, kas pieejams kādā no šīm tīmekļa vietnēm vai caur tām, vai saistībā ar to izmantošanu.

15. Atteikšanās un atbildības ierobežošana

15.1 Tīmekļa vietne, programmatūra un pakalpojumi tiek sniegti uz “tāds, kāds ir” un “pēc iespējas”. Ciktāl to pieļauj likumi, SendSMSGate izslēdz visas garantijas, nosacījumus, pārstāvības vai citus jebkāda veida nosacījumus, kas var attiekties uz vietni, programmatūru vai pakalpojumiem, ieskaitot to, ka vietne, programmatūra vai pakalpojumi ir piemēroti jūsu paredzētajam lietojumam, bezmaksas, bez kļūdām, uzticama, savlaicīga, pilnīgi droša, bez vīrusiem vai pieejama. Jebkura pārstāvība, nosacījumi vai garantija, kas šajos noteikumos var tikt netieši iekļauta vai iekļauta likumos, vispārējos likumos vai citādi, ir pilnībā izslēgta ar likumu. SendSMSGate ir atkarīgs no interneta uzticamības un jūsu pašu izmantotās ierīces, lai piekļūtu vietnei, programmatūrai un pakalpojumiem, tāpēc SendSMSGate nesniedz nekādas garantijas par rezultātiem, kas saistīti ar vietnes, programmatūras vai pakalpojumu izmantošanu. Lai gan SendSMSGate dara visu iespējamo, lai samazinātu traucējumus līdz minimumam, vietne, programmatūra vai pakalpojumi laiku pa laikam var tikt uz laiku apturēti, lai veiktu uzturēšanas un atbalsta darbus, kā arī vajadzības gadījumā citiem mērķiem..

15.2 Pakalpojumus sniedz profesionālā kvalitātē, kas atbilst vispārpieņemtajiem nozares standartiem un visos būtiskajos aspektos atbilst visiem piemērojamajiem likumiem, noteikumiem un noteikumiem. SendSMSGate pieliek visas pūles, lai uzturētu vietni, programmatūru un pakalpojumus un sniegtu nepieciešamo atbalstu klientiem .

15.3 Pakalpojumi atvieglo SMS īsziņu sūtīšanu un saņemšanu norādītajiem adresātiem. SendSMSGate nesūta un neliek nosūtīt SMS īsziņas, par ko ir atbildīgs piemērojamais mobilā tīkla operators vai telekomunikāciju nodrošinātājs. Kamēr SendSMSGate pieliek visas komerciāli pamatotās pūles, lai pēc iespējas ātrāk pārsūtītu SMS īsziņas attiecīgajam mobilā tīkla operatoram vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējam, par visu SMS īsziņu galīgo piegādi izraudzītajiem adresātiem ir atbildīgs šāds operators vai pakalpojumu sniedzējs. SendSMSGate neuzņemas atbildību, ja galīgā piegāde nav veiksmīga attiecīgā mobilā tīkla operatora vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja darbības, bezdarbības vai citas kļūmes dēļ. Tāpēc SendSMSGate nebūs atbildīgs nevienam lietotājam par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies līguma rezultātā, nelikumīgi (ieskaitot nolaidību), likumā noteiktā pienākuma pārkāpumu vai citādi, pat ja tas ir paredzams, kas rodas saskaņā ar vai saistībā ar :

15.3.1 Vietnes, programmatūras vai pakalpojumu izmantošana vai nespēja to izmantot ;

15.3.2 Jebkura tīmekļa vietnē vai programmatūrā attēlota satura izmantošana vai paļaušanās uz to ;

15.3.3 Mobilā tīkla operatora vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja nespēja piegādāt SMS īsziņu .

15.4 SendSMSGate nebūs atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumu, ko izraisījis vīruss, izplatīts pakalpojumu atteikuma uzbrukums vai cits tehnoloģiski kaitīgs materiāls, kas, iespējams, inficē jūsu datoru aprīkojumu, datorprogrammas, datus vai citu patentētu materiālu vietnes izmantošanas dēļ. , Programmatūru vai pakalpojumus vai tāpēc, ka esat lejupielādējis jebkādu saturu no tā vai no jebkuras ar to saistītas vietnes .

15.5 Turklāt SendSMSGate neatbild par trešo personu darbībām, bezdarbību vai pakalpojumu pārtraukšanu. Piemēram, trešo personu pakalpojumu sniedzēji var nodrošināt virtuālus mobilo tālruņu numurus īsziņu sūtīšanas nodrošināšanai. SendSMSGate neatbild par trešo personu darbībām, kuras SendSMSGate nekontrolē .

15.6 SendSMSGate nav atbildīgs par jebkādām izmaksām, izdevumiem, ienākumu, ieņēmumu vai biznesa zaudējumiem, kas radušies jebkādu apstākļu dēļ, kuri ir ārpus tā kontroles, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar kavējumiem, zaudējumiem, kļūdām vai izlaidumiem, kas saistīti ar sistēmas vai strāvas padeves pārtraukšanu, nepieejamību vai jebkādu telekomunikāciju vai citu datu pārraides sistēmu vai interneta iekārtu neveiksme, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, dabas vai Dieva aktu elementi, kara akti, terorisms, streiks, valdības ierobežojumi, jebkura likuma vai noteikumu izmaiņas.

15.7 Jebkurš saturs, kas ietverts jebkura lietotāja sniegtajos Pakalpojumos, nenozīmē šāda satura vai informācijas apstiprināšanu vai ieteikumu no SendSMSGate. Tāpēc SendSMSGate atsakās no jebkādas atbildības un atbildības, kas izriet no jebkādas paļāvības uz šādu saturu ikvienam, kuru tas var informēt. Jūs atzīstat, ka SendSMSGate nekontrolē saturu, kas ir ietverts un kurš iet caur vietni, programmatūru vai pakalpojumus, vai to, kā lietotāji izmanto pakalpojumus. SendSMSGate neparāda vai regulē saturu vai tā avotu. SendSMSGate nav atbildīgs vai atbildīgs par Satura ietekmi uz lietotājiem, kā arī nav atbildīgs par nepareizu, nepilnīgu vai nepiemērotu Saturu, kas ir tikai jūsu atbildībā par šāda satura nodrošināšanu vai iesniegšanu. .

15.8 Lai arī SendSMSGate īsteno elektronisko un fizisko drošību, lai samazinātu nepareizas piekļuves vai manipulācijas ar datiem risku, SendSMSGate nevar garantēt datu drošību vai integritāti, un tā nav atbildīga par drošības, integritātes vai pārtveršanas pārkāpumiem tranzītā, kā arī par bojājumiem, kas var rezultāts jūsu datoram vai citam īpašumam, izmantojot vietni vai pakalpojumus.

15.9 MAKSIMĀLAJAM ATTIECĪBĀ UZ PIEMĒROJAMO TIESĪBU AKTU SendSMSGate VAI TĀ PIEGĀDĀTĀJIEM ATBILD PAR TIEŠIEM, TIEŠIEM, NETIEŠAJIEM, PUNITĪVAJIEM, NETIEKŠIEM, ĪPAŠIEM, Secīgiem BOJĀJUMIEM, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANU VAI ATKĀPĒJAMĀM ATLĪDZĒJAMĀM ATLĪDZINĀMĀM ATTĪSTĪBĀM, KURĀM ATTIECAS UZ ATLIKUMU. , DATI, PĀRDOŠANA, UZŅĒMĒJDARBĪBA, LABA PALĪDZĪBA, REPUTĀCIJA, IEŅĒMUMI, Peļņa vai paredzamais ietaupījums, kas rodas vai ir saistīts ar tīmekļa vietnes, programmatūras vai pakalpojumu izmantošanu vai izpildi, ar kavēšanos vai nespēju to izmantot. VAI PAKALPOJUMI, TĪMEKĻA VIETNES, PROGRAMMATŪRAS VAI PAKALPOJUMU SNIEGŠANA VAI SNIEGŠANA, VAI PAR VISU INFORMĀCIJU VAI CITU SATURU, KAS SAŅEMTS VAI CITĀDI, KAS rodas, izmantojot vietni, programmatūru vai pakalpojumus. JA JŪS ATBILDĪT AR TĪMEKĻA VIETNI, PROGRAMMATŪRU VAI PAKALPOJUMIEM, VAI AR KĀDIEM ŠIEM TERMINIEM, JŪS VIENKĀRŠI UN AIZSARDZĪGI RISINĀJUMI ATZĪMĒ LIETOT TĪMEKĻU VIETNI, PROGRAMMATŪRU UN PAKALPOJUMUS .

15.10 Ievērojot iepriekšminēto 15.9. Punktu, SendSMSGate kopējā atbildība pret jums par visiem zaudējumiem, kas rodas saskaņā ar šiem noteikumiem vai saistībā ar tiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir noslēgti līgumā, deliktā (ieskaitot nolaidību), likumā noteiktā pienākuma pārkāpumā vai citādi, nekādā gadījumā nepārsniedz pasūtīto pakalpojumu cena .

15.11 Neviens no šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem neizslēdz vai neierobežo SendSMSGate atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, krāpšanu vai krāpniecisku sagrozīšanu, kā arī jebkuru citu atbildību, kuru nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar piemērojamajiem likumiem .

16. Kompensācija

16.1 Jūs piekrītat aizstāvēt un atlīdzināt SendSMSGate no un pret visām prasībām, prasību cēloņiem, prasībām, atgūšanu, zaudējumiem, zaudējumiem, soda naudām, soda naudām vai citām jebkāda veida vai rakstura izmaksām vai izdevumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar saprātīgām juridiskām un grāmatvedības maksām, kas rodas vai ir saistīti ar vietnes, programmatūras un / vai pakalpojumu izmantošanu vai ļaunprātīgu izmantošanu vai piekļuvi Web vietnei, programmatūrai un / vai pakalpojumiem, vai kā citādi no šo noteikumu pārkāpuma vai no jūsu vai trešās puses, kas izmanto jūsu kontu, jebkura intelektuālā īpašuma vai cita veida pārkāpuma jebkuras personas vai organizācijas tiesības.

17. Pārveidošana un izbeigšana

17.1 SendSMSGate var mainīt šos noteikumus vai pārtraukt vietnes, programmatūras vai pakalpojumu izmantošanu jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem. SendSMSGate patur tiesības jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma, mainīt, apturēt vai pārtraukt jebkuru Vietnes, programmatūras vai pakalpojumu aspektu, funkciju vai funkcionalitāti. Turpinot vietnes, programmatūras vai pakalpojumu izmantošanu, tiek uzskatīts, ka tiek pieņemti visi modificētie vai atjauninātie Noteikumi, ieskaitot izmaiņas Pakalpojumu cenās. .

17.2 SendSMSGate patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt jūsu Vietnes, programmatūras vai pakalpojumu izmantošanu jebkura iemesla dēļ, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar šo noteikumu pārkāpumu, kurš tiek noteikts pēc SendSMSGate ieskatiem. .

17.3 Klienta pienākums samaksāt visas maksas, kas radušās un pienākas pirms Pakalpojuma apturēšanas vai pārtraukšanas, turpinās pēc Pakalpojumu apturēšanas vai pārtraukšanas .

17.4 Pārtraucot jebkādu iemeslu dēļ, jūs piekrītat nekavējoties pārtraukt vietnes, programmatūras un pakalpojumu izmantošanu, un pēc jebkādas darbības pārtraukšanas SendSMSGate jums nav nekādu pienākumu .

17.5 Pēc jebkādas izbeigšanas jums šeit piešķirtās tiesības un licences izbeidzas, un jums ir jāpārtrauc visa Pakalpojumu izmantošana .

18. Pārvaldošie tiesību akti, jurisdikcija un nodalāmība

18.1 Šos noteikumus regulē Skotijas, Apvienotās Karalistes likumi, un visus strīdus vai prasības, kas rodas no tā priekšmeta vai veidojuma vai ir saistīts ar to (ieskaitot ārpuslīgumiskus strīdus vai prasības), reglamentē un interpretē saskaņā ar Skotijas likumi, Apvienotā Karaliste.

18.2 Apvienotās Karalistes Skotijas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija izšķirt strīdus vai prasības, kas izriet no noteikumiem vai ir saistīti ar tiem. Ja tiek uzskatīts vai kļūst nederīgs kāds no šiem Pakalpojuma noteikumiem, pārējo noteikumu spēkā esamība netiek ietekmēta .

Sāciet sūtīt īsziņas visā pasaulē
tagad!

Sākt darbu ir viegli
1 Pierakstīties
2 Saņemiet bezmaksas kredītus
3 Nosūtiet pirmo īsziņu

Sākt darbu ir viegli
tikko