Használati feltételek

 Felhasználási feltételek Tömeges SMS-átjáró SendSMSGate
Combined Shape
Használati feltételek
1. Definíciók

1.1 Ügyfél (ek) olyan jogi személyek (vagy magánszemélyek, mint jogi személyek meghatalmazott képviselői), akik regisztrálják magukat a weboldalon, és a jelen feltételek szerint használják a szoftvert és a szolgáltatásokat a szolgáltatások igénybevétele céljából..

1.2 Potenciális kliens a Webhely és a Szoftver összes látogatója vagy felhasználói, akik érdeklődnek a SendSMSGate által nyújtott szolgáltatások iránt, és amelyek még nem regisztráltak a rendszerben.

1.3 Tartalom : minden üzenet, megjegyzés, videó, hangklip, zene, adat, szöveg, fénykép, szoftver, szkript, grafika vagy bármilyen más tartalom, amelyet az Ügyfelek és más felhasználók nyújtottak vagy egyéb módon továbbítottak a SendSMSGate számára a tanfolyam során. a weboldal, a szoftver és a szolgáltatások használatáról.

1.4 Szolgáltatások : üzleti szöveges üzenetküldő szolgáltatás, az alábbi 3. szakaszban meghatározottak szerint.

1.5 SLA : olyan szolgáltatási szintű megállapodás, amely meghatározza a Weboldal, Szoftver és Szolgáltatások szintjét, amelyet a SendSMSGate általában képes biztosítani az Ügyfelei számára.

1.6 Szoftver webes felületet, mobilalkalmazást és egyéb letölthető és integrálható szoftvert jelent, amelyet a SendSMSGate fejlesztett ki és karbantartott a Szolgáltatások nyújtása céljából.

1.7 Feltételek a jelen Szolgáltatási feltételeket, valamint a feltételekbe hivatkozásként beépített összes feltételt, irányelvet és iránymutatást tartalmazzák, ideértve, de nem kizárólagosan, az Adatvédelmi irányelveket és az SLA-t.

1.8 A SendSMSGate a PROMIT GROUP társaság, az Egyesült Királyságban Skóciában (SL029222) nyilvántartásba vett részvénytársaság, székhelye: Suite 1 4 Queen Street, Edinburgh, Skócia, EH2 1JE, és minden leányvállalatának székhelye.

1.9 Adatvédelmi politika a SendSMSGate adatvédelmi irányelve, amely meghatározza a személyes adatok feldolgozásának alapjait, amelyeket az Ügyfelek a SendSMSGate számára nyújtanak be a weboldal, a szoftver és a szolgáltatások használatával összefüggésben..

1.10 Webhely a SendSMSGate webhelyét jelenti www.sendsmsgate.com és hozzáférés a portálhoz a szoftver segítségévelwww.portal.sendsmsgate.com.

2. Hozzájárulás a Szolgáltatási feltételek elfogadásához

2.1 A hozzáféréssel, megtekintéssel, belépéssel, fiók létrehozásával vagy a Weboldal, a Szoftver, a Szolgáltatások, a hozzájuk tartozó tartalom vagy azok funkcionalitásának használatával, vagy a Szolgáltatások igénybevételével és regisztrálásával Ön tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy köti ezeket a Feltételeket.

2.2 Ön is megérti, hogy a weboldalon fiók létrehozásával hozzájárul az Ügyfél nevében, és megerősíti a személyes adatok feldolgozásának feltételeit, az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint. .

2.3 Ön elismeri azt is, hogy az alkalmazandó jogszabályok értelmében bizonyos személyes adatokat az Ön beleegyezése nélkül lehet feldolgozni, és hogy a SendSMSGate fenntartja a jogot arra, hogy ilyen módon végezzen ilyen feldolgozást .

2.4 Ön megerősíti és garantálja, hogy a Weboldal, a Szoftver és a Szolgáltatások használata során minden szükséges hozzájárulással és felhatalmazással rendelkezik a személyes adatok feldolgozásához, amelyeket a SendSMSGate-hez nyújt be. Ön köteles a SendSMSGate-t haladéktalanul értesíteni a SendSMSGate-hez benyújtott személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonásáról, a benyújtott személyes adatok feldolgozásának, módosításának, pontatlanságának vagy megváltozásának jogi indokának lejártáról .

2.5 A Szolgáltatások közvetlen értékesítéshez történő felhasználása esetén Ön felelős a közvetlen értékesítésre és az érintettek jogaira vonatkozó összes jogi követelmény betartásáért. A SendSMSGate csak az üzenetek küldésének platformját biztosítja, de a Szolgáltatásokkal elküldött üzenetek tartalmáért kizárólag Ön felelős. Megérti, hogy a közvetlen értékesítésre különféle jogi szabályok vonatkoznak a különböző országokban. A Szolgáltatások közvetlen értékesítéshez történő felhasználásakor be kell tartania az ország közvetlen értékesítésre vonatkozó összes követelményét, ahol a közvetlen értékesítés üzenet címzettje lakik. Például az EU országaiban Önnek a közvetlen értékesítésgel együtt üzenetet kell küldenie azzal az információval, hogy az érintett hogyan lehet lemondni a közvetlen értékesítéstől, és vannak bizonyos követelmények a kereskedelmi üzenetek tartalmára vonatkozóan is. .

2.6 Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, akkor nem használja a Weboldalt, a Szoftvert vagy a Szolgáltatásokat, és haladéktalanul abba kell hagynia a felhasználást .

2.7 A fentiekben ismertetett folyamatos hozzáférése a weboldalhoz, a szoftverhez és / vagy a Szolgáltatások használatához azt jelenti, hogy elfogadja a Feltételeket .

3. A szolgáltatások

3.1 A Szolgáltatások lehetővé teszik, hogy SMS szöveges üzeneteket küldjön és fogadjon, ideértve az értesítéseket, riasztásokat, emlékeztetőket, megerősítéseket, SMS értékesítés kampányokat, és e-mailt küldjön az SMS szolgáltatáshoz. A szolgáltatásokat web-alapú felületen, szöveges üzenetküldő mobilalkalmazásokon vagy SMS-átjáró-hozzáférésen keresztül nyújtják, amelyek integrálhatók a saját webhelyére. Ezenkívül a SendSMSGate olyan szoftverkarbantartást, frissítéseket és ügyfélszolgálatot is kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy SMS-üzeneteket küldjön az Ön által kijelölt címzetteknek. .

3.2 A SendSMSGate időről időre frissítheti a webhelyet, a szoftvert és a szolgáltatásokat, és bármikor megváltoztathatja a tartalmat. Felhívjuk figyelmét, hogy bár a SendSMSGate ésszerű erőfeszítéseket tesz a weboldalon található információk frissítésére, a webhely bármely tartalma bármikor elavult lehet, és a SendSMSGate nem köteles frissíteni azt. A SendSMSGate nem vállal semmiféle nyilatkozatot, nem vállal semmiféle garanciát vagy garanciát sem arra, hogy kifejezetten vagy hallgatólagosan utal-e a webhely tartalma pontos, teljes vagy naprakész. .

4. A szolgáltatások igénybevétele

4.1 A SendSMSGate csak az Ügyfeleknek nyújtja a Szolgáltatásokat, akik jogi személyek (természetes személytől eltérő szervezet; például a Szolgáltatásokat vállalkozásoknak nyújtják). A Szolgáltatások használatához az Ügyfeleknek létre kell hozniuk egy fiókot a Weboldalon és regisztrálniuk kell .

4.2 Az Ügyfelek meghatalmazott képviselőik által regisztrálják magukat. A képviselők regisztrálásához megadja a kért információkat, beleértve a vezeték- és vezetéknév, e-mail cím, az igazolási számla telefonszámát, a cég nevét, bejelentkezési nevét és jelszavát. Az Ügyfelek megerősítik, hogy a nevükben eljáró meghatalmazott képviselők teljes kapacitással és felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy az Ügyfeleket ezen feltételekhez kössék .

4.3 A természetes személyek a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó regisztrációs űrlapot a Weboldalon csak az Ügyfelek, mint meghatalmazott képviselőik nevében tölthetik ki. A regisztrációs űrlap kitöltése és megerősítése után a természetes személyek megerősítik, hogy az Ügyfelek meghatalmazott képviselőiként járnak el, és az általuk benyújtott elérhetőségek a képviselt Ügyfelek vállalati elérhetőségei. .

4.5 A Weboldalhoz, a Szoftverhez és / vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használata során Ön ezt garantálja :

4.5.1 Ön jogosult felhasználó ;

4.5.2 Jogképessége és felhatalmazása van arra, hogy elfogadja ezeket a feltételeket ;

4.5.3 Az Ön által megadott összes információ valódi, pontos, naprakész és teljes, és az információkat pontosan és naprakészen tartja ;

4.5.4 Ön a felelős és megőrzi a bejelentkezési hitelesítő adatait, ideértve a bejelentkezési jelszót is, és felügyeli és teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltatások ezen bejelentkezési hitelesítő adatokkal történő bármely felhasználásáért, beleértve az összes felhatalmazott felhasználót. A felhasználó azonosító kódját, jelszavát és minden egyéb biztonsági információt bizalmasan kell kezelnie. Ezt nem szabad harmadik fél számára átadni. Ha tudja vagy gyanítja, hogy bárki más, mint Ön ismeri a felhasználói azonosító kódját vagy jelszavát, haladéktalanul értesítenie kell a SendSMSGate címet a következő címen: support@sendsmsgate.com;

4.5.5 Ön elolvasta, megértette és elfogadta a feltételeket .

4.6 A SendSMSGate fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor és bármilyen okból megtagadja vagy megtagadja a weboldalhoz, a szoftverhez vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, ideértve, de nem kizárólagosan, ezen feltételek megsértése esetén. .

4.7 A SendSMSGate bármikor letilthatja az Ön által választott vagy a SendSMSGate által kiosztott felhasználói azonosítókat vagy jelszavakat, ha a SendSMSGate megalapozott véleménye szerint nem teljesítette a jelen feltételek bármelyik rendelkezését. .

4.8 Az Ön kizárólagos felelőssége annak biztosítása, hogy a Weboldal, a Szoftver és a Szolgáltatások megfeleljenek az összes alkalmazandó törvénynek. A SendSMSGate nem vállal felelősséget és / vagy felelősséget a szabályok megsértése esetén .

4.9 Ön felelős minden olyan intézkedés meghozataláért, amely a weboldalhoz, a szoftverhez és a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez szükséges .

4.10 Az Ön felelőssége annak biztosítása is, hogy minden olyan személy, aki az internetes kapcsolaton keresztül hozzáfér a weboldalhoz, a szoftverhez és a szolgáltatásokhoz, tisztában van ezekkel a feltételekkel, és betartja azokat. .

4.11 A SendSMSGate saját belátása szerint bezárhatja az Ügyfél számláját, ha a Szolgáltatásokat az Ügyfél nem használja folyamatosan 24 hónapig. A SendSMSGate nem lesz köteles visszaállítani a számlán szereplő adatokhoz való hozzáférést vagy azok felhasználását, vagy további kötelezettségeket vállal, ideértve a számlán szereplő adatok másolatát. A Szolgáltatások használatának elmaradása magában foglalja a fiókba való bejelentkezés vagy az SMS-üzenetek elküldésének elmulasztását .

4.12 Ha az Ügyfél le akarja zárni a számláját, akkor ezt megteheti, ha kérést tesz a személyes számlavezetővel, aki a vállalkozást terheli, vagy más esetekben értesíti nekünk a support@sendsmsgate.com e-mail címen. A fiókot 24 órán belül bezárják a kérés kézhezvétele és a SendSMSGate általi feldolgozása után. A feldolgozás után az Ügyfél a jövőben bármikor újból megnyithat egy fiókot, ha úgy dönt, hogy ismét a Szolgáltatásokat használja (kivéve a törölt névjegyeket és üzeneteket). .

5. Árképzés és fizetés

5.1 A Szolgáltatások nyújtásáért fizetendő árat a weboldal árazási oldala tartalmazza. Beleegyezik abba, hogy megfizeti az Ön által igényelt Szolgáltatások igénybevételéhez teljes mértékben fizetendő díjakat, amelyek a Weboldalon leírtak szerint hozzáadottérték-adót („HÉA”) tartalmaznak. A SendSMSGate felelős és visszatéríti az összes értékesítési, ÁFA vagy egyéb adót, amelyet a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban vettek fel, vagy amelyek abból származnak. A SendSMSGate fenntartja a jogot arra, hogy árai bármikor megváltoztassák, és az Ügyfeleket értesítjük az árváltozásról szóló értesítéssel, amely azonnal frissíti az e-mailt, és elküldi a számla regisztrációja során használt e-mail címre. Az Ön által a Szolgáltatásokért fizetendő díj a kézhezvétel napján érvényes díj. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy ez a díj meghaladhatja a vonatkozó hitel megvásárlásának idején megadott díjat. Azt is tudomásul veszi, hogy a weboldal Árképzés szakaszában az árak tájékoztató jellegűek, és nagyobb vagy kisebb mértékben eltérhetnek .

5.2 Az új ügyfelek számára ingyenes próbaverziót kínálnak promóciós intézkedésként. Regisztrációkor az új ügyfeleknek meghatározott egyenleget allokálnak és jóváírnak számlájukra tesztelési célokból. Ha az Ügyfelek igénybe akarják venni a Szolgáltatásokat, hitelt kell vásárolniuk. Ha az ügyfelek nem vásárolnak hitelt, számlájuk szabadon marad. A fizetés a fizetési mód kiválasztásával történik, a fizetési információk benyújtásával. Cégnél vagy szervezetenként egynél több ingyenes próbaverzió általában nem engedélyezett, kivéve, ha az Ügyfél azt kérte, és a SendSMSGate megengedte. A SendSMSGate minden, az ingyenes próbaverzió jogosultságáról és felhasználásáról szóló döntése végleges. Az ingyenes próba egyenleg összege nincs rögzítve, és a SendSMSGate bármikor megváltoztatható .

5.3 Fizetés elmulasztása esetén, függetlenül attól, hogy a Szolgáltatásokat már nyújtották-e, a SendSMSGate jogosult a beszedési jogorvoslatok azonnali folytatására, valamint az ilyen beszedési erőfeszítések költségeinek, díjainak és költségeinek visszatérítésére, ideértve a nem korlátozódik a jelen Feltételek szerint esedékes és fizetendő díjak beszedése során felmerült jogi költségekre .

5.4 Szolgáltatásaink használatáért havonta rögzített költségeket nem számolunk fel ügyfeleinknek, az ügyfelek csak az elküldött SMS-ekért vagy más használt termékekért fizetnek. Nincsenek rejtett használati költségek és nincs beállított díj a szolgáltatásokért .

6. Fizetési módok :

6.1 Elfogadunk Visa, MasterCard, American Express, Visa Debit, Electron kártyákat. A fizetést csak a kártyáról kell megterhelni, miután új csomagot nyitott a számláján a fizetési összeggel, amelyet a Szolgáltatásaink segítségével költhet.

6.2 Fizetési rendszerekkel dolgozunk: Webmoney, Payza és Paysera. Ezekben a rendszerekben fizethet a szolgáltatásainkért a pénztárcájából történő átutalásokkal. Az összes kifizetés biztonságos, mivel a Paysera fizetési partnerünk feldolgozta .

6.3 Önnek lehetősége van fizetni banki átutalással is. Önnek és vállalkozásának adatait kitöltheti, saját maga is kiszámlázhatja a számlát, és közvetlenül fizetheti bankszámlánkra. Pénz megszerzése után csomagot nyitunk az Ön számláján .

6.4 Általános fizetési partnerünk a Paysera (www.paysera.com). Ez egy megbízható, biztonságos és gyors fizetési beszedési rendszer azok számára, akik árukat és szolgáltatásokat akarnak eladni vagy vásárolni az interneten. A Payserat a legkifinomultabb SSL biztonsági tanúsítványok, valamint hardver- és szoftvermegoldások biztosítják. Minden kifizetés a Paysera szerverein történik és magas szintű biztonságban vannak .

7. Visszatérítés és visszavonások

7.1 Az erre vonatkozó kérés alapján support@sendsmsgate.com, A SendSMSGate visszatéríti az Ügyfeleknek az általuk fizetett fel nem használt hitelt. Az ilyen kéréseknek tartalmazniuk kell a nevét, az Ügyfél nevét, e-mail címét és a visszatérítés okát. A SendSMSGate 7 munkanapon belül feldolgozza a visszatérítési igényeket .

7.2 A visszatérítésre a jóváírás megvásárlásához használt fizetési móddal kerül sor, kivéve, ha a SendSMSGate és az Ügyfél másként nem állapodtak meg. Például, ha a fizetés hitelkártyával történt, a SendSMSGate visszafordítja a fel nem használt hitel összegét a hitel megvásárlásához használt hitelkártyára. A visszatérítést nem lehet harmadik félnek teljesíteni .

7.3 Az Ügyfél számlájának felmondása esetén a Szolgáltatások nem igénybevétele miatt (lásd a fenti 4.11. Pontot), a SendSMSGate nem téríti vissza az Ügyfél számláján maradt fel nem használt krediteket. .

7.4. Az Ügyfél számlájának törlése (lásd a fenti 4.12. Pontot) vagy megszüntetése esetén lemondási vagy megszüntetési díjat nem számítunk fel .

7.5. Vitatott kérdések esetén az Ügyfél vitát nyithat és megmagyarázhatja a bekövetkezett helyzetet, tájékozódhat nekünk a szükséges kártérítés összegéről, és e-mailt küldhet a support@sendsmsgate.com e-mail címre. A SendSMSGate 7 napig felülvizsgálja az ügyfél fellebbezését, és minden lehetséges módon tájékoztatja az ügyfelet a vita eredményéről .

8. feladatai

8.1 A Weboldal vagy a Szolgáltatások használatával az Ügyfelek tudomásul veszik és egyetértenek abban, hogy kizárólag a felelősek :

8.1.1 Minden olyan számítógépes hardver, szoftver és kommunikációs eszköz beszerzése és karbantartása, amely a weboldalhoz, a szoftverhez vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, valamint a használat során felmerülő hozzáférési díjak (pl. ISP, telekommunikáció) megfizetéséhez szükséges. ;

8.1.2 Az összes kért Szolgáltatás díjának teljes összege ;

8.1.3 A jelen feltételek betartása és annak biztosítása, hogy az Ügyfél valamennyi felhatalmazott felhasználója betartsa ezeket a feltételeket ;

8.1.4 Az összes olyan tartalomra, amelyet az Ügyfelek az alább ismertetett szolgáltatások igénybevétele során generálnak vagy tesznek elérhetővé .

9. A SendSMSGate számára biztosított tartalom

9.1 A SendSMSGate nem igényli az Ügyfelek által a Weboldal, a Szoftver és a Szolgáltatások használata során létrehozott, biztosított vagy egyéb módon benyújtott Tartalom tulajdonjogát, ellenőrzését vagy ellenőrzését. Az Ügyfelek és más felhasználók kizárólagos felelősséget viselnek az általuk létrehozott és a SendSMSGate számára benyújtott tartalomért, és a SendSMSGate semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen tartalomért. A SendSMSGate ilyen tartalommal csak a Szolgáltatásokat nyújtja .

9.2 Azzal, hogy tartalmát a SendSMSGate-hez juttatják el, az Ügyfelek világszerte, jogdíjmentes, nem kizárólagos licencet adnak a tartalom másolására, terjesztésére, továbbítására, megjelenítésére, reprodukálására, szerkesztésére, fordítására, végrehajtására és újraformázására a Szolgáltatások nyújtása érdekében. .

9.3 A SendSMSGate fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármilyen tartalmat bármikor, bármilyen okból eltávolíthat, szűrhet vagy szerkeszthet. .

9.4 A Szolgáltatások használatával vállalja, hogy nem állít elő semmilyen olyan tartalmat, amely sértő, fenyegető, erőszakot előmozdító, bármilyen illegális tevékenységet előmozdít, obszcén, rágalmazó, pornográf vagy egyéb módon káros, a szerzői joggal védett mű vagy más szellemi tulajdon jogosulatlan másolata vagy terjesztése, vagy ellentétes törvénybe vagy más módon kifogásolható .

9.5 A SendSMSGate jogosult személyazonosságának a nyilvánosság számára nyilvánosságra hozatalához .

9.6 A SendSMSGate nem vállal felelősséget vagy semmilyen harmadik felet nem vállal felelősséget az Ön által a weboldalon közzétett tartalom tartalmáért vagy pontosságáért. .

9.7 A SendSMSGate jogosult eltávolítani a weboldalon tett összes hozzászólását, ha véleménye szerint az Ön bejegyzés nem felel meg a jelen feltételekben meghatározott tartalmi előírásoknak. .

9.8 A SendSMSGate megőrzési időszakokat alkalmaz az Ügyfelek által benyújtott Tartalomra, az Adatvédelmi Szabályzat 8. pontja szerint .

10. Tilos jogellenes vagy tiltott felhasználás

10.1 Önnek be kell tartania ezeket a feltételeket, és kifejezetten egyet kell értenie azzal, hogy nem használja a Weboldalt, Szoftvert vagy Szolgáltatásokat a következők szigorúan tilos végrehajtására: :

10.1.1 Vegyen részt nem megfelelő magatartásban, ideértve a :

10.1.1.1 A weboldalt, a szoftvert vagy a szolgáltatásokat bármilyen módon használja, amely megsérti a vonatkozó helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényeket vagy rendeleteket ;

10.1.1.2 Zaklatás, visszaélés, bántalmazás, fenyegetés, rágalmazás vagy mások jogainak más módon történő megsértése vagy megsértése (ideértve a magánélet védelmét, a nyilvánosságot és a tulajdonjogokat) .

10.1.2. Félreadja a személyazonosságát, vagy megszemélyesíthet más személyt vagy szervezetet, ideértve, de nem kizárólag, a SendSMSGate személyzetét ;

10.1.3. Vegyen részt jogellenes, csalárd, félrevezető vagy megtévesztő üzleti gyakorlatokban ;

10.1.4. Bármilyen módon küldjön veszélyes tartalmat, ideértve a kiskorúakat is ;

10.1.5. Küldjön olyan tartalmat, amelyet kéretlen vagy jogosulatlan hirdetésnek, promóciónak, levélszemétnek, spamnek, piramis-sémáknak, láncleveleknek vagy bármilyen más felszólításnak tekinthet, vagy nem felel meg a vonatkozó adatvédelmi és kommunikációs törvényeknek. ;

10.1.6. Küldje el a Tartalmat kereskedelmi üzenetként a szükséges előzetes bejelentkezés és egyértelmű letiltási mechanizmus nélkül ;

10.1.7. Küldjön hirdetési üzeneteket anélkül, hogy a címzett kérné őket, és / vagy amelyek nem felelnek meg a mobil és közvetlen értékesítésre vonatkozó hatályos törvényeknek ;

10.1.8. Károsodást vagy megszakítást okozhat, ideértve a következőket: :

10.1.8.1. Mutasson be vagy próbáljon bevezetni vírusokat vagy bármilyen más káros számítógépes kódot, fájlokat vagy programokat, amelyek megszakítják, megsemmisítik vagy korlátozzák a weboldal, a szoftver vagy a szolgáltatások működését ;

10.1.8.2. A SendSMSGate kiszolgálóinak vagy hálózatainak behatolására, megrongálására, letiltására vagy túlterhelésére, illetve a webhely, a szoftver vagy a szolgáltatások megfelelő működésének megzavarására, letiltására vagy más módon történő megzavarására tett kísérlet, ideértve, de nem korlátozva az esetleges átprogramozási, dekódolási és manipulációs cselekményeket. ;

10.1.8.3. Vegyen részt olyan tevékenységekben, amelyek bármilyen károkat vagy károkat okozhatnak vagy ösztönözhetnek a SendSMSGate, vagy bármely csoport vagy egyén ellen ;

10.1.8.4. A SendSMSGate által a Weboldallal, Szoftverrel vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatban használt szoftverek vagy szkriptek megváltoztatása, szerkesztése, fordítása, adaptálása, szétszerelése, összeállítása vagy fordított tervezése ;

10.1.8.5. Bármely módon ronthatja a weboldal vagy a szolgáltatások minőségét, befolyásolhatja azok teljesítését, vagy ronthatja azok funkcionalitását ;

10.1.8.6. A SendSMSGate webhelyre, szoftverre vagy szolgáltatásra vonatkozó követelményeinek, eljárásainak, irányelveinek vagy előírásainak be nem tartása vagy azok be nem tartása ;

10.1.9. Jogosulatlan hozzáférést szerezhet, beleértve :

10.1.9.1. Próbáljon jogosulatlanul hozzáférni a SendSMSGate számítógépes hálózathoz vagy bármely felhasználói fiókhoz ;

10.1.9.2. Használjon technológiát vagy egyéb eszközöket az illetéktelen tartalmakhoz vagy a nem nyilvános területekhez való hozzáféréshez, ideértve korlátozás nélkül a „botok”, „pókok” vagy „bejárók” használatát is. ;

10.1.10. Jogellenes és bűncselekmény magatartása, ideértve: :

10.1.10.1. Vegyen részt olyan magatartásban, amely bűncselekményt jelentene, vagy ösztönöz másokat ilyen cselekedetekre, vagy amely sértené az alkalmazandó törvényeket és rendeleteket ;

10.1.10.2. A Weboldal, Szoftver vagy Szolgáltatások bármilyen módon történő használata, amely bármely törvényt vagy rendeletet sért vagy megsért, és Ön kifejezetten vállalja, hogy betartja az alkalmazandó törvényeket az adatok továbbítására a joghatóságból, amely az Ön tevékenységeit szabályozza. ;

10.1.10.3. A Weboldal, Szoftver vagy Szolgáltatás visszaélése jogellenes vagy jogosulatlan célokra .

10.2. Az Ön felelős az információtechnológia, a számítógépes programok és a platform konfigurálásáról a weboldal, a szoftver és a szolgáltatások elérése érdekében. Használnia kell vírusvédelmi szoftvert .

10.3. Nem szabad visszaélni a weboldallal, a szoftverrel és a szolgáltatásokkal tudatosan vírusok, trójaiak, férgek, logikai bombák vagy más, rosszindulatú vagy technológiai szempontból káros anyagok bevezetésével. Nem szabad megkísérelnie jogosulatlan hozzáférést a weboldalhoz, a szoftverhez vagy a szolgáltatásokhoz, a szerverhez, amelyen a webhelyet és a szoftvert tárolják, vagy a webhelyhez és a szoftverhez kapcsolódó szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz. Nem támadhatja meg a webhelyet és a szoftvert szolgáltatásmegtagadási támadás vagy elosztott szolgáltatásmegtagadási támadás révén. E rendelkezés megsértésével bűncselekményt követ el. A SendSMSGate azonnal értesíti az ilyen jogsértéseket az illetékes bűnüldöző hatóságoknak, és nyilvánosságra hozza számukra az Ön személyazonosságát, ha a SendSMSGate tudomása van róla. Ilyen megsértés esetén a weboldal, a szoftver vagy a szolgáltatások használatának joga azonnal megszűnik .

10.4. Ha a 9. cikk bármelyik rendelkezése vagy a jelen feltételek bármely más rendelkezése megsértett, a SendSMSGate megteheti a megfelelőnek ítélt intézkedéseket. .

10.5. A jelen feltételek be nem tartása lényegesen megsérti a weboldalt, a szoftvert és a szolgáltatásokat, és a következő műveletek bármelyikének vagy bármelyikének a végrehajtásához vezethet a SendSMSGate :

10.5.1. A Weboldal, Szoftver és Szolgáltatások használatához való jogának azonnali, ideiglenes vagy végleges visszavonása ;

10.5.2. Az Ön által a weboldalon, a szoftveren vagy a szolgáltatásokon keresztül feltöltött / továbbított anyagok azonnali, ideiglenes vagy végleges eltávolítása ;

10.5.3. Figyelmeztetés kiadása az ön számára ;

10.5.4. A jogsértés eredményeként felmerülő összes költség (beleértve, de nem kizárólagosan az ésszerű adminisztratív és jogi költségeket) megtérítésének megtérítése iránti eljárás ön ellen ;

10.5.5. További jogi lépések ön ellen;

10.5.6. Ezeket az információkat a bűnüldöző hatóságok számára hozzáférhetővé kell tenni, amint azt a SendSMSGate ésszerűnek tartja.

10.6. A SendSMSGate kizárja a felelősséget a jelen Feltételek megsértése miatt hozott intézkedésekért. A jelen feltételekben ismertetett válaszok nem korlátozottak, és a SendSMSGate bármilyen egyéb intézkedést megtehet, amelyet ésszerűen megfelelőnek tart..

11. Szellemi tulajdon

11.1 A SendSMSGate, a SendSMSGate embléma és a SendSMSGate minden egyéb védjegye, szolgáltatási jele, grafika és logója, amelyet a Weboldal, a szoftver és a szolgáltatások kapcsán használnak, a SendSMSGate tulajdonát képezi. .

11.2 A Weboldalon, a Szoftverben és a Szolgáltatásokban szereplő minden szerzői jog, védjegy, szabadalom, üzleti titok és egyéb szellemi tulajdonjog a SendSMSGate vagy annak engedélyeseinek kizárólagos tulajdonát képezi, mindegyik fenntartja az ilyen anyagokkal kapcsolatos összes jogot. Bármely harmadik fél többi védjegye, szolgáltatási védjegye, grafikája és logója a megfelelő tulajdonos védjegye. Semmilyen védjegyet nem másolhat, utánozhat vagy használhat egészben vagy részben a SendSMSGate előzetes írásbeli hozzájárulása vagy az alkalmazandó védjegyjogosult hozzájárulása nélkül..

11.3 Ezzel a SendSMSGate megadja az Ön számára a weboldal és a szoftver használatának világszintű, nem kizárólagos és nem átruházható licencét a jelen feltételekben meghatározott feltételekkel. .

11.4 Kinyomtathat egy példányt és letölthet kivonatot a weboldal bármely oldaláról személyes használatra, és felhívhatja a szervezeten belül mások figyelmét a weboldalon közzétett tartalomra. .

11.5 Semmilyen módon nem módosíthatja a kinyomtatott vagy letöltött anyag papír vagy digitális másolatát, és nem használhat semmilyen illusztrációt, fényképeket, video- vagy audio-sorozatokat vagy grafikákat a mellékelt szövegektől elkülönítve. .

11.6 A SendSMSGate (és az azonosított közreműködők státusát) a webhely és a szoftver tartalmának szerzőjeként mindig nyugtázni kell .

11.7 A Webhely, a szoftver vagy a szolgáltatások bármely részét nem szabad kereskedelmi célokra felhasználni anélkül, hogy engedélyt szerezne erre a célra a SendSMSGate vagy annak licencadói számára..

11.8 Ha kinyomtatja, lemásolja vagy letölti a webhely vagy a szoftver bármely részét, megsértve ezeket a feltételeket, akkor a weboldal, a szoftver és a szolgáltatások használatának joga azonnal megszűnik, és a SendSMSGate döntése alapján vissza kell küldenie vagy meg kell semmisítenie minden másolatot. az Ön által készített anyagból .

12. Adatvédelem és adatvédelem

12.1 Minden olyan személyes adatot, amelyet az Ügyfelek szolgáltatnak a Weboldal, a Szoftver vagy a Szolgáltatások használatakor, az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kell felhasználni. Az Adatvédelmi irányelvekben ismertetett eseteken túl a SendSMSGate feldolgozhatja az Ön adatait a webhely látogatása közben, amikor az adatokat automatikusan megkapja és rögzíti a böngészőből a SendSMSGate szervernaplóiban, ideértve a bejelentkezési információkat, a böngésző típusát és verzióját, az operációs rendszert és platform, IP-cím, böngésző és munkamenet információk, sütik és a kért oldalak. A SendSMSGate ezt a webhely és a Szolgáltatások fejlesztése, valamint a trendek megértése érdekében fejti ki, ideértve a :

12.1.1 figyelemmel kíséri a használati mintákat, például a bejelentkezési dátumokat és az adatmennyiségeket, hogy megértse a weboldal, a szoftver és a szolgáltatások használatát ;

12.1.2 biztonsági okokból, beleértve az azonosítást és a hitelesítést ;

12.1.3 statisztikai és elemzési célokra ;

12.1.4 a csalások és a visszaélések figyelemmel kísérésére és megakadályozására.A fentiek ellenére a webhely látogatói névtelenül böngészhetnek, és személyes adatokat nem gyűjtenek róluk, kivéve, ha a SendSMSGate-t külön megadják. .

13. Sütik használata

13.1 A SendSMSGate a Weboldalon használja a „sütik” elnevezésű szabványos technológiát.

13.2 A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a webhelyek látogatói számítógépére vagy mobil eszközére töltenek le. A cookie-kat arra használják, hogy a webhelyek működjenek, vagy jobban, hatékonyabban működjenek. Meg tudják csinálni, mert a webhelyek elolvashatják és megírhatják ezeket a fájlokat, lehetővé téve számukra, hogy felismerjék a látogatókat, és emlékezzenek olyan fontos információkra, amelyek a weboldal használatát és navigációját kényelmesebbé teszik. Egyes sütik, úgynevezett „munkamenet-sütik” a böngésző munkamenetének végén járnak le. Más sütiket, úgynevezett „állandó sütik”, a számítógépen vagy a mobil eszközön tárolják a böngésző munkamenetei között. A sütikkel kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel a www.cookiecentral.com vagy a www.aboutcookies.org oldalt.

13.3 A SendSMSGate cookie-k nem gyűjtnek semmilyen személyes adatot, és a cookie-kkal összegyűjtött információkat összesített és név nélkül gyűjtik. A SendSMSGate sütiket használ, hogy jobb szolgáltatást nyújtson Önnek.

13.4 A SendSMSGate a webhely hitelesítési, munkamenet- és elemzési sütiket használ .

13.5 A weboldal figyelmeztetést tartalmaz a sütik használatáról. Ha hozzájárulást ad a sütik használatához a weboldalon, akkor hozzájárul a sütik alkalmazásához .

14. Harmadik fél weboldalai

14.1 A Weboldal, Szoftver vagy Szolgáltatások linkeket tartalmazhatnak olyan webhelyekre, amelyeket a SendSMSGate nem irányít, és amelyeket harmadik felek üzemeltetnek. Ha belép harmadik fél webhelyére, akkor ezt a saját felelősségére teszi. A SendSMSGate nem felelős sem közvetlenül, sem közvetve a harmadik felek webhelyeinek tartalmáért, illetve az ilyen weboldalon vagy azon keresztül elérhető bármely ilyen tartalom, áru vagy szolgáltatás használatának vagy az azokkal való függőség okozta károkért vagy veszteségeiért..

15. Nyilatkozat és a felelősség korlátozása

15.1 A weboldalt, a szoftvert és a szolgáltatásokat „ahogy van” és „a rendelkezésre álló” alapon kell biztosítani. A törvény által megengedett mértékben a SendSMSGate kizár minden olyan garanciát, feltételt, nyilatkozatot vagy bármilyen egyéb feltételt, amely a Weboldalra, a Szoftverre vagy a Szolgáltatásokra vonatkozhat, beleértve azt is, hogy a Weboldal, Szoftver vagy Szolgáltatások alkalmasak-e a tervezett felhasználásra, hiba- ingyenes, hibamentes, megbízható, időszerű, teljesen biztonságos, vírusmentes vagy elérhető. Bármely képviselet, feltétel vagy garancia, amelyet statútum, közjog vagy egyéb módon feltételezhet, vagy beépíthet a jelen Feltételekbe, a törvény által megengedett legnagyobb mértékben kizárt. A SendSMSGate az internet megbízhatóságától és a saját eszközének a webhelyhez, a szoftverhez és a szolgáltatásokhoz való felhasználásától függ, ezért a SendSMSGate nem vállal garanciát a weboldal, a szoftver vagy a szolgáltatások használatának eredményeire. Bár a SendSMSGate mindent megtesz annak érdekében, hogy a zavarokat minimálisra csökkentse, a webhelyet, szoftvert vagy szolgáltatásokat időről időre fel lehet függeszteni karbantartási és támogatási munkák elvégzésére, és adott esetben más célokra is..

15.2 A szolgáltatásokat professzionális minőségben kell nyújtani, az általánosan elfogadott ipari szabványoknak megfelelően, minden lényeges szempontból és az alkalmazandó törvényeknek, rendeleteknek és szabályoknak megfelelően. A SendSMSGate mindent megtesz a weboldal, a szoftver és a Szolgáltatások karbantartása és az ügyfelek számára nyújtott szükséges támogatás biztosítása érdekében .

15.3 A szolgáltatások megkönnyítik az SMS-üzenetek küldését és fogadását a kijelölt címzetteknek. A SendSMSGate nem küld semmilyen SMS-t, vagy nem küld semmilyen SMS-t, amelyért az alkalmazandó mobilhálózat-üzemeltető vagy távközlési szolgáltató felel. Míg a SendSMSGate minden kereskedelmi szempontból ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az SMS-üzeneteket a lehető leggyorsabban továbbítsa az alkalmazandó mobilhálózat-üzemeltetőnek vagy a távközlési szolgáltatónak, az összes SMS-üzenet végleges kézbesítése a kijelölt címzettekre az ilyen szolgáltató vagy szolgáltató felelőssége. A SendSMSGate nem vállal felelősséget, ha a végleges kézbesítés az érintett mobilhálózat-üzemeltető vagy távközlési szolgáltató cselekedete, mulasztása vagy egyéb mulasztása miatt nem sikerül. Ezért a SendSMSGate semmilyen felhasználót nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy károkért, akár szerződéses, károkozás (beleértve a gondatlanságot), a törvényi kötelezettség megsértése miatt, akár más módon, még ha előre látható is, amely a :

15.3.1 A Weboldal, Szoftver vagy Szolgáltatások használata vagy képtelensége ;

15.3.2 A Weboldalon vagy a Szoftverben megjelenített bármely tartalom használata vagy azokra való támaszkodás ;

15.3.3 A mobilhálózat-üzemeltető vagy a távközlési szolgáltató SMS-üzenet kézbesítésének elmulasztása .

15.4 A SendSMSGate nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet egy vírus, elosztott szolgáltatásmegtagadási támadás vagy más technológiai szempontból káros anyag okozott, amely a számítógépes berendezéseket, számítógépes programokat, adatokat vagy más tulajdonosi anyagokat megfertőzheti a Weboldal használata miatt. , Szoftver vagy Szolgáltatások, vagy annak miatt, hogy letöltötte a tartalmát tőle, vagy a hozzá kapcsolódó bármely weboldalról .

15.5 Ezenkívül a SendSMSGate nem vállal felelősséget harmadik személyek cselekedeteiért, mulasztásáért vagy a szolgáltatások beszüntetéséért. Például harmadik fél szolgáltatói virtuális mobilszámokat biztosíthatnak az SMS üzenetküldéshez. A SendSMSGate nem vállal felelősséget harmadik felek tevékenységéért, amelyek felett a SendSMSGate nem rendelkezik ellenőrzéssel .

15.6 A SendSMSGate nem vállal felelősséget olyan költségekért, költségekért, bevételkiesésért, bevételért vagy üzleti tevékenységért, amely bármilyen körülményből származik, amely felett nem áll ellenőrzése, ideértve, de nem korlátozva azokra a késedelmeket, veszteségeket, hibákat vagy mulasztásokat, amelyeket rendszer- vagy áramkimaradás, elérhetetlenség vagy telekommunikációs vagy más adatátviteli rendszer vagy internetes létesítmény meghibásodása, tűz, árvíz, földrengés, természeti elemek vagy Isten cselekedetei, háborús cselekedetek, terrorizmus, sztrájk, kormányzati korlátozások, bármely törvény vagy rendelet módosítása.

15.7 A felhasználó által nyújtott Szolgáltatásokban szereplő bármely tartalom nem képezi az ilyen tartalom vagy információnak a SendSMSGate általi jóváhagyását vagy ajánlását. Ezért a SendSMSGate nem vállal semmiféle felelősséget és felelősséget, amely az ilyen Tartalom iránti igénybevételéből fakad, és bárki, akit a tartalom tudhat. Tudomásul veszi, hogy a SendSMSGate nem gyakorol ellenőrzést a Tartalom felett, amely a Weboldalon, a Szoftveren vagy a Szolgáltatásokon halad át, vagy hogy a Szolgáltatásokat hogyan használják a felhasználók. A SendSMSGate nem jeleníti meg vagy moderálja a Tartalmat vagy annak forrását. A SendSMSGate nem vállal felelősséget vagy felelősséget a Tartalom felhasználókra gyakorolt ​​hatásáért, és nem felelős semmilyen pontatlan, hiányos vagy nem megfelelő Tartalomért, amely kizárólag az Ön felelőssége az ilyen Tartalom biztosításáért vagy benyújtásáért. .

15.8 Noha a SendSMSGate elektronikus és fizikai biztonságot hajt végre az adatokkal való nem megfelelő hozzáférés vagy manipuláció kockázatának csökkentése érdekében, a SendSMSGate nem garantálja az adatok biztonságát vagy integritását, és nem vállal felelősséget a biztonság, integritás vagy az áthallgatás közbeni megsértéséért, valamint az esetleges károkért. a webhely vagy a szolgáltatások használatával eredményezheti számítógépét vagy más tulajdonságát.

15.9 A RENDELKEZÉSRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYESSÉG MEGSZAKÍTÁSA SORÁN NEM ESETLEN A SendSMSGate VAGY TAI SZÁLLÍTÓI FELELŐSSÉGÉRT SZERINTI, KÖZVETLEN, SZERZŐDŐ, VÉLETLEGES, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZŐ KÁROKAT, ÜZLETI MEGSZAKÍTÁSÁT, VAGY KÉPESSÉGET, KÉPESSÉGET, KÉPESSÉGET, KÉPESSÉGET, KÉPESSÉGET. , ADATOK, ELADÁSOK, VÁLLALKOZÁSOK, JÓVÁHAGYÁS, HIRDETÉS, BEVÉTELEK, NÖVEKEDÉSEK VAGY SZÁMÍTOTT Takarítás, A WEBOLDAL, SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL VAGY SZÜKSÉGESSÉGÉNEK HASZNÁLATÁHOZ, HASZNÁLATHATÁSÁNAK, HASZNÁLATÁHOZ, HASZNÁLATÁHOZ, HASZNÁLATÁHOZ, HASZNÁLATÁHOZ, HASZNÁLATÁHOZ, HASZNÁLATI SZÜKSÉGEKHEZ VAGY SZOLGÁLTATÁSOK, A WEBOLDAL, SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA VAGY NEM BIZTOSÍTÁSA, VAGY A WEBOLDAL, SZOFTVER VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK VAGY EGYÉB TARTALOM BIZTOSÍTÁSA. HA KERESZTÜLI A WEBOLDALON, SZOFTVERT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKKAL, VAGY EZEKBEN FELTÉTELEKKEL, A SZOLGÁLTATÁS ÉS A KIZÁRÓLAG JAVÍTÁSA A WEBOLDAL, SZOFTVER ÉS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA .

15.10 A fenti 15.9. Szakasz rendelkezéseire is figyelemmel, a SendSMSGate teljes felelőssége az Ön számára a jelen Feltételek alapján vagy azokkal összefüggésben felmerülő összes veszteségért, legyen szó szerződésről, károkozásról (ideértve a gondatlanságot is), a törvényi kötelezettség megsértésére vagy más módon, semmilyen körülmények között sem haladhatja meg a a megrendelt szolgáltatások ára .

15.11 A jelen Szolgáltatási feltételek semmilyen módon nem zárják ki vagy nem korlátozzák a SendSMSGate felelősségét halál vagy személyi sérülés, csalás vagy csalárd hamis nyilatkozatért, vagy bármilyen egyéb felelősségért, amelyet az alkalmazandó törvények alapján nem lehet kizárni vagy korlátozni. .

16. Kártalanítás

16.1 Ön beleegyezik abba, hogy megvédi és megtéríti a SendSMSGate-t bármilyen igényt, keresetet, igényt, behajtást, veszteséget, károkat, bírságot, büntetést vagy egyéb költségeket vagy egyéb jellegű vagy jellegű költségeket vagy költségeket, beleértve, de nem korlátozva az ésszerű jogi és számviteli díjakat, amelyek a Weboldal, a Szoftver és / vagy Szolgáltatások használatával vagy visszaélésszerű használatával, illetve azokhoz való hozzáféréssel, vagy más módon a jelen Feltételek megsértése vagy az Ön, illetve az Ön számláját használó harmadik fél által elkövetett bármilyen szellemi tulajdon vagy egyéb jogsértés miatt merülnek fel bármely személy vagy szervezet joga.

17. Módosítás és megszüntetés

17.1 A SendSMSGate bármikor módosíthatja ezeket a Feltételeket, vagy bármikor felmondhatja a Weboldal, Szoftver vagy Szolgáltatások használatát, saját belátása szerint. A SendSMSGate fenntartja a jogot arra, hogy bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse a Weboldal, a szoftver vagy a szolgáltatások aspektusát, funkcióját vagy funkcióját. A weboldal, a szoftver vagy a szolgáltatások folyamatos használatát úgy kell tekinteni, hogy elfogadja a módosított vagy frissített feltételeket, ideértve a Szolgáltatások árainak bármilyen változását. .

17.2 A SendSMSGate fenntartja a jogot, hogy bármilyen okból bármikor megszüntesse a Weboldal, Szoftver vagy Szolgáltatások használatát, ideértve, de nem korlátozva a jelen Feltételek megsértésére, amelyeket a SendSMSGate kizárólagos belátása szerint határoznak meg. .

17.3 Az Ügyfél kötelezettsége a Szolgáltatás felfüggesztése vagy megszüntetése előtt felmerült és esedékes díjak megfizetésére a Szolgáltatások felfüggesztése vagy megszüntetése után is fennáll. .

17.4 A felmondás bármilyen okból beleegyezik abba, hogy haladéktalanul abbahagyja a Weboldal, a Szoftver és a Szolgáltatások használatát, és a SendSMSGate a felmondás után nem lesz kötelessége veled szemben. .

17.5 Bármely megszűnés esetén az itt megadott jogok és engedélyek megszűnnek, és a Szolgáltatások minden felhasználását fel kell függesztenie .

18. Irányadó jog, joghatóság és szétválaszthatóság

18.1 Ezeket a feltételeket a Skócia, az Egyesült Királyság törvényei szabályozzák, és a tárgyukból vagy formájukból eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő minden vita vagy igény (beleértve a szerződésen kívüli vitákat vagy követeléseket) a következőket szabályozza és értelmezi: a Skócia, Egyesült Királyság törvénye.

18.2 Az Egyesült Királyság Skócia bíróságai kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek a Feltételekből származó vagy azokkal összefüggésben felmerülő viták vagy követelések rendezésére. Ha a jelen Szolgáltatási Feltételek bármelyikét tekintik vagy érvénytelenné válnak, a többi rendelkezés érvényességét nem érinti .

Kezdje az SMS küldését a világ minden tájáról
Most!

Könnyű elkezdeni a munkát
1 Regisztrálj
2 Ingyenes krediteket kaphat
3 Küldje el az első SMS-t

Könnyű elkezdeni a munkát
éppen most