Adatvédelmi irányelvek

 Adatvédelmi irányelvek -SendSMSGate
Combined Shape

Adatvédelmi irányelvek

Bevezetés

Ez a politika ismerteti a személyes adatok feldolgozásának alapelveit, amelyeket a SendSMSGate-hez továbbítanak, vagy amelyek a SendSMSGate számára egyéb módon hozzáférhetővé válnak az Ügyfelek és a Weboldal, a Szoftver és a Szolgáltatások más felhasználói általi felhasználással összefüggésben.

Ez az irányelv az Ügyfelek és a SendSMSGate között létrejött megállapodás, amely kimondja, hogy az Ügyfelek által benyújtott személyes adatokat hogyan kezelik a SendSMSGate az Ügyfelek nevében.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az irányelvet, hogy megértse azokat a gyakorlatokat, amelyeket a SendSMSGate alkalmaz a személyes adatok feldolgozására.

Ez a politika az Ügyfelek és a SendSMSGate között megkötött megállapodás szerves részét képezi. A Weboldal megtekintésével és / vagy a Szoftver és Szolgáltatások használatával az Ügyfelek megerősítik, hogy megismerték a jelen irányelvet, megértették azt és elfogadták annak feltételeit. A SendSMSGate kezdeti regisztrációjakor az Ügyfelek (meghatalmazott képviselőikön keresztül) megerősítik a fentiekben szereplőket a „Saját fiók létrehozása” gombra kattintással, amely kijelenti, hogy az Ügyfél elfogadja és hozzájárul a Személyes adatok feldolgozásához a ezt az irányelvet.

Ez a Szabályzat megállapodást képez az Ügyfelek (mint a személyes adatok kezelője) és a SendSMSGate (mint a személyes adatok kezelője) között a GDPR 28. cikke értelmében (az Európai Parlament 2016/679 / EU általános adatvédelmi rendelete és Tanács).

A SendSMSGate jogosult időről időre egyoldalúan felülvizsgálni és módosítani ezt az irányelvet. Ezért a SendSMSGate azt javasolja, hogy rendszeresen vizsgálják felül az irányelvet bármilyen változás esetén. A weboldal, a szoftver és a szolgáltatások folyamatos használata hozzájárul az ilyen változásokhoz.

Ha az Ügyfél vagy más felhasználók nem értenek egyet a jelen Szabályzat bármelyikével vagy annak összes rendelkezésével vagy annak esetleges módosításával, akkor azonnal bezárják a Weboldalt, és abba kell hagyniuk a Szoftver és Szolgáltatások használatát.

A SendSMSGate a GDPR követelményeivel összhangban jogi tanácsadóival együttműködve elkészítette ezt az irányelvet. A SendSMSGate minden tőle telhetőt megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok feldolgozása teljes mértékben megfeleljen az alkalmazandó jogi követelményeknek.

1. Definíciók

1.1 Ügyfél (ek) olyan jogi személyek (vagy természetes személyek, mint jogi személyek meghatalmazott képviselői), akik regisztrálják magukat a Weboldalon, és a jelen Feltételek szerint használják a szoftvert a Szolgáltatások igénybevétele céljából.

1.2 Adat alanyai minden olyan természetes személy, akinek személyes adatait a Weboldal, a Szoftver és a Szolgáltatások használatával továbbítják a SendSMSGate-hez, ideértve a Szolgáltatások címzetteit (az Ügyfelek ügyfelei).

1.3 GDPR : a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet. 95/46 / EK irányelvet.

1.4 Szabályzat a SendSMSGate ezen időről időre módosított adatvédelmi politikáját jelenti.

1.5 Személyes adatok bármilyen információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozik. Az azonosítható természetes személy az, akit közvetlenül vagy közvetetten lehet azonosítani, különösen olyan azonosítóra hivatkozva, mint például név, azonosító szám, helymeghatározási adatok, online azonosító vagy egy vagy több, a fizikai, élettani, a természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

1.6 Feldolgozás minden olyan művelet vagy műveletkészlet, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatok halmazán hajtanak végre, automatizált eszközökkel vagy anélkül, például gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, konzultáció, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy más módon elérhetővé tétel, összehangolás vagy kombinálás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

1.7 Szolgáltatás (ok) : üzleti szöveges üzenetküldő szolgáltatás értesítések, riasztások, emlékeztetők, megerősítések és SMS értékesítés kampányok küldésére. A szolgáltatást egy webhely alapú SMS platformon vagy a szoftver használatával nyújtják.

1.8 Szoftver webes felületet, mobilalkalmazást és egyéb letölthető és integrálható szoftvert jelent, amelyet a SendSMSGate fejlesztett ki és karbantartott a Szolgáltatások nyújtása céljából.

1.9 A SendSMSGate a PROMIT GROUP társaság, az Egyesült Királyságban Skóciában (SL029222) bejegyzett betéti társaság cégneve, amelynek székhelye a Suite 1 4 Queen Street, Edinburgh, Skócia, EH2 1JE, és az összes leányvállalatának.

1.10 Feltételek a SendSMSGate szolgáltatási feltételei, amelyek meghatározzák a weboldal, a szoftver és a szolgáltatások Ügyfelek és más felhasználók általi használatának feltételeit.

1.11 Webhely : a SendSMSGate www.sendsmsgate.com weboldala és a felhőhöz való hozzáférés a www.cloud.sendsmsgate.com szoftver segítségével.

2. Személyes adatok, amelyeket a SendSMSGate feldolgoz. A személyes adatok feldolgozásának céljai

2.1 A Weboldal, a Szoftver és a Szolgáltatások biztosítása céljából a SendSMSGate feldolgozza azokat a Személyes adatokat, amelyeket az Ügyfelek szolgáltatnak saját ügyfeleikkel kapcsolatban, akik a Szolgáltatások kedvezményezettjei. Az ilyen típusú adatok nem korlátozottak, és az Ügyfelek döntésétől függenek, hogy hogyan akarják használni a Szolgáltatásokat, és általában tartalmazzák a nevet, a telefonszámot, de tartalmazhatnak e-maileket, avatárokat, országot, címeket stb.

2.2 A SendSMSGate nyilvántartást vezet azokról a személyes adatokról, amelyeket ezen irányelvnek megfelelően dolgoz fel.

2.3 A SendSMSGate feldolgozza a személyes adatokat:

2.3.1 a Szoftver és Szolgáltatások használata az Ügyfelek között, ideértve azt is, amikor ügyfeleikkel kapcsolatos információkat nyújtanak be a SendSMSGate-hez;

2.3.2 kommunikáció az ügyfelek és / vagy az alanyok között a SendSMSGate ügyfélszolgálatával a weboldallal, szoftverrel és szolgáltatásokkal kapcsolatban;

2.4 A SendSMSGate szorosan együttműködik harmadik felekkel (ideértve például az üzleti partnereket, a műszaki, fizetési és kézbesítési szolgáltatások alvállalkozóit, a hirdetési hálózatokat, az elemző szolgáltatókat, a keresési információ szolgáltatóit, a hitel referenciaügynökségeket), és személyes adatokat kaphat tőlük;

2.5 A SendSMSGate elektronikus úton (e-mailben vagy SMS-ben) üzeneteket küld az Ügyfeleknek a weboldal, a szoftver és a szolgáltatások fejlesztésével, új javaslatokkal és fejlesztésekkel (közvetlen értékesítés) kapcsolatos információkkal. A SendSMSGate ezeket az üzeneteket az Ügyfelek képviselőinek a regisztráció pillanatában megadott vagy később frissített elérhetőségi adataira küldi el. Az Ügyfelek ezúton megerősítik és garantálják, hogy az Ügyfelek képviselőinek megadott elérhetőségei mindig az Ügyfelek vállalkozási adatai, de nem a képviselők személyes elérhetőségei, ezért a SendSMSGate ezeket a kapcsolattartási adatokat szabadon felhasználhatja értékesítés üzeneteinek további akadályok nélküli továbbítására. . Az Ügyfelek bármikor leiratkozhatnak a hírlevelekről, az egyes hírlevelekben található megfelelő linkre kattintva.

3. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

3.1 A SendSMSGate a személyes adatokat a SendSMSGate és annak leányvállalatai, ahol a személyes adatok feldolgozását végzik, törvényének megfelelően dolgozza fel.

3.2 A SendSMSGate feldolgozza az Ügyfelek által az Ügyfelekkel kötött szerződések alapján a Weboldal, a Szoftver és a Szolgáltatások felhasználása céljából benyújtott személyes adatokat, és amennyiben ezeket az adatokat az Ügyfelek szolgáltatják.

3.3 A GDPR 4. cikke (7) bekezdésének megfelelően az Ügyfelek a személyes adatok kezelői , amelyeket a SendSMSGate-hez nyújtanak be a Weboldal, a Szoftver és a Szolgáltatások felhasználása céljából, ideértve az Ügyfelek ügyfeleire vonatkozó adatokat is. hogy az Ügyfelek elküldik SMS-ek küldését és fogadását ügyfeleiknek és az ügyfeleknek címzettként.

3.4 A GDPR 4. cikkének (8) bekezdése szerint a SendSMSGate az adatfeldolgozó az Ügyfél nevében, amikor az Ügyfelek által benyújtott Személyes Adatokat dolgozza fel. Ezért az Ügyfelek:

3.4.1 teljes felelősséggel tartoznak a SendSMSGate-hez benyújtott személyes adatok feldolgozásáért;

3.4.2 garantálja a SendSMSGate számára, hogy az Ügyfeleknek a Weboldal, a Szoftver és a Szolgáltatások használatához minden szükséges hozzájárulása és / vagy egyéb jogalapja van az adatalanyoktól a Személyes Adatok ezen irányelvnek megfelelő törvényes feldolgozására;

3.4.3 igazolja, hogy megszerezte az adatalanyoktól minden szükséges hozzájárulást a személyes adatoknak a SendSMSGate-hez történő továbbításához és az ilyen adatok ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban történő feldolgozásához;

3.4.4 teljes áttekintést kap a személyes adatokról, amelyeket a SendSMSGate-hez továbbítanak, és garantálja, hogy az általuk benyújtott összes adat szükséges a weboldal, a szoftver és a szolgáltatások használatához, és naprakész;

3.4.5 kötelezi a SendSMSGate azonnali értesítését a személyes adatok feldolgozásának, módosításának, pontatlanságának vagy megváltozásának jogi indokának lejártáról, amelyet az Ügyfelek benyújtanak a SendSMSGate számára.

3.5 A Szolgáltatások közvetlen értékesítésre történő felhasználása esetén az Ügyfelek felelősek a közvetlen értékesítésre és az érintettek jogaira vonatkozó összes jogi követelmény betartásáért. A SendSMSGate csak az üzenetek küldésének platformját biztosítja, de a Szolgáltatásokkal küldött üzenetek tartalmáért kizárólag az Ügyfelek felelősek. Az ügyfelek megértik, hogy a különböző országokban a közvetlen értékesítésre különféle jogi szabályok vonatkoznak. Amikor a szolgáltatásokat közvetlen értékesítés céljára használják, az Ügyfeleknek meg kell felelniük annak az országnak a közvetlen értékesítésre vonatkozó összes követelményére, ahol a közvetlen értékesítés üzenet címzettje lakik. Például az EU-országokban az Ügyfelek kötelesek közvetlen értékesítés útján üzenetet küldeni azzal a információval, hogy az érintett lemondhat a közvetlen értékesítéstől, és vannak bizonyos követelmények a kereskedelmi üzenetek tartalmára vonatkozóan.

3.6 A SendSMSGate a személyes adatokat csak az Ügyfelek által dokumentált utasítások alapján dolgozza fel. Az Ügyfelek ezeket az utasításokat a Szolgáltatások (pl. Parancs beszúrása az üzenetek küldésére az ügyfeleknek) segítségével, valamint az irányelvekkel és feltételekkel történő beillesztéssel illesztik be. Az Ügyfeleknek a személyes adatok feldolgozására vonatkozó utasításainak mindig meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályoknak, és a SendSMSGate fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja az utasítások teljesítését, amelyek a SendSMSGate véleménye szerint jogellenesek.

3.7 Figyelembe véve a feldolgozás jellegét, a SendSMSGate megfelelő műszaki és szervezeti intézkedésekkel segíti az Ügyfeleket, amennyire ez lehetséges, az Ügyfeleknek az adatalany GDPR-ben meghatározott jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmekre való válaszadási kötelezettségének teljesítéséhez, ideértve az érintetteknek a személyes adatokhoz való hozzáférésének jogát, a helyesbítéshez való jogot, az elfelejtéshez való jogot, a feldolgozás korlátozásának jogát stb. A SendSMSGate kizárólag az Ügyfelektől fogadja el az adatalanyok jogainak teljesítésére vonatkozó utasításokat. Amennyiben az érintettek jogaik teljesítésére irányuló kérelmekkel a SendSMSGate felé fordulnak, a SendSMSGate tájékoztatja az Ügyfeleket, és az Ügyfelek utasításai szerint jár el. Az adatalanyok adatainak törlésére vonatkozó kötelezettség mindig az Ügyfeleknél marad, és a SendSMSGate nem vállal törlést az Ügyfelek nevében és nevében, kivéve, ha a Szabályzatban vagy a Feltételekben kifejezetten másképp rendelkezik.

3.8 A SendSMSGate segíti az Ügyfeleket a GDPR által a személyes adatok feldolgozása biztonságának garantálására vonatkozó kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve a feldolgozás jellegét és a SendSMSGate rendelkezésére álló információkat. Többek között a SendSMSGate vállalja:

3.8.1 alkalmazzon megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket az adatok biztonságának, titkosságának és integritásának biztosítására. Pontosabban, a SendSMSGate által alkalmazandó biztonsági intézkedéseket az alábbi 6. szakasz ismerteti;

3.8.2 rendszeresen ellenőrzi belső folyamatait, valamint a műszaki és szervezeti intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok feldolgozása összhangban legyen az alkalmazandó jogszabályokkal. A SendSMSGate a lehető legnagyobb mértékben figyelemmel kíséri a harmadik személyek által végzett személyes adatok feldolgozását (lásd az alábbi 4.3. Pontot);

3.8.3 értesíti az Ügyfeleket a körülményekhez képest a lehető legmegfelelőbb időn belül, indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órán belül, miután tudomást szerzett a véletlen, jogosulatlan vagy jogellenes megsemmisítésről, elvesztésről, megváltoztatásáról, felfedéséről vagy hozzáféréséről , személyes adatok (biztonsági sértés). Az Ügyfelekkel konzultálva a SendSMSGate megteszi a megfelelő intézkedéseket az adatok biztosítása és az érintettekre gyakorolt ​​esetleges káros hatások korlátozása érdekében;

3.8.4 működjön együtt az Ügyfelekkel, és ahol ésszerűen lehetséges, információkat és segítséget nyújtson számukra a biztonsági szabálysértésekkel kapcsolatban, ideértve a felügyeleti hatóságokkal és az alanyokkal való kapcsolattartást is;

3.8.5 együttműködnek és segítik az Ügyfeleket a hatásvizsgálatok feldolgozásában, ha vannak ilyenek.

3.9 A SendSMSGate az ügyfelek rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely szükséges a GDPR 28. cikkében meghatározott kötelezettségek teljesítésének bizonyításához, valamint lehetővé teszi az Ügyfelek vagy az Ügyfelek által megbízott más könyvvizsgálók által végzett ellenőrzéseket, ideértve a vizsgálatokat is, és ehhez hozzájárul (az összes költségre ügyfelek). A helyszíni ellenőrzéseket és ellenőrzéseket előzetesen meg kell egyeztetni a SendSMSGate-rel, a szokásos munkaidőben kell elvégezni, és nem szabad indokolatlanul zavarni a SendSMSGate mindennapi tevékenységét és üzleti tevékenységét. Az ellenőrzésekhez és vizsgálatokhoz való jog nem terjed ki harmadik felek létesítményeire és helyiségeire.

4. Személyes adatok továbbítása harmadik felek számára

4.1 A Szolgáltatások nyújtása, valamint a weboldalhoz és a szoftverhez való hozzáférés során a SendSMSGate más harmadik fél szolgáltatókat igénybe vesz, akiknek személyes adatokat is átadhatnak (itt: harmadik felek). E záradék alapján az Ügyfeleket kellőképpen tájékoztatták, és kifejezetten - részben vagy egészben - felhatalmazást kapnak arra, hogy igénybe vegyék a megfelelő Harmadik Fél szolgáltatót és személyes adatokat szolgáltassanak számukra. Ezek a szolgáltatók a következőket foglalják magukban:

4.1.1 Szerver szolgáltatók;

4.1.2 Weboldal, Szoftver és Szolgáltatások fejlesztési szolgáltatásai, ideértve a szoftverfejlesztést, analitikus adatfeldolgozást, PHP és JavaScript hibák követését;

4.1.3 Biztonsági intézkedések szolgáltatói, ideértve a csalás elleni védelmet, a SendSMSGate forgalom védelmét és titkosítását, az e-mail tartományi jogosultságok felderítő eszközét;

4.1.4 E-mail szolgáltatók;

4.1.5 SMS küldő / fogadó szolgáltatók;

4.1.6 Kommunikációs szolgáltatók;

4.1.7 Könyvelési és fizetési szolgáltatók;

4.1.8 Ügyfélszolgálati szolgáltatók;

4.1.9 Adatfeldolgozó szolgáltatók.

4.2 A SendSMSGate tájékoztatja az Ügyfeleket a Harmadik Fél processzorainak hozzáadására vagy cseréjére vonatkozó tervezett változásokról, és lehetőséget ad az Ügyfeleknek, hogy kifogást emeljenek az ilyen változtatások ellen. A SendSMSGate jogosult abbahagyni a Szolgáltatások nyújtását az Ügyfelek számára, akik ellenzik a processzorok hozzáadását vagy cseréjét érintő változást.

4.3 A SendSMSGate egyéni szolgáltatási szerződéseket kötött néhány szolgáltatóval. Másokkal a kapcsolatok e szolgáltatók általános szolgáltatási feltételein alapulnak. Mielőtt harmadik fél szolgáltatóival kapcsolatba lépne, a SendSMSGate mindent megtesz annak biztosítása érdekében, hogy partnerei személyes adatainak feldolgozási feltételei összhangban álljanak a jelen irányelv és az alkalmazandó törvények alapelveivel. E célból a SendSMSGate gondosan áttekinti a személyes adatok partnerek általi feldolgozásának feltételeit. Ezenkívül a SendSMSGate gondosan átvizsgálja a harmadik fél szolgáltatóival fennálló kapcsolatokat, és azok megsértése esetén haladéktalanul megszakítja a velük fennálló kapcsolatokat.

4.4 A SendSMSGate személyes adatait közli az Európai Unióban lévő leányvállalatával, amely a PROMIT GROUP LP (nyilvántartási kód: SL029222, székhelye: Edinburgh, Skócia, Egyesült Királyság), és amely a személyes adatokat a SendSMSGate nevében kezeli a jelen Politikával és az alkalmazandó törvényekkel összhangban.

4.5 Ezenkívül a SendSMSGate felfedheti / továbbíthatja személyes adatait: az alkalmazandó törvények szerint, ideértve a SendSMSGate, annak leányvállalatai vagy adatalanyok telephelyén kívüli törvényeket is;

4.5.1 betartani a jogi folyamatokat;

4.5.2 válaszoljon a köz- és kormányzati hatóságok kéréseire, ideértve a SendSMSGate és annak leányvállalatai területén kívüli állami és kormányzati hatóságokat is;

4.5.3 a jelen irányelv vagy a feltételek betartatása, a SendSMSGate műveleteinek, jogainak, magánéletének, biztonságának vagy tulajdonának védelme és / vagy a rendelkezésre álló jogorvoslatok igénybevétele vagy a károk korlátozása.

4.5.4 A SendSMSGate mindent megtesz annak érdekében, hogy korlátozza a harmadik személyeknek történő feldolgozás céljából átadott személyes adatok mennyiségét, mivel ez bizonyos szolgáltatások nyújtásához vagy meghatározott célok eléréséhez szükséges.

4.6 A webhely és a szoftver tartalmazhat linkeket, amelyek átirányítják más webhelyekre. Például, ha fizetési szolgáltatásokat harmadik fél, például Paysera használ, amikor fizetést teljesít. Ez a szabályzat nem vonatkozik azokra a harmadik felek webhelyeire, amelyek a SendSMSGate nem működnek, és a SendSMSGate nem vállal semmilyen felelősséget vagy felelősséget ezen irányelvekért. A SendSMSGate javasolja ezen harmadik felek adatvédelmi irányelveinek felülvizsgálatát.

5. Személyes adatok továbbítása harmadik országok számára

5.1 Néhány speciális fejlesztési munkával, a szolgáltatási problémák elhárításával, az adattárolással vagy más szükséges szolgáltatásokkal kapcsolatban a SendSMSGate személyes adatokat továbbíthat a SendSMSGate vállalkozóinak, amelyek közül néhány nem működik vagy működik az Európai Gazdasági Térségben (azaz 28 Európai Unió országában + Izland, Liechtenstein és Norvégia) (a továbbiakban: harmadik országok).

5.2 A harmadik országok adatvédelmi szintjei eltérhetnek az Európai Gazdasági Térség megfelelő szintjétől, és egyes harmadik országok adatvédelmi szintje alacsonyabb lehet. Ezért a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása esetén a személyes adatok elvesztésének, visszaélésének vagy nyilvánosságra hozatalának kockázata nagyobb lehet az Európai Gazdasági Térséghez képest. A SendSMSGate mindazonáltal minden ésszerű intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében harmadik országokban. Vállalkozóink, akik harmadik országokban dolgoznak fel személyes adatokat, szerződésben kötelesek ugyanolyan adatvédelmi szintet betartani, mint az Európai Unióban.

5.3 A fentiekre való tekintettel az Ügyfelek kifejezetten megerősítik tudatát a személyes adatok harmadik országokba történő továbbításának megnevezett lehetőségéről és az ilyen adattovábbítás lehetséges kockázatáról. Az Ügyfelek ezúton kifejezetten megerősítik, hogy minden adatalanytól, többek között a Szolgáltatás kedvezményezettjeitől, valamint saját képviselőiktől, kifejezett hozzájárulását megszerezték, amint azt a jogszabályok előírják személyes adataik harmadik országokba történő átadására.

5.4 A SendSMSGate harmadik fél szolgáltatói közül néhány is az Amerikai Egyesült Államokban található. Néhányuk, de nem mindegyiket az EU-USA adatvédelmi pajzs program tanúsítja, amellyel az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma és az Európai Unió megállapodott a személyes adatok tekintetében. Az EU – USA adatvédelmi pajzs programmal kapcsolatos további információkért lásd az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának webhelyét a következő címen: www.privacyshield.gov. A személyes adatoknak a SendSMSGate általi továbbítása azoknak a szolgáltatóknak, akiket az EU – USA adatvédelmi pajzs nem tanúsít, a személyes adatoknak a fent említett módon történő továbbításához kifejezett hozzájárulás szükséges.

5.5 A SendSMSGate megfelelő biztosítékokat alkalmaz a személyes adatok harmadik országokba történő továbbításakor.

6. Biztonsági intézkedések a személyes adatok védelme érdekében

6.1 A SendSMSGate megteszi a megfelelő jogi, szervezeti és technikai intézkedéseket a személyes adatok védelmére, összhangban az alkalmazandó adatvédelmi és adatvédelmi törvényekkel. Biztonsági intézkedéseket kell hozni a személyes adatok védelme érdekében a akaratlan vagy jogosulatlan feldolgozástól, nyilvánosságra hozataltól vagy megsemmisüléstől.

6.2 A SendSMSGate az összes személyes adatot biztonságos szerverekre tárolja. A biztonsági intézkedések a következők:

6.2.1 A kiszolgálókhoz való hozzáférést minden fiókkal, felhasználónévvel és jelszóval védik minden felhatalmazott személy (alkalmazott / alvállalkozó);

6.2.2 A SendSMSGate nyomon követi és naplózza a szerverek összes tevékenységét;

6.2.3 A SendSMSGate azonnal lezárhatja a kiszolgálók hozzáférését minden felhatalmazott személy számára;

6.2.4 A kiszolgálókhoz való hozzáférés korlátozva van: a) személyek számára, akik hozzáférnek hozzá; b) olyan információkhoz, amelyekhez az engedélyezett személyek hozzáférhetnek a munkaköreik lényegének megfelelően, c) olyan tevékenységekhez, amelyeket az engedélyezett személyek elvégezhetnek A szerveren tárolt személyes adatok;

6.2.5 A SendSMSGate folyamatosan ellenőrzi, hogy a felhatalmazott személyek közül melyiknek kell ténylegesen hozzáférnie a személyes adatokhoz, és ha a hozzáférésre nincs szükség, akkor visszavonja a hozzáférés jogát.

6.3 Az Ügyfelek hozzáférését a weboldal személyes szekrényeihez egyedi felhasználónevek és jelszavak védik. Az ügyfelek felelősek a jelszavak bizalmas kezeléséért. Az Ügyfelek kötelesek nem osztani senkivel a jelszavakat. Az Ügyfelek személyes szekrényeihez és / vagy személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés gyanúja esetén az Ügyfelek kötelesek erről haladéktalanul tájékoztatni a SendSMSGate-ot.

6.4 A SendSMSGate gondoskodik arról, hogy minden alkalmazottja, vállalkozója, képviselője, beszállítója és tanácsadója, akik hozzáférnek a Személyes Adatokhoz, tisztában legyenek jogi kötelezettségeikkel és felelősségükkel, és betartják azokat.

6.5 A SendSMSGate alkalmazottait és egyéb vállalkozóit kötelező érvényű megállapodások kötelezik arra, hogy a SendSMSGate-vel kötött megállapodás során és a megszűnését követően a SendSMSGate-en kívüli személyek számára ne tegyék hozzáférhetővé és ne tegyék hozzáférhetővé minden olyan személyes adatot, amelyhez a SendSMSGate-vel kötött megállapodásaik során hozzáférhetnek.

7. Megőrzési periódusok

7.1 A SendSMSGate mindaddig megőrzi a Személyes Adatokat, ameddig a Weboldal, a Szoftver és a Szolgáltatások Ügyfelek általi használatához szükséges, de az érvényben lévő törvények már nem engedélyezik a megőrzést.

7.2 A SendSMSGate törli az Ügyfelek által benyújtott személyes adatokat a következő elvek szerint:

7.2.1 Az Ügyfelek által biztosított személyes kapcsolattartási adatokat és az Ügyfelek üzeneteit 60 + 60 napig meg kell őrizni, miután az Ügyfél az ilyen adatok törlésére vonatkozó igényt benyújtott.

7.2.2 Az Ügyfelek által benyújtott kezdeti adatfájlokat 60 nap elteltével törölni kell, mivel az adatokat a SendSMSGate rendszerébe importálják;

7.2.3 Azokat a mellékleteket, amelyeket az Ügyfelek küldnek SMS-ekkel együtt, legfeljebb 60 napig meg kell őrizni, majd törölni kell. Mellékletekként az Ügyfelek nem tölthetnek fel személyes adatokat;

7.2.4 Az Ügyfelek weboldalán végzett tevékenységével kapcsolatos naplófájlokat legfeljebb 1 hónapig, az ellenőrzési naplófájlokat pedig 2 évig meg kell őrizni;

7.2.5 Számlazárás esetén az Ügyfeleknek el kell fogadniuk a névjegyek és az üzenetek törlését.

7.2.6 A névjegyeket 60 nap után töröljük, az üzeneteket pedig 60 + 60 nap elteltével, mivel az Ügyfél elfogadta a fiók bezárását, vagy a SendSMSGate úgy döntött, hogy bezárja az Ügyfél fiókját.

7.2.7 Az Ügyfeleknek bármikor lehetősége van számlájuk megújítására (kivéve a törölt névjegyeket és üzeneteket).

7.3 Az Ügyfelek megerősítik, hogy egyetértenek a fenti megőrzési időszakokkal, és garantálják, hogy tájékoztatást kapnak és megszerzik az ügyfelek és képviselőik részéről az ilyen megőrzési időszakok alkalmazását.

8. Adatvédelmi tiszt

8.1 A SendSMSGate kijelölte az adatvédelmi tisztviselőt Irina Vasziljeva , e-mail: i.vasilyeva@sendsmsgate.com Az a személy, aki felelős a személyes adatok megfelelő tárolásáért, biztonságáért és biztonságáért, azok nyilvántartásáért és feldolgozásáért.

9. Elérhetőség

9.1 Amennyiben az Ügyfeleknek kérdése merülne fel a jelen Szabályzattal vagy a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a SendSMSGate-vel minden ilyen kéréssel, kérdéssel vagy panasszal e-mailben: support@sendsmsgate.com.

Kezdje az SMS küldését a világ minden tájáról
Most!

Könnyű elkezdeni a munkát
1 Regisztrálj
2 Ingyenes krediteket kaphat
3 Küldje el az első SMS-t

Könnyű elkezdeni a munkát
éppen most