Betingelser for brug

 Brugsbetingelser Bulk SMS Gateway SendSMSGate
Combined Shape
Betingelser for brug
1. Definitioner

1.1 Klient (er) betyder juridiske enheder (eller enkeltpersoner som autoriserede repræsentanter for juridiske enheder), der registrerer sig selv på webstedet og bruger det og softwaren i henhold til disse betingelser med det formål at bruge tjenesterne.

1.2 Potentiel klient (er) betyder alle besøgende eller brugere af websted og software, der har interesse i tjenester leveret af SendSMSGate og endnu ikke er registreret i systemet.

1.3 Indhold betyder alle meddelelser, kommentarer, videoer, lydklip, musik, data, tekst, fotografier, software, scripts, grafik eller andet indhold genereret, leveret eller på anden måde sendt af klienterne og andre brugere til SendSMSGate i løbet af kurset at bruge webstedet, software og tjenester.

1.4 Tjenester betyder en forretningstekst-messaging-service som specificeret i afsnit 3 nedenfor.

1.5 SLA betyder en serviceniveauaftale, der fastlægger serviceniveauet på det websted, software og tjenester, som SendSMSGate generelt er i stand til at levere til sine kunder.

1.6 Software betyder webbaseret interface, mobilapp og anden downloadbar og integrerbar software udviklet og vedligeholdt af SendSMSGate med henblik på levering af tjenesterne.

1.7 Betingelser betyder disse servicevilkår og alle vilkår, politikker og retningslinjer, der er indarbejdet i betingelserne som reference, herunder, men ikke begrænset til, privatlivspolitik og SLA.

1.8 SendSMSGate betyder handelsnavn for virksomheden PROMIT GROUP, et begrænset parthership-selskab, der er registreret i Skotland, Storbritannien under firmanummer SL029222 med det registrerede kontor i Suite 1 4 Queen Street, Edinburgh, Skotland, EH2 1JE og alle dets tilknyttede selskaber.

1.9 Fortrolighedspolitik betyder fortrolighedspolitikken for SendSMSGate, der fastlægger det grundlæggende i behandlingen af ​​personlige data, som kunderne sender til SendSMSGate i forbindelse med brug af webstedet, software og tjenester.

1.10 Websted betyder webstedet til SendSMSGate www.sendsmsgate.com og adgang til portal med softwarewww.portal.sendsmsgate.com.

2. Samtykke til accept af Servicevilkårene

2.1 Ved at få adgang til, se, logge på, oprette en konto eller bruge webstedet, software, tjenester, det indhold, der leveres derpå eller deres funktionalitet, eller ved at anmode om og tilmelde dig tjenesterne, anerkender du og accepterer du at være bundet af disse betingelser.

2.2 Du forstår lige så godt, at ved at oprette en konto på webstedet, giver du samtykke på klientens vegne og bekræfter anerkendelse af betingelserne for behandling af personoplysninger som beskrevet i fortrolighedspolitikken .

2.3 Du anerkender også, at i henhold til gældende lovgivning kan nogle personoplysninger behandles uden dit samtykke, og at SendSMSGate forbeholder sig retten til at gennemføre en sådan behandling, når det er relevant .

2.4 Du bekræfter og garanterer, at du til enhver tid, når du bruger webstedet, software og tjenester, har alle de nødvendige samtykke og tilladelser til behandling af alle personlige data, som du sender til SendSMSGate. Du forpligter dig til straks at informere SendSMSGate om tilbagetrækning af samtykke til behandling af personoplysninger, der er sendt til SendSMSGate, om udløbet af juridiske grunde til behandling, ændring, unøjagtighed eller ændring af de indsendte personlige data .

2.5 Når du bruger Tjenester til direkte markedsføring, er du ansvarlig for at overholde alle juridiske krav i forbindelse med direkte markedsføring og registrerede rettigheder. SendSMSGate leverer kun platformen til at sende meddelelser, men du er alene ansvarlig for indholdet af dine meddelelser, der sendes ved hjælp af Tjenesterne. Du forstår, at der er forskellige juridiske regler for direkte markedsføring i forskellige lande. Når du bruger Tjenester til direkte markedsføring, skal du overholde alle krav til direkte markedsføring af landet, hvor modtageren af ​​den direkte markedsføringsmeddelelse er bosiddende. I EU-lande er du for eksempel forpligtet til at sende med en direkte markedsføring en meddelelse med oplysningerne om, hvordan den registrerede kan fravige sig direkte markedsføring, og der er også visse krav til indholdet af kommercielle meddelelser .

2.6 Hvis du ikke er enig med disse betingelser, kan du ikke bruge webstedet, softwaren eller tjenesterne og skal ophøre med at bruge det øjeblikkeligt .

2.7 Din fortsatte adgang til websitet, software og / eller brug af tjenesterne, som beskrevet ovenfor, betyder, at du accepterer betingelserne .

3. Tjenesterne

3.1 Tjenesterne giver dig mulighed for at sende og modtage SMS-beskeder, herunder underretninger, alarmer, påmindelser, bekræftelser, SMS-marketingkampagner og bruge e-mail til SMS-service. Tjenesterne leveres via den webbaserede grænseflade, tekstbeskeder mobile applikationer eller SMS gateway-adgang, der kan integreres på dit eget websted. Derudover tilbyder SendSMSGate softwarevedligeholdelse, opgraderinger og kundesupport, der gør det muligt for dig at sende SMS-beskeder til modtagere, der er udpeget af dig. .

3.2 SendSMSGate kan opdatere webstedet, software og tjenester fra tid til anden og kan til enhver tid ændre indholdet. Bemærk, at selv om SendSMSGate gør en rimelig indsats for at opdatere oplysningerne på webstedet, kan noget af indholdet på webstedet være forældet på ethvert givet tidspunkt, og SendSMSGate er ikke forpligtet til at opdatere det. SendSMSGate fremsætter ingen erklæringer, garantier eller garantier, uanset om de udtrykkeligt eller underforstået er, at indholdet på webstedet er nøjagtigt, komplet eller ajourført .

4. Brug af tjenesterne

4.1 SendSMSGate leverer tjenesterne kun til klienterne, der er juridiske enheder (en anden enhed end fysisk person; f.eks. Leveres tjenesterne til virksomheder). For at bruge tjenesterne skal klienterne oprette en konto på webstedet og tilmelde sig .

4.2 Kunder registrerer sig selv af deres autoriserede repræsentanter. For at registrere repræsentanter skal de angive de ønskede oplysninger, herunder navn og efternavn, e-mail-adresse, telefonnummer til verifikationskonto, firmanavn, login og adgangskode. Kunderne bekræfter, at autoriserede repræsentanter, der handler på deres vegne, har fuld kapacitet og autorisation til at binde kunderne til disse betingelser .

4.3 Fysiske personer kan kun udfylde registreringsformularen til levering af tjenesterne på webstedet på vegne af klienterne som deres autoriserede repræsentanter. Efter udfyldning og bekræftelse af registreringsformularen giver fysiske personer deres bekræftelse af, at de fungerer som autoriserede repræsentanter for klienterne, og de kontaktoplysninger, der er indsendt af dem, udgør firmakontaktoplysninger for de repræsenterede klienter .

4.5 Når du får adgang til og bruger websitet, software og / eller tjenester, garanterer du det :

4.5.1 Du er en berettiget bruger ;

4.5.2 Du har den juridiske kapacitet og tilladelse til at acceptere disse betingelser ;

4.5.3 Al information leveret af dig er sand, nøjagtig, aktuel og komplet, og du vil holde oplysningerne nøjagtige og ajourførte ;

4.5.4 Du er ansvarlig for og vil beskytte dine login-legitimationsoplysninger, inklusive din login-adgangskode, og du vil føre tilsyn med og være fuldt ansvarlig for enhver brug af Tjenesterne med disse log-in-legitimationsoplysninger, herunder af enhver og alle dine autoriserede brugere. Du skal behandle brugeridentifikationskode, adgangskode og enhver anden sikkerhedsinformation som fortrolig. Du må ikke videregive det til nogen tredjepart. Hvis du kender eller har mistanke om, at andre end dig kender din brugeridentifikationskode eller adgangskode, skal du straks underrette SendSMSGate på support@sendsmsgate.com;

4.5.5 Du har læst, forstået og accepteret betingelserne .

4.6 SendSMSGate forbeholder sig retten til efter eget skøn at afvise eller nægte adgang til webstedet, softwaren eller tjenester til enhver tid og af enhver grund, herunder, men ikke begrænset til, i tilfælde af overtrædelse af disse betingelser .

4.7 SendSMSGate har ret til at deaktivere enhver brugeridentifikationskode eller adgangskode, hvad enten det er valgt af dig eller tildelt af SendSMSGate til enhver tid, hvis du i SendesMSGate's rimelige mening ikke har overholdt nogen af ​​bestemmelserne i disse betingelser .

4.8 Det er dit eneste ansvar at sikre, at din brug af webstedet, software og tjenester overholder alle gældende love. SendSMSGate er ikke ansvarlig og / eller ansvarlig i tilfælde af din manglende overholdelse .

4.9 Du er ansvarlig for at træffe alle nødvendige arrangementer for at du skal have adgang til webstedet, software og tjenester .

4.10 Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der får adgang til webstedet, software og tjenester via din internetforbindelse, er opmærksomme på disse betingelser, og at de overholder dem .

4.11 SendSMSGate kan efter eget skøn lukke en konto hos Kunden, hvis Tjenesterne ikke bruges af Kunden i en kontinuerlig periode på 24 måneder. SendSMSGate er ikke under nogen forpligtelse til at gendanne adgang til eller brug af de data, der er indeholdt på kontoen, eller er under nogen yderligere forpligtelse, herunder at levere en kopi af alle data, der er indeholdt på kontoen. Manglende anvendelse af tjenesterne skal omfatte en manglende login til kontoen eller sende SMS-beskeder .

4.12 Hvis klienten ønsker at lukke sin konto, kan det gøres ved at anmode til Personal Account Manager, der er ansvarlig for din virksomhed eller informere os på support@sendsmsgate.com i andre tilfælde. Kontoen lukkes inden for 24 timer efter, at anmodningen er modtaget og behandlet af SendSMSGate. Når behandlingen er behandlet, kan klienten genåbne en konto på ethvert tidspunkt i fremtiden, hvis den beslutter at bruge Tjenesterne igen (undtagen slettede kontakter og meddelelser) .

5. Prisfastsættelse og betaling

5.1 Prisen, der skal betales for levering af Tjenesterne, fremgår af prissiden på webstedet. Du accepterer at betale alle gebyrer, der kræves fuldt ud for brug af de tjenester, du har anmodet om, som beskrevet på webstedet er inklusive moms ("moms"). Du er ansvarlig for og refunderer SendSMSGate for alt salg, moms eller andre skatter, der er pålagt i forbindelse med eller som følge af levering af tjenesterne. SendSMSGate forbeholder sig retten til at ændre sine priser til enhver tid, og klient (er) vil blive informeret om prisændringsmeddelelse Opdater e-mail-brev med det samme og send til den e-mail-adresse, der bruges under kontoregistrering. Det gebyr, du skal betale for Tjenesterne, er det gebyr, der gælder på den dato, hvor du modtager. Du anerkender og accepterer, at dette gebyr kan være mere end det angivne gebyr på det tidspunkt, du købte den relevante kredit. Du anerkender også, at priserne i sektionen Priser på webstedet præsenteres til informationsmæssige formål og kan afvige i større eller mindre grad .

5.2 Gratis prøveversion tilbydes nye kunder som salgsfremmende foranstaltning. Ved tilmelding tildeles nye klienter og krediteres en specificeret saldo til deres konto til testformål. Hvis kunderne ønsker at bruge tjenesterne, skal de købe kredit. Hvis kunderne ikke køber kredit, forbliver deres konti gratis. Betaling foretages ved at vælge din betalingsmetode og indsende dine betalingsoplysninger. Mere end en gratis prøveversion pr. Virksomhed eller organisation er normalt ikke tilladt, medmindre kunden bad om det og SendSMSGate tilladte det. Alle beslutninger fra SendSMSGate om støtteberettigelse og anvendelse af gratis prøve er endelige. Summen af ​​den gratis prøvebalance er ikke fast og kan til enhver tid ændres af SendSMSGate .

5.3 I tilfælde af manglende betaling, uanset om Tjenesterne allerede er leveret, er SendSMSGate berettiget til straks at fortsætte med afhentningsmidler og har ret til at inddrive alle omkostninger, gebyrer og udgifter til sådan indsamlingsindsats, herunder men ikke begrænset til juridiske gebyrer, der er afholdt i forfølgelsen af ​​opkrævning af gebyrer, der skal betales under disse betingelser .

5.4 Vi opkræver ikke vores kunder månedlige faste omkostninger for brug af vores tjenester, kundebetaling kun for sendt SMS eller andre anvendte produkter. Ingen skjulte omkostninger til brug og ingen opsætningsgebyr for tjenester .

6. Betalingsmetoder :

6.1 Vi accepterer Visa, MasterCard, American Express, Visa-debet, Elektronkort. Betaling debiteres kun fra dit kort med åbning af en ny pakke på din konto med summen af ​​betaling, som du kan bruge ved hjælp af vores tjenester.

6.2 Vi arbejder med betalingssystemer: Webmoney, Payza og Paysera. Du kan betale for vores tjenester, der foretager overførsler fra dine tegnebøger i disse systemer. Alle betalinger er sikre og sikre takket være vores betalingspartner Paysera behandlet det .

6.3 Du har også muligheden for at betale med bankoverførsel. Du kan udfylde oplysninger om dig og din virksomhed og selv generere faktura og foretage betaling direkte til vores bankkonto. Efter at have modtaget penge åbner vi pakken på din konto .

6.4 Vores generelle betalingspartner er Paysera (www.paysera.com) Det er et pålideligt, sikkert og hurtigt betalingssystem for dem, der ønsker at sælge eller købe varer og tjenester på Internettet. Paysera er sikret med de mest sofistikerede SSL-sikkerhedscertifikater og hardware- og softwareløsninger. Alle betalinger behandles på Payseras servere og sikres på højt niveau .

7. Restitutioner og aflysninger

7.1 Baseret på den tilsvarende anmodning sendt til support@sendsmsgate.com, SendSMSGate refunderer kunderne uudnyttet kredit betalt af dem. Sådanne anmodninger skal indeholde dit navn, klientens navn, e-mail-adresse og årsagen til en refusion. SendSMSGate behandler anmodninger om refusion inden for 7 arbejdsdage .

7.2 Refusionen foretages ved hjælp af den betalingsmetode, du brugte til at købe kredit, medmindre SendSMSGate og klienten har aftalt andet. For eksempel, hvis betaling blev foretaget med kreditkort, skal SendSMSGate vende størrelsen på din uudnyttede kredit til det kreditkort, der blev brugt til at købe kredit. Refusionen udbetales ikke til tredjepart .

7.3 I tilfælde af opsigelse af en konto hos klienten, der skyldes manglende anvendelse af tjenesterne (se pkt. 4.11 ovenfor), skal SendSMSGate ikke tilbagebetale uudnyttet kredit tilbage på en konto hos denne klient .

7.4. I tilfælde af aflysning (se afsnit 4.12 ovenfor) eller opsigelse af en konto hos Kunden, gælder intet afbestillings- eller opsigelsesgebyr .

7.5. I tilfælde af kontroversielle problemer kan klienten åbne tvister og forklare, at situationen opstod, informere os om summen af ​​den krævede kompensation og informere os ved at sende e-mail-brev til support@sendsmsgate.com. SendSMSGate vil gennemgå klientens appel i 7 dage og informere klienten på alle tilgængelige måder om resultatet af tvisten .

8. ansvar

8.1 Ved at bruge webstedet eller tjenesterne anerkender og accepterer kunderne, at de alene er ansvarlige for :

8.1.1 At få og vedligeholde al computerhardware, software og kommunikationsudstyr, der er nødvendigt for at få adgang til webstedet, software eller tjenester, og til at betale alle adgangsafgifter (f.eks. ISP, telekommunikation), der opstår under brug ;

8.1.2 Betaling af gebyret for alle anmodede tjenester fuldt ud ;

8.1.3 Overholdelse af disse betingelser og sikre, at alle kundens autoriserede brugere overholder disse betingelser ;

8.1.4 For alt indhold, som klienterne genererer eller stiller til rådighed, mens de bruger tjenesterne som beskrevet nedenfor .

9. Indhold leveret til SendSMSGate

9.1 SendSMSGate hævder ikke ejerskab af, verifikation eller kontrol over indholdet, der er genereret, leveret eller på anden måde sendt af klienterne til SendSMSGate i løbet af brugen af ​​webstedet, software og tjenester. Klienterne og andre brugere er alene ansvarlige for alt indhold, de genererer og sender til SendSMSGate, og SendSMSGate påtager sig intet ansvar for sådant indhold. SendSMSGate bruger sådant indhold til kun at levere tjenesterne .

9.2 Ved at give deres indhold til SendSMSGate, giver kunderne SendSMSGate en verdensomspændende, royaltyfri, ikke-eksklusiv licens til at kopiere, distribuere, transmittere, vise, reproducere, redigere, oversætte, udføre og omformatere indhold for at levere tjenesterne .

9.3 SendSMSGate forbeholder sig retten til efter eget skøn at fjerne, screene eller redigere uden varsel noget indhold til enhver tid og af enhver grund .

9.4 Ved at bruge Tjenesterne accepterer du ikke at generere noget indhold, der er stødende, truende, fremmer vold, fremmer enhver ulovlig aktivitet, er uanstændig, ærekrenkende, pornografisk eller på anden måde skadelig, repræsenterer uautoriserede kopier eller distribution af ophavsretligt beskyttet arbejde eller anden intellektuel ejendom eller er i modsætning over for lovgivningen eller på anden måde kritisk .

9.5 SendSMSGate har ret til at videregive din identitet til juridiske institutioner .

9.6 SendSMSGate er ikke ansvarlig eller ansvarlig over for nogen tredjepart for indholdet eller nøjagtigheden af ​​noget indhold, der er sendt af dig på webstedet .

9.7 SendSMSGate har ret til at fjerne enhver post, du foretager på webstedet, hvis dit indlæg efter dens mening ikke overholder indholdsstandarderne, der er beskrevet i disse betingelser .

9.8 SendSMSGate anvender opbevaringsperioder for det indhold, der er indsendt af klienterne, jf. Afsnit 8 i fortrolighedspolitikken .

10. Ingen ulovlig eller forbudt brug

10.1 Du skal overholde disse betingelser og udtrykkeligt acceptere, at du ikke bruger webstedet, softwaren eller tjenesterne til at gøre noget af følgende, der er strengt forbudt :

10.1.1 Engagér dig i upassende opførsel, herunder :

10.1.1.1 Brug webstedet, softwaren eller tjenesterne på enhver måde, der overtræder gældende lokale, nationale eller internationale love eller forskrifter ;

10.1.1.2 Chikane, misbrug, forfølgelse, true, ærekrænkelse eller på anden måde krænke eller krænke andres rettigheder (herunder privatliv, reklame og ejendomsret) .

10.1.2. Fejlagtigt repræsenterer din identitet eller udligne enhver person eller enhed, herunder, men ikke begrænset til, noget SendSMSGate-personale ;

10.1.3. Engag dig i ulovlig, uredelig, vildledende eller vildledende forretningspraksis ;

10.1.4. Send skadeligt indhold, inklusive til mindreårige, på nogen måde ;

10.1.5. Send indhold, der kan betragtes som uopfordret eller uautoriseret reklame, forfremmelse, uønsket post, spam, pyramideskemaer, kædeskrifter eller enhver anden form for anmodning eller ikke overholder gældende privatlivs- og kommunikationslove ;

10.1.6. Send indhold som en kommerciel meddelelse uden den krævede forudgående tilmelding og en klar afmeldingsmekanisme ;

10.1.7. Send reklamemeddelelser, uden at modtageren anmoder om dem og / eller som ikke overholder de gældende love om mobil og direkte markedsføring ;

10.1.8. Årsag skade eller forstyrrelser, inklusive :

10.1.8.1. Introducer eller forsøg på at introducere vira eller anden skadelig computerkode, filer eller programmer, der afbryder, ødelægger eller begrænser funktionaliteten på webstedet, softwaren eller tjenesterne ;

10.1.8.2. Forsøg på at hacke ind, beskadige, deaktivere, overbelaste eller forringe SendSMSGates servere eller netværk eller forstyrre, deaktivere eller på anden måde forringe den korrekte funktion af webstedet, software eller tjenester, herunder men ikke begrænset til nogen handlinger til omprogrammering, afkodning og manipulation ;

10.1.8.3. Deltag i enhver aktivitet, der skal forårsage eller tilskynde til skade eller skade af enhver art mod SendSMSGate eller enhver gruppe eller person ;

10.1.8.4. Ændring, redigering, oversættelse, tilpasning, adskillelse, dekompilering eller omvendt ingeniør af softwareprogrammer eller scripts brugt af SendSMSGate i forbindelse med webstedet, software eller tjenester ;

10.1.8.5. På nogen måde formindskes kvaliteten af, forstyrrer udførelsen af ​​eller forringer funktionaliteten af ​​webstedet eller tjenesterne ;

10.1.8.6. Manglende overholdelse eller ulydighed om krav, procedurer, politikker eller forskrifter fra SendSMSGate i forbindelse med webstedet, software eller tjenester ;

10.1.9. Få uautoriseret adgang, inklusive :

10.1.9.1. Forsøg at få uautoriseret adgang til SendSMSGate-computernetværket eller til enhver brugers konti ;

10.1.9.2. Brug teknologi eller andre måder for at få adgang til uautoriseret indhold eller ikke-offentlige rum inklusive uden begrænsning brugen af ​​"bots", "edderkopper" eller "crawlere" ;

10.1.10. At udføre ulovlig og kriminel adfærd, herunder :

10.1.10.1. Engagere dig i adfærd, der kan udgøre en strafbar handling, eller tilskynde andre til at engagere sig i sådan adfærd, eller som ville være i strid med gældende love og regler ;

10.1.10.2. Brug af webstedet, software eller tjenester på enhver måde, der udgør eller krænker nogen lov eller forskrift, og du accepterer specifikt at overholde alle gældende love vedrørende transmission af data fra jurisdiktion, der regulerer dine aktiviteter ;

10.1.10.3. Misbrug af webstedet, softwaren eller tjenesten til ulovlige eller uautoriserede formål .

10.2. Du er ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, computerprogrammer og platform for at få adgang til webstedet, software og tjenester. Du skal bruge virusbeskyttelsessoftware .

10.3. Du må ikke misbruge webstedet, software og tjenester ved bevidst at introducere vira, trojanere, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til webstedet, softwaren eller tjenesterne, den server, som webstedet og softwaren er gemt på, eller en server, computer eller database, der er forbundet til webstedet og softwaren. Du må ikke angribe webstedet og softwaren via et angreb på denial-of-service eller et distribueret angreb på denial-of-service. Ved at overtræde denne bestemmelse vil du begå en strafbar handling. SendSMSGate vil øjeblikkeligt rapportere enhver sådan overtrædelse til de relevante retshåndhævende myndigheder og afsløre din identitet til dem, hvis det er kendt af SendSMSGate. I tilfælde af en sådan overtrædelse ophører din ret til at bruge webstedet, software eller tjenester straks .

10.4. Når der er sket overtrædelse af en bestemmelse i denne klausul 9 eller anden bestemmelse i disse betingelser, kan SendSMSGate tage en sådan handling, som den finder passende .

10.5. Manglende overholdelse af disse Betingelser udgør et væsentligt brud på betingelserne, som du har tilladelse til at bruge webstedet, software og tjenester, og kan resultere i, at SendSMSGate gennemfører alle eller en af ​​følgende handlinger :

10.5.1. Umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbagetrækning af din ret til at bruge webstedet, software og tjenester ;

10.5.2. Umiddelbar, midlertidig eller permanent fjernelse af ethvert opslag eller materiale uploadet / transmitteret af dig via webstedet, software eller tjenester ;

10.5.3. Udstedelse af en advarsel til dig ;

10.5.4. Retssag mod dig for refusion af alle omkostninger på skadeserstatningsbasis (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative og juridiske omkostninger) som følge af overtrædelsen ;

10.5.5. Yderligere retssager mod dig;

10.5.6. Videregivelse af sådanne oplysninger til de retshåndhævende myndigheder, som SendSMSGate med rimelighed føler er nødvendig.

10.6. SendSMSGate udelukker ansvar for handlinger truffet som svar på overtrædelse af disse betingelser. Svarene beskrevet i disse betingelser er ikke begrænset, og SendSMSGate kan tage enhver anden handling, som den med rimelighed finder passende.

11. Intellektuel ejendom

11.1 SendSMSGate, SendSMSGate-logoet og alle andre varemærker, servicemærker, grafik og logoer af SendSMSGate, der bruges i forbindelse med webstedet, software og tjenester, tilhører SendSMSGate .

11.2 Alle ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder indeholdt på webstedet, software og tjenester er den eneste ejendom af SendSMSGate eller dets licensgivere, som hver forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til sådant materiale. Andre varemærker, servicemærker, grafik og logoer fra tredjepart er deres respektive ejers varemærker. Ingen mærker må kopieres, imiteres eller bruges, helt eller delvist, uden forudgående skriftligt samtykke fra SendSMSGate eller samtykke fra den relevante varemærkeindehaver.

11.3 SendSMSGate giver hermed dig den verdensomspændende, ikke-eksklusive og ikke-overførbare licens til at bruge webstedet og softwaren på de vilkår og betingelser, der er fastsat i disse betingelser .

11.4 Du kan udskrive en kopi og downloade uddrag af sider / sider fra webstedet til personlig brug, og du kan henlede andres opmærksomhed på dit indhold på indhold, der er offentliggjort på webstedet .

11.5 Du må ikke ændre papir eller digitale kopier af noget materiale, du har udskrevet eller downloadet på nogen måde, og du må ikke bruge nogen illustration, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafik separat fra nogen medfølgende tekst .

11.6 SendSMSGates status (og status for identificerede bidragydere) som forfattere af indhold på webstedet og softwaren skal altid anerkendes .

11.7 Du må ikke bruge nogen del af indholdet på websitet, software eller tjenester til kommercielle formål uden at få en licens til at gøre det fra SendSMSGate eller dets licensgivere.

11.8 Hvis du udskriver, kopierer eller downloader en del af webstedet eller softwaren i strid med disse betingelser, ophører din ret til at bruge webstedet, softwaren og tjenesterne øjeblikkeligt, og du skal efter SendSMSGates beslutning returnere eller ødelægge kopier af det materiale, du har lavet .

12. Databeskyttelse og privatliv

12.1 Alle personlige data, som kunderne leverer, når de bruger websitet, software eller tjenester, vil blive brugt i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken. Ud over de tilfælde, der er beskrevet i fortrolighedspolitikken, kan SendSMSGate muligvis behandle dine data, mens du besøger webstedet, når data automatisk modtages og registreres fra din browser på serverlogfilerne til SendSMSGate, herunder loginoplysninger, browsertype og version, operativsystem og platform, IP-adresse, browser- og sessioninformation, cookies og de ønskede sider. SendSMSGate gør det for at forbedre webstedet og tjenesterne og også for at forstå tendenser, herunder :

12.1.1 til at overvåge brugsmønstre, såsom login datoer og datamængder for at forstå, hvordan webstedet, software og tjenester bruges ;

12.1.2 af sikkerhedsmæssige årsager, herunder identifikation og godkendelse ;

12.1.3 til statistiske og analytiske formål ;

12.1.4 for at overvåge og forhindre svig og misbrug. Uanset ovenstående kan besøgende af webstedet gennemse det anonymt og ingen personlige data indsamles om dem, medmindre de separat leveres til SendSMSGate .

13. Brug af cookies

13.1 SendSMSGate bruger på hjemmesiden standardteknologien kaldet “cookies”

13.2 Cookies er små tekstfiler, der downloades til en computer eller mobil enhed for besøgende på websteder. Cookies bruges til at få websteder til at fungere eller arbejde på en bedre og mere effektiv måde. De kan gøre dette, fordi websteder kan læse og skrive disse filer, så de kan genkende besøgende og huske vigtige oplysninger, der vil gøre brug af og navigation på et websted mere praktisk. Nogle cookies, kendt som 'session cookies', udløber ved slutningen af ​​browsersessionen. Andre cookies, kendt som 'vedvarende cookies', gemmes på en computer eller mobil enhed mellem browsersessioner. For mere information om cookies, gå til www.cookiecentral.com eller www.aboutcookies.org.

13.3 SendSMSGate-cookies indsamler ingen personlige data, og oplysninger, der indsamles ved hjælp af cookies, udarbejdes samlet og anonymt. SendSMSGate bruger cookies til at tilbyde dig en bedre service.

13.4 SendSMSGate bruger på webstedets godkendelses-, session- og analysecookies .

13.5 Hjemmesiden indeholder en advarsel om brug af cookies. Ved at give samtykke til anvendelse af cookies på webstedet, accepterer du anvendelsen af ​​cookies .

14. Tredjepartswebsteder

14.1 Webstedet, software eller tjenester kan indeholde links til websteder, som SendSMSGate ikke kontrollerer, og som drives af tredjepart. Hvis du åbner tredjepartswebsteder, gør du det på din egen risiko. SendSMSGate er ikke ansvarlig, direkte eller indirekte, for indholdet af tredjepartswebsteder eller for skader eller tab forårsaget af eller i forbindelse med brug af eller afhængighed af noget sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller gennem et sådant websted.

15. Ansvarsfraskrivelse & Ansvarsbegrænsning

15.1 Webstedet, software og tjenester skal leveres på en "som den er" og "som tilgængelig" basis. I det omfang, loven tillader det, udelukker SendSMSGate alle garantier, betingelser, repræsentationer eller andre vilkår af enhver art, der kan gælde for webstedet, softwaren eller tjenesterne, herunder at webstedet, softwaren eller tjenesterne er egnede til din tilsigtede brug, fejl- gratis, fejlfri, pålidelig, rettidig, helt sikker, virusfri eller tilgængelig. Enhver repræsentation, betingelse eller garanti, som måtte være underforstået eller inkorporeret i disse betingelser ved lov, almindelig lov eller på anden måde er udelukket i videst muligt omfang tilladt ved lov. SendSMSGate er afhængig af pålideligheden af ​​internettet og din brug af din egen enhed til at få adgang til webstedet, software og tjenester, og derfor stiller SendSMSGate ingen garantier for resultaterne eller resultaterne ved brug af webstedet, softwaren eller tjenesterne. Selvom SendSMSGate gør alt, hvad det kan for at holde forstyrrelser til et minimum, kan webstedet, software eller tjenester fra tid til anden midlertidigt suspenderes for at udføre vedligeholdelses- og supportarbejde og til andre formål som relevant.

15.2 Tjenesterne skal leveres på et professionelt kvalitetsniveau i overensstemmelse med almindeligt accepterede industristandarder og i overholdelse i alle væsentlige henseender med alle gældende love, forskrifter og regler. SendSMSGate vil gøre sit bedste for at vedligeholde webstedet, softwaren og tjenesterne og yde den nødvendige support til kunderne .

15.3 Tjenesterne letter afsendelse og modtagelse af sms-tekstmeddelelser til dine udpegede modtagere. SendSMSGate sender eller får ikke nogen SMS-beskeder, der er ansvarlig for den relevante mobilnetoperatør eller telekommunikationsudbyder. Selv om SendSMSGate skal bruge alle kommercielt rimelige bestræbelser på at overføre SMS-tekstmeddelelser til den relevante mobilnetoperatør eller telekommunikationsudbyder så hurtigt som muligt, er den endelige levering af alle SMS-tekstmeddelelser til udpegede modtagere en sådan operatørs eller leverandørens ansvar. SendSMSGate påtager sig ikke ansvar, hvis den endelige levering ikke lykkes på grund af en handling, undladelse eller anden fejl fra den relevante mobilnetoperatør eller telekommunikationsudbyder. Derfor er SendSMSGate ikke ansvarlig over for nogen bruger for ethvert tab eller skade, hvad enten det er i kontrakt, erstatning (herunder forsømmelse), overtrædelse af lovpligtig told eller på anden måde, selv hvis det er overskueligt, der opstår under eller i forbindelse med :

15.3.1 Brug af eller manglende evne til at bruge webstedet, software eller tjenester ;

15.3.2 Brug af eller afhængighed af indhold, der vises på webstedet eller i softwaren ;

15.3.3 En mobilnetoperatørs eller telekommunikationsudbyderes manglende levering af en SMS-tekstmeddelelse .

15.4 SendSMSGate er ikke ansvarlig for tab eller skade forårsaget af en virus, distribueret angreb på benægtelse eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet proprietært materiale på grund af din brug af hjemmesiden , Software eller tjenester eller på grund af at du har downloadet noget indhold fra det, eller fra et websted, der er knyttet til det .

15.5 Derudover er SendSMSGate ikke ansvarlig for handlinger, undladelser eller ophør med tjenester fra tredjepart. For eksempel kan tredjepartsudbydere give virtuelle mobilnumre til levering af SMS-beskeder. SendSMSGate er ikke ansvarlig eller ansvarlig for tredjepartsaktiviteter, som SendSMSGate ikke har kontrol over .

15.6 SendSMSGate er ikke ansvarlig for omkostninger, udgifter, tab af indkomst, indtægter eller forretning, der opstår som følge af omstændigheder, der er uden for dens kontrol, herunder men ikke begrænset til forsinkelser, tab, fejl eller mangler som følge af system- eller strømafbrydelse, utilgængelighed eller svigt i telekommunikations- eller andet datatransmissionssystem eller internetfaciliteter, brand, oversvømmelse, jordskælv, naturelementer eller gudshandlinger, krigshandlinger, terrorisme, strejke, regeringsbegrænsninger, ændring i enhver lov eller forskrift.

15.7 Ethvert indhold indeholdt i Tjenesterne leveret af enhver bruger udgør ikke nogen påtegning eller anbefaling fra SendSMSGate om sådant indhold eller information. SendSMSGate fralægger sig derfor ethvert ansvar og ansvar, der måtte opstå som følge af enhver afhængighed, der pålægges sådant indhold af enhver, der måtte blive informeret af det. Du anerkender, at SendSMSGate ikke har nogen kontrol over indhold, der er indeholdt, og som passerer gennem websitet, software eller tjenester, eller hvordan tjenesterne bruges af brugere. SendSMSGate screener eller modererer ikke indhold eller dets kilde. SendSMSGate er ikke ansvarlig eller ansvarlig for indflydelsen af ​​indholdet på brugerne og er heller ikke ansvarlig for noget unøjagtigt, ufuldstændigt eller upassende indhold, som er dit eneste ansvar for at levere eller indsende sådant indhold .

15.8 Selvom SendSMSGate implementerer elektronisk og fysisk sikkerhed for at reducere risikoen for forkert adgang eller manipulering af data, kan SendSMSGate ikke garantere sikkerheden eller integriteten af ​​data og er ikke ansvarlig for brud på sikkerhed, integritet eller aflytning i transit eller for nogen skade, der måtte resultat til din computer eller anden ejendom ved din brug af webstedet eller tjenesterne.

15.9 TIL Maksimalt omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, SKAL SOM under ingen omstændigheder sendeSMSGate ELLER DETS LEVERANDØRER ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, PUNITIVE, UHÆLLES, SPECIELLE, Konsekvente skader, forretningsmæssig afbrydelse eller ethvert erstatningsspørgsmål , DATA, SALG, VIRKSOMHED, GOODWILL, REPUTATION, INDTÆGTER, OVERSIGT ELLER ANTICIPATED BESPARINGER, OPSTÅR UDEN ELLER PÅ NOGEN måde, der er forbundet med brugen eller ydeevne på webstedet, software eller service, med forsinkelse eller manglende evne til at bruge webstedet, ELLER TJENESTEYDELSER, TILSÆTNING ELLER MANGLENDE TIL UDLEVERING AF WEBSITE, SOFTWARE ELLER TJENESTEYDELSER ELLER TIL NOGEN OPLYSNINGER ELLER ANDET INDHOLD, DER OPHENTES I GODT ELLER ANDET OPSTÅR UD ANVENDELSE AF WEBSITE, SOFTWARE ELLER SERVICES. HVIS DU MANGLES MED WEBSITE, SOFTWARE ELLER TJENESTER ELLER MED NOEN AF disse VILKÅR, SKAL DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE LØSNING AFSLUTTE BRUG AF WEBSITE, SOFTWARE OG TJENESTER .

15.10 Med forbehold af bestemmelse 15.9 ovenfor, skal SendSMSGates samlede ansvar over for dig i forbindelse med alle tab, der opstår under eller i forbindelse med disse betingelser, hvad enten det er tale om kontrakt, erstatning (herunder forsømmelighed), overtrædelse af lovpligtig told eller andet, under ingen omstændigheder overstige pris for de bestilte tjenester .

15.11 Intet i disse Servicevilkår udelukker eller begrænser SendSMSGates erstatningsansvar for død eller personskade eller svig eller svigagtig fejlagtig repræsentation eller andet ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov .

16. erstatning

16.1 Du accepterer at forsvare og erstatte SendSMSGate for og imod ethvert krav, søgsmål, krav, inddrivelser, tab, skader, bøder, sanktioner eller andre omkostninger eller udgifter af enhver art eller art, herunder men ikke begrænset til rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer, der stammer fra eller vedrører din brug eller misbrug af, eller adgang til webstedet, software og / eller tjenester eller på anden måde fra din overtrædelse af disse Vilkår eller krænkelse af dig eller tredjepart, der bruger din konto, af intellektuel ejendom eller andet enhver persons eller enheds ret.

17. Ændring og ophør

17.1 SendSMSGate kan til enhver tid ændre disse betingelser eller afslutte din brug af webstedet, softwaren eller tjenesterne efter eget skøn. SendSMSGate forbeholder sig retten til at ændre, suspendere eller indstille enhver del af, aspekt, funktion eller funktionalitet på webstedet, softwaren eller tjenester til enhver tid af enhver grund uden forudgående varsel. Fortsat brug af webstedet, software eller tjenester anses for at være accept af eventuelle ændrede eller opdaterede betingelser, herunder ændringer i priserne på tjenester .

17.2 SendSMSGate forbeholder sig retten til at afslutte din brug af webstedet, softwaren eller tjenesterne til enhver tid af en eller anden grund, herunder men ikke begrænset til en overtrædelse af disse betingelser, som skal bestemmes efter SendSMSGates skøn .

17.3 Kundens forpligtelse til at betale alle gebyrer, der er afholdt og skyldes før suspension eller ophør af Tjenesten, fortsætter efter suspension eller ophør af Tjenesterne .

17.4 Ved opsigelse, uanset årsag, accepterer du at øjeblikkeligt ophøre med at bruge webstedet, software og tjenester, og SendSMSGate har ingen forpligtelse over for dig efter nogen opsigelse .

17.5 Efter enhver opsigelse ophører rettigheder og licenser, der er tildelt dig her, og du skal ophøre med al brug af tjenesterne .

18. Regulerende lovgivning, jurisdiktion og adskillelighed

18.1 Disse betingelser reguleres af lovgivningen i Skotland, Det Forenede Kongerige, og enhver tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med dets emne eller dannelse (herunder ikke-kontraktmæssige tvister eller krav) skal styres af og fortolkes i overensstemmelse med lov om Skotland, Det Forenede Kongerige.

18.2 Domstolene i Skotland, Det Forenede Kongerige har eksklusiv kompetence til at bilægge enhver tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med betingelserne. Hvis nogle af disse servicevilkår betragtes eller bliver ugyldige, påvirkes gyldigheden af ​​de andre bestemmelser ikke .

Start med at sende SMS over hele verden
nu!

Det er let at starte arbejdet
1 Tilmelde
2 Få gratis kredit
3 Send den første SMS

Det er let at starte arbejdet
lige nu