Fortrolighedspolitik

 Privatlivspolitik - SendSMSGate
Combined Shape

Fortrolighedspolitik

Introduktion

Denne politik beskriver principperne for behandling af personlige data, der indsendes til SendSMSGate, eller som ellers bliver tilgængelige for SendSMSGate i forbindelse med brug af klienterne og andre brugere af webstedet, software og tjenester.

Denne politik er en aftale mellem klienterne og SendSMSGate, der angiver, hvordan personoplysninger, der er indsendt af klienterne, behandles af SendSMSGate på vegne af klienterne.

Læs denne politik omhyggeligt for at forstå den praksis, som SendSMSGate anvender vedrørende behandling af personlige data.

Denne politik udgør en integreret del af den aftale, der er indgået mellem klienterne og SendSMSGate. Ved at se webstedet og / eller bruge softwaren og tjenesterne bekræfter kunderne, at de har fortrolig sig med denne politik, forstået det og accepterer dets vilkår. Ved første registrering hos SendSMSGate bekræfter klienterne (via deres autoriserede repræsentanter) også det ovennævnte ved at klikke på knappen "Opret min konto", der erklærer kundens accept og samtykke til behandlingen af ​​personlige data som beskrevet i denne politik.

Denne politik udgør også en aftale mellem klienterne (som controllere af personlige data) og SendSMSGate (som processor af personoplysninger) i betydningen i artikel 28 i GDPR (European Data Protection Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and Råd).

SendSMSGate er berettiget til ensidig gennemgang og ændring af denne politik fra tid til anden. Derfor rådgiver SendSMSGate om periodisk at gennemgå politikken i tilfælde af ændringer i den. Fortsat brug af webstedet, software og tjenester betyder samtykke til sådanne ændringer.

Hvis klienten eller andre brugere ikke er enige i nogen eller alle betingelser i denne politik eller eventuelle ændringer af den, skal de straks lukke webstedet og ophøre med at bruge softwaren og tjenesterne.

SendSMSGate har udarbejdet denne politik i samarbejde med sine juridiske rådgivere i overensstemmelse med kravene i GDPR. SendSMSGate gør sit bedste for at sikre, at behandlingen af ​​personoplysninger er i fuld overensstemmelse med gældende juridiske krav.

1. Definitioner

1.1 Klient (er) betyder juridiske enheder (eller enkeltpersoner som autoriserede repræsentanter for juridiske enheder), der registrerer sig selv på webstedet og bruger det og softwaren i henhold til disse betingelser med det formål at bruge tjenesterne.

1.2 Dataemner betyder alle fysiske personer, hvis personlige data indsendes til SendSMSGate i forbindelse med brug af webstedet, softwaren og tjenesterne, herunder modtagere af tjenesterne (klienternes klienter).

1.3 GDPR betyder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger og om fri bevægelighed for sådanne data og om ophævelse af direktiv 95/46 / EF.

1.4 Politik betyder denne privatlivspolitik for SendSMSGate som ændret fra tid til anden.

1.5 Personlige data betyder alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person ('registreret'). En identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator, såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, den fysiske persons genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

1.6 Behandling betyder enhver handling eller sæt af operationer, der udføres på personlige data eller på sæt af personlige data, uanset om de er automatiserede, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

1.7 Tjeneste (r) betyder en forretningstekst-messaging-tjeneste til at sende underretninger, alarmer, påmindelser, bekræftelser og SMS-marketingkampagner. Tjenesten leveres via en webstedsbaseret SMS-platform eller ved hjælp af softwaren.

1.8 Software betyder webbaseret interface, mobilapp og anden downloadbar og integrerbar software udviklet og vedligeholdt af SendSMSGate med henblik på levering af tjenesterne.

1.9 SendSMSGate betyder firmanavn for virksomheden PROMIT GROUP, et aktieselskab, der er registreret i Skotland, Det Forenede Kongerige under firmanummer SL029222 med det registrerede kontor i Suite 1 4 Queen Street, Edinburgh, Skotland, EH2 1JE og alle dets tilknyttede selskaber.

1.10 Betingelser betyder servicevilkårene for SendSMSGate, der fastlægger betingelserne og betingelserne for brug af webstedet, software og tjenester af klienterne og andre brugere.

1.11 Websted betyder webstedet til SendSMSGate www.sendsmsgate.com og adgang til sky med software www.cloud.sendsmsgate.com .

2. Personlige data, der senderSMSGate behandler. Mål med behandling af personoplysninger

2.1 Med henblik på levering af websitet, software og tjenester behandler SendSMSGate de personlige data, som kunderne leverer om deres egne klienter, som er modtagerne af tjenesterne. Typerne af sådanne data er ikke begrænset og afhænger af klientens beslutning om, hvordan de vil bruge Tjenesterne og inkluderer generelt navn, kontakttelefonnummer, men kan også omfatte e-mails, avatarer, land, adresser osv.

2.2 SendSMSGate fører register over de personlige data, de behandler i overensstemmelse med denne politik.

2.3 SendSMSGate behandler de personlige data på:

2.3.1 brug af softwaren og tjenesterne fra kunderne, herunder når de sender til SendSMSGate information om deres klienter;

2.3.2 kommunikation mellem klienter og / eller dataemner med kundesupport til SendSMSGate i forbindelse med webstedet, software og tjenester;

2.4 SendSMSGate arbejder tæt sammen med tredjeparter (herunder for eksempel forretningspartnere, underleverandører inden for tekniske, betalings- og leveringstjenester, annoncenetværk, analytiske udbydere, udbydere af søgeoplysninger, kreditreferencebureauer) og kan modtage personlige data fra dem;

2.5 SendSMSGate sender meddelelser til klienterne elektronisk (e-mail eller SMS) med information om forbedringer af webstedet, software og tjenester, nye forslag og udviklinger (direkte markedsføring). SendSMSGate sender sådanne meddelelser til kontaktoplysningerne leveret af repræsentanter for klienterne på tidspunktet for registrering eller opdateres senere. Kunderne bekræfter herved og garanterer, at kontaktoplysninger, der leveres af repræsentanter for kunderne, til enhver tid er firmainformation for kunderne, men ikke personlige kontaktoplysninger fra repræsentanter, og derfor kan SendSMSGate bruge sådanne kontaktoplysninger til at sende sine markedsføringsmeddelelser uden yderligere hindringer . Klienterne kan til enhver tid afmelde sig nyhedsbreve ved at klikke på det tilsvarende specifikke link indeholdt i hvert nyhedsbrev.

3. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

3.1 SendSMSGate behandler personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen for placeringen af ​​SendSMSGate og dets tilknyttede selskaber, hvor behandlingen af ​​personoplysninger udføres.

3.2 SendSMSGate behandler personoplysninger, der er sendt til dem af klienterne, baseret på kontrakterne med klienterne med det formål at bruge webstedet, software og tjenester og i det omfang disse data leveres af klienterne.

3.3 I overensstemmelse med artikel 4, stk. 7, i GDPR er klienterne controllere af personlige data, som de sender til SendSMSGate med det formål at bruge websitet, software og tjenester, herunder data vedrørende klienternes klienter at klienterne sender til at sende og modtage SMS'er til og fra deres klienter som modtagere.

3.4 I henhold til artikel 4, stk. 8, i GDPR fungerer SendSMSGate som processor på klientens vegne ved behandling af de personoplysninger, der er indsendt af klienterne. Derfor klienterne:

3.4.1 er fuldt ansvarlige for behandlingen af ​​personoplysninger, som de sender til SendSMSGate;

3.4.2 garanti overfor SendSMSGate eksplicit, at klienterne for at bruge webstedet, software og tjenester har alle de nødvendige samtykke og / eller andre juridiske grunde fra dataprodukter til lovlig behandling af personoplysninger i overensstemmelse med denne politik;

3.4.3 bekræfte, at de har modtaget alle de nødvendige samtykke til indsendelse af personlige data til SendSMSGate og behandling af sådanne data i overensstemmelse med betingelserne i denne politik;

3.4.4 have et fuldt overblik over personlige data, som de sender til SendSMSGate og garantere, at alle sådanne data, som de sender, er nødvendige til brug af dem på webstedet, software og tjenester og holdes ajour;

3.4.5 forpligte sig til straks at informere SendSMSGate om udløbet af juridiske grunde til behandling, ændring, unøjagtighed eller ændring af de personlige data, som kunderne sender til SendSMSGate.

3.5 Ved brug af Tjenester til direkte markedsføring er kunderne ansvarlige for at overholde alle lovgivningsmæssige krav i forbindelse med direkte markedsføring og registrerede rettigheder. SendSMSGate leverer kun platformen til at sende meddelelser, men klienterne er alene ansvarlige for indholdet af meddelelser, der sendes ved hjælp af tjenesterne. Kunderne forstår, at der er forskellige juridiske regler for direkte markedsføring i forskellige lande. Når tjenesterne bruges til direkte markedsføring, skal kunderne overholde alle krav til direkte markedsføring af landet, hvor modtageren af ​​den direkte markedsføringsmeddelelse er bosiddende. For eksempel er kunderne i EU-lande forpligtet til at sende med en direkte markedsføring en meddelelse med oplysninger om, hvordan den registrerede kan fravige sig direkte markedsføring, og der er også visse krav til indholdet af kommercielle meddelelser.

3.6 SendSMSGate behandler kun de personlige data i dokumenterede instruktioner fra klienterne. Kunderne indsætter disse instruktioner ved hjælp af Tjenester (f.eks. Indsættelse af kommando til at sende meddelelser til dets klienter) og ved at acceptere politikken og betingelserne. Kundens instruktioner til behandling af personoplysninger skal altid overholde de gældende love, og SendSMSGate forbeholder sig retten til at nægte at udføre de instruktioner, der er af SendSMSGates mening ulovlige.

3.7 Under hensyntagen til behandlingens art skal SendSMSGate hjælpe klienterne med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så vidt dette er muligt, for at opfylde kundens forpligtelse til at svare på anmodninger om udøvelse af den registreredes rettigheder fastlagt i GDPR, herunder retten til adgang til personlige data af dataprodukter, ret til rettelse, ret til at blive glemt, ret til begrænsning af behandlingen osv. SendSMSGate accepterer kun instruktioner til opfyldelse af rettighederne til dataprodukter fra klienterne. Hvis datapersonerne nærmer sig SendSMSGate med anmodninger om opfyldelse af deres rettigheder, skal SendSMSGate informere kunderne og handle i henhold til instruktionerne fra klienterne. Forpligtelse til at slette dataene fra datapersonerne forbliver altid hos klienterne, og SendSMSGate påtager sig ikke sletning for og på vegne af klienterne, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i politikken eller betingelserne.

3.8 SendSMSGate skal hjælpe klienterne med at sikre overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med sikkerhed for behandling af personoplysninger som fastlagt af GDPR under hensyntagen til arten af ​​behandlingen og de oplysninger, der er tilgængelige for SendSMSGate. SendSMSGate forpligter sig blandt andet til:

3.8.1 anvende passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af data, fortrolighed og integritet. Mere præcist beskrives de gældende sikkerhedsforanstaltninger fra SendSMSGate i afsnit 6 nedenfor;

3.8.2 regelmæssigt overvåge sine interne processer og de tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at behandlingen af ​​personoplysninger er i overensstemmelse med gældende lov. SendSMSGate skal også overvåge behandlingen af ​​personoplysninger udført af tredjepart så meget som muligt (se afsnit 4.3 nedenfor);

3.8.3 underrette kunderne på den mest hensigtsmæssige tid, der er mulig under omstændighederne og uden urimelig forsinkelse og, hvor det er muligt, senest 72 timer efter, at de er blevet opmærksomme på utilsigtet, uautoriseret eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring eller afsløring af eller adgang til, personlige data (sikkerhedsovertrædelse). I samråd med klienterne skal SendSMSGate træffe passende forholdsregler for at sikre dataene og begrænse enhver mulig skadelig virkning på datapersonerne;

3.8.4 samarbejde med klienterne og give dem information og assistance, hvor det er rimeligt muligt, i forbindelse med sikkerhedsbrud, herunder i kommunikation med tilsynsmyndigheder og dataprodukter;

3.8.5 samarbejde og hjælpe klienterne med at gennemføre behandling af konsekvensanalyser, hvis relevant.

3.9 SendSMSGate stiller alle nødvendige oplysninger til rådighed for kunderne for at demonstrere overholdelse af forpligtelserne i artikel 28 i GDPR og tillade og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, udført af klienterne eller en anden revisor, der er manderet af klienterne (alt sammen på bekostning af klienterne). On-site revisioner og inspektioner skal aftales med SendSMSGate på forhånd, udføres i normal arbejdstid og ikke urimeligt forstyrre SendSMSGates hverdag og forretning. Ret til revisioner og inspektioner omfatter ikke tredjeparts faciliteter og lokaler.

4. Overførsel af personoplysninger til tredjepart

4.1 I løbet af levering af tjenesterne og adgang til webstedet og softwaren bruger SendSMSGate forskellige tredjepartsudbydere, som de også kan overføre personlige data (her: tredjepart). I henhold til denne klausul informeres kunderne behørigt og udtrykkeligt bemyndiger, helt eller delvist, til at bruge de tilsvarende tredjepartstjenesteudbydere og levere personlige data til dem, alt efter hvad det kan kræves. Disse tjenesteudbydere inkluderer følgende:

4.1.1 Serverudbydere;

4.1.2 Udviklingstjenester for websted, software og tjenester, herunder softwareudvikling, analytisk databehandling, PHP- og JavaScript-fejlsporing;

4.1.3 Udbydere af sikkerhedsforanstaltninger, herunder svigbeskyttelse, beskyttelse og kryptering af SendSMSGate-trafik, e-mail-domænemyndighedsdetekteringsværktøj;

4.1.4 Udbydere af e-mail-tjenester;

4.1.5 SMS-sendere / modtagelse af tjenesteudbydere

4.1.6 Udbydere af kommunikationstjenester;

4.1.7 Udbydere af bogføring og betaling;

4.1.8 Kundesupport-tjenesteudbydere;

4.1.9 Udbydere af databehandling.

4.2 SendSMSGate skal informere kunderne om eventuelle påtænkte ændringer vedrørende tilføjelse eller udskiftning af tredjepartsprocessorer og give kunderne mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. SendSMSGate har ret til at stoppe med at levere tjenester til kunderne, der gør indsigelse mod ændringen vedrørende tilføjelse eller udskiftning af processorer.

4.3 SendSMSGate har indgået individuelle tjenesteydelseskontrakter med nogle af tjenesteudbydere. Med andre er forholdene baseret på de generelle servicevilkår for disse tjenesteudbydere. Før vi indgår forhold med tredjepartsudbydere, udfører SendSMSGate sit bedste for at garantere, at betingelserne for behandling af personlige data fra dets partnere er i overensstemmelse med principperne i denne politik og gældende love. Til dette formål skal SendSMSGate nøje gennemgå betingelserne for behandling af personoplysninger af dets partnere. Desuden screener SendSMSGate omhyggeligt de igangværende forhold med tredjepartsudbydere og i tilfælde af, at deres manglende overholdelse straks afslutter forholdet til dem.

4.4 SendSMSGate videregiver personlige data til dets tilknyttede selskab i Den Europæiske Union, der er PROMIT GROUP LP (registerkode SL029222, registreret sæde i Edinburgh, Skotland, UK), der behandler personoplysninger på vegne af SendSMSGate i overensstemmelse med denne politik og gældende lov.

4.5 Derudover kan SendSMSGate videregive / overføre personlige data: i henhold til gældende lovgivning, herunder love uden for placeringen af ​​SendSMSGate, dets tilknyttede selskaber eller dataemner;

4.5.1 at overholde juridiske processer;

4.5.2 at svare på anmodninger fra de offentlige myndigheder og myndigheder, herunder offentlige myndigheder og myndigheder uden for SendSMSGates placeringer og dets tilknyttede selskaber

4.5.3 at håndhæve denne politik eller betingelser, for at beskytte operationer, rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom af SendSMSGate og / eller for at forfølge tilgængelige retsmidler eller begrænse skaderne.

4.5.4 SendSMSGate gør sit bedste for at begrænse mængden af ​​personlige data, som den overfører til behandling til tredjepart, da det er nødvendigt for levering af specifikke tjenester eller for at forfølge specifikke mål.

4.6 Webstedet og softwaren kan indeholde links, der omdirigerer til andre websteder. For eksempel når du bruger betalingstjenester fra en tredjepart, f.eks. Paysera, når du foretager en betaling. Denne politik gælder ikke for sådanne tredjepartswebsteder, som SendSMSGate ikke bruger, og SendSMSGate påtager sig intet ansvar eller ansvar for disse politikker. SendSMSGate tilrådes at gennemgå disse tredjeparts privatlivspolitikker.

5. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

5.1 I forbindelse med nogle specifikke udviklingsarbejder, fejlfinding af serviceproblemer, datalagring eller andre nødvendige tjenester, kan SendSMSGate muligvis overføre personlige data til SendSMSGates entreprenører, hvoraf nogle muligvis ikke fungerer eller opererer i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (dvs. 28 EU-lande + Island, Liechtenstein og Norge), heri: Tredjelande).

5.2 Databehandlingsniveauer i tredjelande kan afvige fra det tilsvarende niveau i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og nogle tredjelande kan have et lavere niveau for databeskyttelse. I tilfælde af overførsel af personoplysninger til tredjelande kan risikoen for tab, misbrug eller offentliggørelse af personoplysninger derfor være større i sammenligning med Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. SendSMSGate har dog truffet alle rimelige forholdsregler for at beskytte personoplysninger i tredjelande. Vores entreprenører, der behandler personoplysninger i tredjelande, er kontraktligt forpligtet til at overholde det samme databeskyttelsesniveau som i Den Europæiske Union.

5.3 I betragtning af ovenstående bekræfter kunderne hermed eksplicit deres opmærksomhed om den navngivne mulighed for at overføre personoplysninger til tredjelande og de mulige risici ved sådanne overførsler. Kunderne bekræfter hermed eksplicit, at de også har opnået det udtrykkelige samtykke fra alle dataprodukter, blandt andet deres klienter, som er modtagere af tjenesterne, og deres egne repræsentanter, som krævet i lovgivningen for at overføre deres personlige data til tredjelande.

5.4 Nogle af tredjepartudbydere af SendSMSGate er også placeret i Amerikas Forenede Stater. Nogle af dem, men ikke alle, er certificeret af det EU-US Privacy Shield-program, der er aftalt af det amerikanske handelsministerium og Den Europæiske Union med hensyn til personoplysninger. For yderligere oplysninger om EU og USAs privatlivsbeskyttelsesprogram, se U.S. Department of Commerce-webstedet på www.privacyshield.gov. Overførsel af personlige data ved SendSMSGate til disse tjenesteudbydere, som ikke er certificeret af EU-US Privacy Shield, er underlagt eksplicit samtykke til overførsel af personlige data til tredjelande, som nævnt ovenfor.

5.5 SendSMSGate skal anvende passende beskyttelsesforanstaltninger, når personlige data overføres til tredjelande.

6. Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger

6.1 SendSMSGate træffer de relevante juridiske, organisatoriske og tekniske forholdsregler for at beskytte personoplysninger i overensstemmelse med gældende love om privatlivets fred og datasikkerhed. Der skal anvendes sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger mod ufrivillig eller uautoriseret behandling, videregivelse eller destruktion.

6.2 SendSMSGate gemmer alle personlige data på sikrede servere. Sikkerhedsforanstaltningerne inkluderer:

6.2.1 Adgang til serverne er beskyttet med individuelle konti, brugernavne og adgangskoder for hver autoriseret person (ansatte / underleverandører);

6.2.2 SendSMSGate holder styr på og en log over alle aktiviteter på serverne;

6.2.3 SendSMSGate kan øjeblikkeligt lukke adgangen til serverne for alle autoriserede personer;

6.2.4 Adgang til serverne er begrænset med hensyn til (a) personer, der har adgang til det, (b) oplysninger, hvortil autoriserede personer har adgang i henhold til essensen af ​​deres arbejdsopgaver, (c) handlinger, som autoriserede personer kan udføre med Personlige data, der er gemt på serverne;

6.2.5 SendSMSGate gennemgår fortsat, hvem af de autoriserede personer, der faktisk er forpligtet til at have adgang til personlige data, og hvis adgang ikke er påkrævet, trækker retten til adgang tilbage.

6.3 Adgang for kunderne til de personlige skabe på webstedet er beskyttet med individuelle brugernavne og adgangskoder. Kunderne er ansvarlige for at holde adgangskoder fortrolige. Kunderne er forpligtet til ikke at dele adgangskoder med nogen. I tilfælde af mistanke om uautoriseret adgang til kundernes personlige skabe og / eller personlige data, er kunderne forpligtet til straks at underrette SendSMSGate herom.

6.4 SendSMSGate skal sikre, at alle dens medarbejdere, entreprenører, agenter, leverandører og konsulenter, der har adgang til personoplysninger, er fuldt opmærksomme på og overholder deres juridiske pligter og ansvar.

6.5 Medarbejdere og andre entreprenører af SendSMSGate er forpligtet ved bindende aftaler om ikke at videregive eller stille til rådighed til brug for andre end SendSMSGate i løbet af deres aftale med SendSMSGate og evigt efter opsigelsen af ​​alle personlige data, som de måtte have adgang til under deres aftaler med SendSMSGate.

7. Opbevaringsperioder

7.1 SendSMSGate skal bevare de personlige data, så længe det er nødvendigt for brug af webstedet, software og tjenester af klienterne, men ikke længere end gældende lov tillader bevarelse.

7.2 SendSMSGate sletter de personlige data, der er indsendt af klienterne i henhold til følgende principper:

7.2.1 Personlige kontaktdata leveret af klienterne og meddelelser fra klienterne skal bevares i 60 + 60 dage efter, at klienten har anmodet om at slette sådanne data;

7.2.2 De oprindelige datafiler, der er indsendt af klienterne, slettes efter 60 dage, da data importeres til systemet med SendSMSGate;

7.2.3 Vedhæftede filer, som klienterne sender til at blive sendt sammen med sms’er, bevares i maksimalt 60 dage og slettes derefter. Som vedhæftede filer kan kunderne ikke uploade nogen personlige data;

7.2.4 Logfiler med klienternes aktiviteter på webstedet skal bevares i højst 1 måned, og revisionslogfiler skal bevares i 2 år;

7.2.5 I tilfælde af lukning af en konto skal klienterne acceptere sletningen af ​​kontakter og meddelelser.

7.2.6 Kontakter slettes efter 60 dage og meddelelser efter 60 + 60 dage, siden klienten har accepteret lukning af en konto, eller SendSMSGate har besluttet at lukke klientens konto.

7.2.7 Kunderne skal til enhver tid have mulighed for at fornye deres konti (undtagen slettede kontakter og meddelelser).

7.3 Kunderne bekræfter, at de er enige med de ovenfor angivne opbevaringsperioder og garanterer at informere og få de nødvendige godkendelser fra deres klienter og repræsentanter til anvendelse af sådanne opbevaringsperioder.

8. Databeskyttelsesansvarlig

8.1 SendSMSGate har udpeget databeskyttelsesansvarlig Irina Vasilyeva , e-mail: i.vasilyeva@sendsmsgate.com Det er den person, der er ansvarlig for korrekt opbevaring, sikkerhed og sikkerhed af personoplysninger, deres regnskab og behandling.

9. Kontakt information

9.1 Hvis kunderne har spørgsmål vedrørende denne politik eller behandling af personlige data, er de velkomne til at kontakte SendSMSGate med alle sådanne anmodninger, forespørgsler eller eventuelle klager via e-mail: support@sendsmsgate.com.

Start med at sende SMS over hele verden
nu!

Det er let at starte arbejdet
1 Tilmelde
2 Få gratis kredit
3 Send den første SMS

Det er let at starte arbejdet
lige nu