Betingelser for bruk Bulk SMS Gateway SendSMSGate
Combined Shape
Vilkår for bruk
1. definisjoner

1.1 Klient (er) betyr juridiske personer (eller enkeltpersoner som autoriserte representanter for juridiske personer) som registrerer seg på nettstedet og bruker det og programvaren i henhold til disse vilkårene med det formål å bruke tjenestene.

1.2 Potensiell klient (er) betyr alle besøkende eller brukere av nettsted og programvare, som har interesse for tjenester, levert av SendSMSGate og ikke er registrert i systemet ennå.

1.3 Innhold betyr alle meldinger, kommentarer, videoer, lydklipp, musikk, data, tekst, fotografier, programvare, skript, grafikk eller annet innhold generert, levert eller på annen måte sendt av klientene og andre brukere til SendSMSGate i løpet av kurset å bruke nettstedet, programvaren og tjenestene.

1.4 Tjenester betyr en teksttekstmeldingstjeneste som spesifisert i pkt. 3 nedenfor.

1.5 SLA betyr en servicenivåavtale som fastsetter servicenivåene til nettstedet, programvaren og tjenestene som SendSMSGate generelt er i stand til å tilby sine kunder.

1.6 Programvare betyr nettbasert grensesnitt, mobilapp og annen nedlastbar og integrerbar programvare utviklet og vedlikeholdt av SendSMSGate med det formål å tilby tjenestene.

1.7 Vilkår betyr disse vilkårene for bruk og alle vilkår, retningslinjer og retningslinjer som er innlemmet i vilkårene som referanse, inkludert, men ikke begrenset til, personvernregler og SLA.

1.8 SendSMSGate betyr handelsnavn for selskapet PROMIT GROUP, et begrenset parthership-selskap registrert i Skottland, Storbritannia under firmanummer SL029222 med det registrerte kontoret i Suite 1 4 Queen Street, Edinburgh, Skottland, EH2 1JE og alle tilknyttede selskaper.

1.9 Personvern betyr personvernreglene til SendSMSGate som bestemmer det grunnleggende for behandlingen av personopplysninger som kundene sender til SendSMSGate i forbindelse med bruk av nettstedet, programvaren og tjenestene.

1.10 Nettsted betyr nettstedet til SendSMSGate www.sendsmsgate.com og tilgang til portal med programvarewww.portal.sendsmsgate.com.

2. Samtykke til aksept av vilkårene for bruk

2.1 Ved å gå inn på, se, logge på, opprette en konto eller bruke nettstedet, programvaren, tjenestene, innholdet som leveres på dem eller deres funksjonalitet, eller ved å be om og registrere deg for tjenestene, aksepterer du og godtar å være bundet av disse vilkårene.

2.2 Du forstår også at ved å opprette en konto på nettstedet, gir du samtykke på vegne av klienten og bekrefter godkjenning av vilkårene for behandling av personopplysninger som angitt i personvernreglene .

2.3 Du erkjenner også at i henhold til gjeldende lovgivning kan noen personopplysninger behandles uten ditt samtykke, og at SendSMSGate forbeholder seg retten til å foreta slik behandling når det er relevant .

2.4 Du bekrefter og garanterer at du til enhver tid når du bruker nettstedet, programvaren og tjenestene, har alle nødvendige samtykker og autorisasjoner for behandling av all personlig informasjon som du sender til SendSMSGate. Du forplikter deg til å informere SendSMSGate øyeblikkelig om tilbaketrekking av samtykke for behandling av personopplysninger som er sendt til SendSMSGate, om utløpet av juridiske grunner for behandling, endring, unøyaktighet eller endring av de innsendte personopplysningene .

2.5 Når du bruker Tjenester til direkte markedsføring, er du ansvarlig for å oppfylle alle lovkrav i forbindelse med direkte markedsføring og rettighetspersoner. SendSMSGate gir bare plattformen for sending av meldinger, men du er alene ansvarlig for innholdet i meldingene dine som sendes ved hjelp av tjenestene. Du forstår at det er forskjellige juridiske regler for direkte markedsføring i forskjellige land. Når du bruker Tjenester for direkte markedsføring, må du oppfylle alle krav til direkte markedsføring av landet, der mottakeren av den direkte markedsføringsmeldingen er bosatt. I EU-land er du for eksempel forpliktet til å sende med direkte markedsføring en melding med informasjon om hvordan den registrerte kan frafalle direkte markedsføring, og det er også visse krav til innholdet i kommersielle meldinger .

2.6 Hvis du ikke godtar disse vilkårene, kan du ikke bruke nettstedet, programvaren eller tjenestene og må avbryte bruken umiddelbart .

2.7 Din fortsatte tilgang til nettstedet, programvaren og / eller bruken av tjenestene, som beskrevet ovenfor, betyr at du godtar vilkårene .

3. Tjenestene

3.1 Tjenestene lar deg sende og motta SMS-tekstmeldinger, inkludert varsler, varsler, påminnelser, bekreftelser, SMS-kampanjer og bruke e-post til SMS-tjeneste. Tjenestene leveres via det nettbaserte grensesnittet, tekstmeldinger mobile applikasjoner eller SMS gateway-tilgang som kan integreres i din egen webside. I tillegg tilbyr SendSMSGate programvarevedlikehold, oppgraderinger og kundestøtte som gjør det mulig å sende SMS-meldinger til mottakere utpekt av deg. .

3.2 SendSMSGate kan oppdatere nettstedet, programvaren og tjenestene fra tid til annen, og kan endre innholdet når som helst. Vær oppmerksom på at selv om SendSMSGate gjør rimelige anstrengelser for å oppdatere informasjonen på nettstedet, kan noe av innholdet på nettstedet være utdatert til enhver tid, og SendSMSGate er ikke forpliktet til å oppdatere det. SendSMSGate gir ingen representasjoner, garantier eller garantier om det er uttrykkelig eller underforstått at innholdet på nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert .

4. Bruk av tjenestene

4.1 SendSMSGate leverer tjenestene bare til kundene, som er juridiske personer (en enhet, annet enn fysisk person; for eksempel tjenestene leveres til selskaper). For å bruke tjenestene, må kundene opprette en konto på nettstedet og registrere seg .

4.2 Kundene registrerer seg selv av sine autoriserte representanter. For å registrere representanter skal oppgi den forespurte informasjonen, inkludert navn og etternavn, e-postadresse, telefonnummer for bekreftelseskonto, firmanavn, innlogging og passord. Kundene bekrefter at autoriserte representanter som handler på deres vegne har full kapasitet og autorisasjon til å binde kundene til disse vilkårene .

4.3 Fysiske personer kan kun fylle ut registreringsskjemaet for levering av tjenestene på nettstedet på vegne av kundene som deres autoriserte representanter. Ved utfylling og bekreftelse av registreringsskjemaet gir fysiske personer sin bekreftelse på at de opptrer som autoriserte representanter for klientene og kontaktinformasjonen som sendes inn av dem utgjør firmakontaktinformasjon for de representerte klientene .

4.5 Når du får tilgang til og bruker nettstedet, programvaren og / eller tjenestene, garanterer du det :

4.5.1 Du er en kvalifisert bruker ;

4.5.2 Du har juridisk kapasitet og autorisasjon til å godta disse vilkårene ;

4.5.3 All informasjon som leveres av deg er sann, nøyaktig, aktuell og fullstendig, og du vil holde informasjonen nøyaktig og oppdatert ;

4.5.4 Du er ansvarlig for og vil ivareta dine påloggingsinformasjon, inkludert innloggingspassordet ditt, og du vil føre tilsyn med og være helt ansvarlig for all bruk av tjenestene med disse påloggingsopplysningene, inkludert av alle og alle dine autoriserte brukere. Du må behandle brukeridentifikasjonskode, passord og annen sikkerhetsinformasjon som konfidensiell. Du må ikke røpe det til noen tredjepart. Hvis du kjenner eller mistenker at noen andre enn deg kjenner brukeridentifikasjonskoden eller passordet ditt, må du omgående varsle SendSMSGate på support@sendsmsgate.com;

4.5.5 Du har lest, forstått og godtatt vilkårene .

4.6 SendSMSGate forbeholder seg retten til etter eget skjønn å avvise eller nekte tilgang til nettstedet, programvaren eller tjenestene når som helst og uansett grunn, inkludert, men ikke begrenset til, i tilfelle brudd på disse vilkårene .

4.7 SendSMSGate har rett til å deaktivere hvilken som helst brukeridentifikasjonskode eller passord, enten du er valgt av deg eller tildelt av SendSMSGate, når som helst, hvis du etter den rimelige oppfatning av SendSMSGate ikke har oppfylt noen av bestemmelsene i disse vilkårene. .

4.8 Det er ditt eneste ansvar å sørge for at din bruk av nettstedet, programvaren og tjenestene er i samsvar med alle gjeldende lover. SendSMSGate er ikke ansvarlig og / eller ansvarlig i tilfelle din manglende overholdelse .

4.9 Du er ansvarlig for å gjøre alle nødvendige ordninger for at du skal ha tilgang til nettstedet, programvaren og tjenestene .

4.10 Du er også ansvarlig for at alle personer som får tilgang til nettstedet, programvaren og tjenestene gjennom internettforbindelsen din, er klar over disse vilkårene, og at de overholder dem .

4.11 SendSMSGate kan etter eget skjønn lukke en konto for Kunden hvis Tjenestene ikke brukes av Kunden i en kontinuerlig periode på 24 måneder. SendSMSGate vil ikke være under noen forpliktelse til å gjenopprette tilgang til eller bruk av dataene som finnes i kontoen, eller skal være under noen ytterligere forpliktelser, inkludert å gi en kopi av dataene som finnes i kontoen. Ikke-bruk av tjenestene skal inneholde en manglende innlogging på kontoen eller sende SMS-meldinger .

4.12 Hvis klienten ønsker å avslutte kontoen, kan det gjøres ved å sende en forespørsel til Personal Account Manager, som er ansvarlig for ditt selskap eller informere oss på support@sendsmsgate.com i andre tilfeller. Kontoen blir stengt om 24 timer etter at forespørselen er mottatt og behandlet av SendSMSGate. Når behandlingen er behandlet, kan klienten åpne en konto når som helst i fremtiden hvis den bestemmer seg for å bruke tjenestene igjen (unntatt slettede kontakter og meldinger) .

5. Pris og betaling

5.1 Prisen som skal betales for levering av tjenestene, er angitt på prissiden på nettstedet. Du samtykker i å betale alle avgifter som kreves i sin helhet for bruk av tjenestene som du etterspør, som beskrevet på nettstedet, inkluderer merverdiavgift (“MVA”). Du er ansvarlig for og refunderer SendSMSGate for alt salg, merverdiavgift eller andre skatter som er pålagt i forbindelse med eller som følger av leveringen av tjenestene. SendSMSGate forbeholder seg retten til å endre sine priser når som helst, og klient (er) vil bli informert om prisendringsvarsel Oppdater e-postbrev umiddelbart og send til den e-postadressen som ble brukt under kontoregistrering. Gebyret som du betaler for tjenestene, skal være gebyret som gjelder på datoen du mottar. Du erkjenner og samtykker i at dette gebyret kan være mer enn gebyret som er oppgitt på det tidspunktet du kjøpte den aktuelle kreditten. Du erkjenner også at prisene på priser-delen av nettstedet presenteres for informasjonsformål og kan avvike i større eller mindre grad .

5.2 Gratis prøveversjon tilbys nye kunder som kampanjetiltak. Ved påmelding vil nye kunder bli tildelt og kreditert en spesifisert saldo til deres konto for testformål. Hvis kundene ønsker å bruke tjenestene, må de kjøpe kreditt. Hvis kundene ikke kjøper kreditt, vil kontoene deres være gratis. Betalingen skal skje ved å velge betalingsmetode og sende inn betalingsinformasjonen. Mer enn én gratis prøveversjon per bedrift eller organisasjon er vanligvis ikke tillatt, med mindre klienten ba om det og SendSMSGate tillot det. Alle beslutninger fra SendSMSGate om kvalifisering og bruk av gratis prøveversjoner skal være endelige. Summen av gratis prøvebalanse er ikke fast og kan når som helst endres av SendSMSGate .

5.3 I tilfelle manglende betaling, uavhengig av om Tjenestene allerede er levert, skal SendSMSGate ha rett til å fortsette med innsamlingsmidler umiddelbart, og har rett til å inndrive alle kostnader, gebyrer og utgifter til slik innsamlingsinnsats, inkludert men ikke begrenset til advokatsalær som påløper i forbindelse med innsamling av gebyrer som skal betales og skal betales under disse vilkårene .

5.4 Vi krever ikke kundene noen månedlige faste kostnader for bruk av våre tjenester, kundebetaling kun for sendt SMS eller andre produkter som brukes. Ingen skjulte kostnader for bruk og ingen oppstartsgebyr for tjenester .

6. Betalingsmetoder :

6.1 Vi godtar Visa, MasterCard, American Express, Visa debet, elektronikkort. Betaling debiteres bare fra kortet ditt umiddelbart ved å åpne en ny pakke på kontoen din med summen av betaling, som du kan bruke ved å bruke tjenestene våre.

6.2 Vi jobber med betalingssystemer: Webmoney, Payza og Paysera. Du kan betale for våre tjenester ved å overføre fra lommebøkene dine i disse systemene. Alle betalingene er trygge og takket være vår betalingspartner Paysera behandlet den .

6.3 Du har også muligheten til å betale med bankoverføring. Du kan fylle ut informasjon om deg og ditt firma og generere faktura selv og foreta betaling direkte til bankkontoen vår. Etter å ha mottatt penger vil vi åpne pakken på kontoen din .

6.4 Vår generelle betalingspartner er Paysera (www.paysera.com) Det er et pålitelig, sikkert og raskt betalingsinnsamlingssystem for deg som vil selge eller kjøpe varer og tjenester på Internett. Paysera er sikret med de mest sofistikerte SSL-sikkerhetssertifikatene og maskinvare- og programvareløsningene. Alle betalinger behandles på serverne til Paysera og sikres på høyt nivå .

7. Refusjoner og avbestillinger

7.1 Basert på tilsvarende forespørsel sendt til support@sendsmsgate.com, SendSMSGate skal tilbakebetale kundene ubenyttet kreditt betalt av dem. Slike forespørsler må inneholde navnet ditt, kundens navn, e-postadresse og årsaken til refusjon. SendSMSGate skal behandle forespørsler om refusjon innen 7 virkedager .

7.2 Refusjonen vil skje ved å bruke betalingsmetoden du brukte til å kjøpe kreditt, med mindre SendSMSGate og klienten har avtalt noe annet. Hvis for eksempel betaling ble utført med kredittkort, skal SendSMSGate reversere beløpet på ubenyttet kreditt til kredittkortet som ble brukt til å kjøpe kreditt. Refusjonen skal ikke skje til tredjepart .

7.3 Ved oppsigelse av en konto fra Kunden som skyldes manglende bruk av tjenestene (se pkt. 4.11 ovenfor), skal SendSMSGate ikke tilbakebetale ubenyttet kreditt på en konto til den Kunden. .

7.4. Ved avbestilling (se pkt. 4.12 ovenfor) eller oppsigelse av en konto hos Kunden, gjelder ingen avbestillings- eller termineringsgebyr .

7.5. Ved kontroversielle problemer kan klienten åpne tvist og forklare situasjonen som skjedde, informere oss om summen av den nødvendige kompensasjonen og informere oss ved å sende e-postbrev til support@sendsmsgate.com. SendSMSGate vil gjennomgå klientens anke i 7 dager og informere klienten på alle tilgjengelige måter om resultatet av tvisten .

8. Arbeidsoppgaver

8.1 Ved å bruke nettstedet eller tjenestene, erkjenner kundene og samtykker i at de er alene ansvarlig for :

8.1.1 Innhenting og vedlikehold av all maskinvare, programvare og kommunikasjonsutstyr som er nødvendig for å få tilgang til nettstedet, programvaren eller tjenestene, og for å betale alle tilgangskostnader (f.eks. ISP, telekommunikasjon) som påløper under bruk ;

8.1.2 Betaling av gebyret for alle etterspurte tjenester i sin helhet ;

8.1.3 Følge disse vilkårene og sikre at alle kundens autoriserte brukere overholder disse vilkårene ;

8.1.4 For alt innhold som kundene genererer eller gjør tilgjengelig mens de bruker tjenestene som beskrevet nedenfor .

9. Innhold levert til SendSMSGate

9.1 SendSMSGate krever ikke eierskap til, verifisere eller kontrollere innholdet som er generert, levert eller på annen måte sendt av kundene til SendSMSGate i løpet av bruk av nettstedet, programvaren og tjenestene. Klienter og andre brukere er alene ansvarlig for alt innhold de genererer og sender til SendSMSGate og SendSMSGate påtar seg intet ansvar for slikt innhold. SendSMSGate bruker slikt innhold bare for å tilby tjenestene .

9.2 Ved å gi innholdet sitt til SendSMSGate, gir kundene SendSMSGate en verdensomspennende, royaltyfri, ikke-eksklusiv lisens for å kopiere, distribuere, overføre, vise, reprodusere, redigere, oversette, utføre og omformatere innhold for å tilby tjenestene .

9.3 SendSMSGate forbeholder seg retten til etter eget skjønn å fjerne, skjermen eller redigere uten varsel noe innhold til enhver tid og av hvilken som helst grunn .

9.4 Ved å bruke tjenestene samtykker du i å ikke generere noe innhold som er krenkende, truende, som fremmer vold, fremmer ulovlig aktivitet, er uanstendig, ærekrenkende, pornografisk eller på annen måte skadelig, representerer uautoriserte kopier eller distribusjoner av opphavsrettsbeskyttet arbeid eller annen åndsverk eller er i strid til lov eller på annen måte kritikkverdige .

9.5 SendSMSGate har rett til å røpe identiteten din til juridiske institusjoner .

9.6 SendSMSGate er ikke ansvarlig eller ansvarlig overfor noen tredjepart for innholdet eller nøyaktigheten til noe innhold som er lagt ut av deg på nettstedet .

9.7 SendSMSGate har rett til å fjerne ethvert innlegg du gjør på nettstedet hvis innstillingen etter dens mening ikke er i samsvar med innholdsstandardene som er angitt i disse vilkårene. .

9.8 SendSMSGate bruker oppbevaringsperioder for innholdet som er sendt inn av kundene som angitt i pkt. 8 i personvernreglene .

10. Ingen ulovlig eller forbudt bruk

10.1 Du må overholde disse vilkårene og uttrykkelig samtykke i at du ikke vil bruke nettstedet, programvaren eller tjenestene for å gjøre noe av følgende som er strengt forbudt :

10.1.1 Engasjer deg i upassende oppførsel, inkludert :

10.1.1.1 Bruk nettstedet, programvaren eller tjenestene på noen måte som bryter gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover eller forskrifter ;

10.1.1.2 Trakassering, misbruk, forfølgelse, truing, ærekrenkelse eller på annen måte krenker eller krenker andres rettigheter (inkludert personvern, publisitet og eiendomsrettigheter) .

10.1.2. Feilrepresentere identiteten din eller utgi deg for enhver person eller enhet, inkludert, men ikke begrenset til, noe SendSMSGate-personell ;

10.1.3. Delta i ulovlig, uredelig, villedende eller villedende forretningsskikk ;

10.1.4. Send skadelig innhold, inkludert til mindreårige, på noen måte ;

10.1.5. Send innhold som kan anses som uoppfordret eller uautorisert reklame, promotering, søppelpost, spam, pyramideordninger, kjedebrev eller annen form for oppfordring eller ikke overholder gjeldende personvern- og kommunikasjonslover ;

10.1.6. Send innhold som en kommersiell melding uten nødvendig forutgående opt-in og en klar avmeldingsmekanisme ;

10.1.7. Send reklamemeldinger, uten at mottakeren ber om det og / eller som ikke overholder gjeldende lover for mobil og direkte markedsføring ;

10.1.8. Årsak skade eller forstyrrelse, inkludert :

10.1.8.1. Introduser eller forsøk å introdusere virus eller annen skadelig datakode, filer eller programmer som avbryter, ødelegger eller begrenser funksjonaliteten til nettstedet, programvaren eller tjenestene ;

10.1.8.2. Forsøk på å hacke inn, skade, deaktivere, overbelaste eller forringe SendSMSGates servere eller nettverk eller forstyrre, deaktivere eller på annen måte svekke korrekt bruk av nettstedet, programvaren eller tjenestene, inkludert men ikke begrenset til noen handlinger omprogrammering, avkoding og manipulering ;

10.1.8.3. Delta i enhver aktivitet som skal forårsake eller oppmuntre til skade eller skade av noe slag mot SendSMSGate, eller noen gruppe eller individ ;

10.1.8.4. Endre, redigere, oversette, tilpasse, demontere, dekompilere eller reversere ingeniørprogrammer eller skript brukt av SendSMSGate i forbindelse med nettstedet, programvaren eller tjenestene ;

10.1.8.5. På noen måte redusere kvaliteten på, forstyrre ytelsen til eller svekke funksjonaliteten til nettstedet eller tjenestene ;

10.1.8.6. Unnlatelse av å overholde eller ikke adlyde krav, prosedyrer, retningslinjer eller forskrifter fra SendSMSGate relatert til nettstedet, programvaren eller tjenestene ;

10.1.9. Få uautorisert tilgang, inkludert :

10.1.9.1. Forsøk å få uautorisert tilgang til SendSMSGate-datanettverket eller til brukerkontoer ;

10.1.9.2. Bruk teknologi eller andre måter for å få tilgang til uautorisert innhold eller ikke-offentlige rom, inkludert uten begrensning, bruk av "bots", "edderkopper" eller "crawlers" ;

10.1.10. Gjennomføring av ulovlig og kriminell atferd, inkludert :

10.1.10.1. Engasjere i oppførsel som kan utgjøre en straffbar handling, eller oppmuntre andre til å engasjere seg i slik oppførsel eller som ville bryte gjeldende lover og forskrifter ;

10.1.10.2. Bruk av nettstedet, programvaren eller tjenestene på noen måte som utgjør eller bryter lov eller forskrift, og du godtar spesifikt å overholde alle gjeldende lover om overføring av data fra jurisdiksjonen, som styrer dine aktiviteter ;

10.1.10.3. Misbruk av nettstedet, programvaren eller tjenesten for ulovlige eller uautoriserte formål .

10.2. Du er ansvarlig for å konfigurere informasjonsteknologi, dataprogrammer og plattform for å få tilgang til nettstedet, programvaren og tjenestene. Du må bruke virusbeskyttelsesprogramvare .

10.3. Du må ikke misbruke nettstedet, programvaren og tjenestene ved å bevisst introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale, som er skadelig eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet, programvaren eller tjenestene, serveren der nettstedet og programvaren er lagret eller noen server, datamaskin eller database koblet til nettstedet og programvaren. Du må ikke angripe Nettstedet og programvaren via et angrep på tjenestenekt eller et distribuert angrepsangrep. Ved å bryte denne bestemmelsen vil du begå en straffbar handling. SendSMSGate vil øyeblikkelig rapportere et slikt brudd til de relevante lovhåndteringsmyndigheter og avsløre din identitet til dem, hvis kjent for SendSMSGate. I tilfelle et slikt brudd opphører din rett til å bruke nettstedet, programvaren eller tjenestene umiddelbart .

10.4. Når det har skjedd brudd på noen bestemmelse i denne klausul 9 eller annen bestemmelse i disse vilkårene, kan SendSMSGate iverksette enhver handling som den anser som hensiktsmessig .

10.5. Unnlatelse av å overholde disse vilkårene utgjør et vesentlig brudd på vilkårene som du har tillatelse til å bruke nettstedet, programvaren og tjenestene, og kan føre til at SendSMSGate tar alle eller noen av følgende handlinger :

10.5.1. Umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til å bruke nettstedet, programvaren og tjenestene ;

10.5.2. Umiddelbar, midlertidig eller permanent fjerning av oppslag eller materiale lastet opp / overført av deg via nettstedet, programvaren eller tjenestene ;

10.5.3. Utstedelse av en advarsel til deg ;

10.5.4. Rettsforhandlinger mot deg for refusjon av alle kostnader på erstatningsbasis (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrative og juridiske kostnader) som følge av bruddet ;

10.5.5. Ytterligere rettslige skritt mot deg;

10.5.6. Utlevering av slik informasjon til de rettshåndhevende myndigheter som SendSMSGate med rimelighet mener er nødvendig.

10.6. SendSMSGate utelukker ansvar for handlinger som er gjort som svar på brudd på disse vilkårene. Svarene som er beskrevet i disse vilkårene er ikke begrenset, og SendSMSGate kan iverksette andre tiltak som den med rimelighet anser som passende.

11. Åndsverk

11.1 SendSMSGate, SendSMSGate-logoen og alle andre varemerker, servicemerker, grafikk og logoer til SendSMSGate brukt i forbindelse med nettstedet, programvaren og tjenestene tilhører SendSMSGate .

11.2 Alle opphavsrettigheter, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter på nettstedet, programvaren og tjenestene er den eneste eiendommen til SendSMSGate eller dets lisensgivere, som hver forbeholder seg alle rettigheter med hensyn til slikt materiale. Andre varemerker, servicemerker, grafikk og logoer fra tredjepart er varemerker for deres respektive eiere. Ingen merker kan kopieres, imiteres eller brukes, helt eller delvis, uten forutgående skriftlig samtykke fra SendSMSGate eller samtykke fra den aktuelle varemerkeinnehaveren.

11.3 SendSMSGate gir deg herved den verdensomspennende, ikke-eksklusive og ikke-overførbare lisensen til å bruke nettstedet og programvaren på de vilkår som er fastsatt i disse vilkårene. .

11.4 Du kan trykke på en kopi, og kan laste ned utdrag av sider (e) fra nettstedet til personlig bruk, og du kan trekke oppmerksomhet fra andre i organisasjonen til innhold som er lagt ut på nettstedet. .

11.5 Du må ikke modifisere papiret eller digitale kopier av noe materiale du har skrevet ut eller lastet ned på noen måte, og du må ikke bruke noen illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafikk separat fra noen medfølgende tekst. .

11.6 SendSMSGates status (og statusen til identifiserte bidragsytere) som forfattere av innhold på nettstedet og programvaren må alltid godkjennes. .

11.7 Du må ikke bruke noen del av innholdet på nettstedet, programvaren eller tjenestene til kommersielle formål uten å få en lisens for å gjøre det fra SendSMSGate eller dets lisensgivere.

11.8 Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned deler av nettstedet eller programvaren i strid med disse vilkårene, vil din rett til å bruke nettstedet, programvaren og tjenestene opphøre umiddelbart, og du må ved SendSMSGates avgjørelse returnere eller ødelegge eventuelle kopier av materialet du har laget .

12. Personvern og personvern

12.1 Alle personopplysninger som kundene oppgir når de bruker nettstedet, programvaren eller tjenestene vil bli brukt i samsvar med personvernreglene. I tillegg til tilfeller beskrevet i personvernreglene, kan SendSMSGate behandle dataene dine mens du besøker nettstedet, når data automatisk mottas og registreres fra nettleseren din i serverloggene til SendSMSGate, inkludert påloggingsinformasjon, nettlesertype og -versjon, operativsystem og plattform, IP-adresse, nettleser- og sesjonsinformasjon, informasjonskapsler og de forespurte sidene. SendSMSGate gjør det for å forbedre nettstedet og tjenestene og også for å forstå trender, inkludert :

12.1.1 for å overvåke bruksmønstre, for eksempel påloggingsdatoer og datamengder for å forstå hvordan nettstedet, programvaren og tjenestene brukes ;

12.1.2 av sikkerhetsgrunner, inkludert identifikasjon og autentisering ;

12.1.3 for statistiske og analytiske formål ;

12.1.4 for å overvåke og forhindre svindel og misbruk. Til tross for ovenstående, kan besøkende på nettstedet bla gjennom det anonymt og ingen personopplysninger vil bli samlet inn om dem, med mindre de separat leveres til SendSMSGate .

13. Bruk av informasjonskapsler

13.1 SendSMSGate bruker på nettstedet standardteknologien som kalles “cookies”.

13.2 Informasjonskapsler er små tekstfiler som lastes ned til en datamaskin eller mobil enhet for besøkende på nettsteder. Informasjonskapsler brukes for å få nettsteder til å fungere, eller fungere på en bedre og mer effektiv måte. De kan gjøre dette fordi nettsteder kan lese og skrive disse filene, slik at de kan gjenkjenne besøkende og huske viktig informasjon som vil gjøre bruk og navigering av et nettsted mer praktisk. Noen informasjonskapsler, kjent som "sesjonskaker", utløper ved slutten av nettleserøkten. Andre informasjonskapsler, kjent som ‘vedvarende informasjonskapsler’, lagres på en datamaskin eller mobil enhet mellom nettleserøkter. For mer informasjon om informasjonskapsler, besøk www.cookiecentral.com eller www.aboutcookies.org.

13.3 SendSMSGate-informasjonskapsler samler ikke inn noen personlige data, og all informasjon som samles inn ved hjelp av informasjonskapsler er samlet på en samlet og anonym basis. SendSMSGate bruker informasjonskapsler for å tilby en bedre service til deg.

13.4 SendSMSGate bruker på nettstedets autentiserings-, sesjons- og analysekaker .

13.5 Nettstedet inneholder et varsel om bruk av informasjonskapsler. Ved å gi samtykke til anvendelse av informasjonskapsler på nettstedet, samtykker du i bruken av informasjonskapsler .

14. Tredjeparts nettsteder

14.1 Nettstedet, programvaren eller tjenestene kan inneholde lenker til nettsteder som SendSMSGate ikke kontrollerer og som drives av tredjepart. Hvis du går inn på tredjeparts nettsteder, gjør du det på egen risiko. SendSMSGate er ikke ansvarlig, direkte eller indirekte, for innholdet på tredjeparts nettsteder eller for skade eller tap forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av noe slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom et slikt nettsted.

15. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

15.1 Nettstedet, programvaren og tjenestene skal leveres på en "som den er" og "som tilgjengelig" basis. I den grad loven tillater det, ekskluderer SendSMSGate alle garantier, betingelser, representasjoner eller andre vilkår av noe slag, som kan gjelde for Nettstedet, programvaren eller tjenestene, inkludert at nettstedet, programvaren eller tjenestene er egnet for din tiltenkte bruk, feil- gratis, feilfri, pålitelig, betimelig, helt sikker, virusfri eller tilgjengelig. Enhver representasjon, betingelse eller garanti, som kan være underforstått eller innlemmet i disse vilkårene ved lov, felles lov eller på annen måte, er ekskludert i det fulle omfang loven tillater. SendSMSGate er avhengig av påliteligheten til Internett og din bruk av din egen enhet for å få tilgang til nettstedet, programvaren og tjenestene, og derfor gir SendSMSGate ingen garantier for resultatene eller resultatene i bruk av nettstedet, programvaren eller tjenestene. Selv om SendSMSGate gjør alt for å forhindre forstyrrelser til et minimum, kan nettstedet, programvaren eller tjenestene fra tid til annen bli midlertidig suspendert for å utføre vedlikeholds- og støttearbeid og til andre formål som hensiktsmessig.

15.2 Tjenestene skal leveres på et profesjonelt kvalitetsnivå i samsvar med allment aksepterte industristandarder og i overholdelse, i alle vesentlige henseender, med alle gjeldende lover, forskrifter og regler. SendSMSGate vil gjøre sitt beste for å vedlikeholde nettstedet, programvaren og tjenestene og gi nødvendig støtte til kundene .

15.3 Tjenestene forenkler sending og mottak av SMS-meldinger til dine utpekte mottakere. SendSMSGate sender eller får ikke tilsendt SMS-meldinger, som er ansvaret til den aktuelle mobilnettoperatøren eller telekommunikasjonsleverandøren. Selv om SendSMSGate skal bruke all kommersielt rimelig innsats for å overføre SMS-meldinger til den aktuelle mobilnettoperatøren eller telekommunikasjonsleverandøren så raskt som mulig, er sluttlevering av alle SMS-meldinger til utpekte mottakere ansvaret for en slik operatør eller leverandør. SendSMSGate aksepterer ikke ansvar, hvis endelig levering ikke lykkes på grunn av en handling, unnlatelse eller annen feil fra den aktuelle mobilnettoperatøren eller telekommunikasjonsleverandøren. Derfor vil SendSMSGate ikke være ansvarlig overfor noen brukere for tap eller skade, enten det er i kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagt plikt, eller på annen måte, selv om det er forutsigbart, som oppstår under eller i forbindelse med :

15.3.1 Bruk av eller manglende evne til å bruke nettstedet, programvaren eller tjenestene ;

15.3.2 Bruk av eller avhengighet av innhold som vises på nettstedet eller i programvaren ;

15.3.3 En mobilnettoperatørs eller teleoperatørs svikt i å levere en SMS-melding .

15.4 SendSMSGate er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av et virus, distribuert angrepsnekt eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere datautstyr, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale på grunn av din bruk av nettstedet , Programvare eller tjenester eller på grunn av at du har lastet ned noe innhold fra det, eller fra noe nettsted som er koblet til det .

15.5 Videre er SendSMSGate ikke ansvarlig for handlinger, utelatelser eller opphør av tjenester fra noen tredjepart. For eksempel kan tredjepartsleverandører oppgi virtuelle mobilnumre for levering av SMS-meldinger. SendSMSGate skal ikke være ansvarlig eller ansvarlig for tredjeparts aktiviteter som SendSMSGate ikke har kontroll over .

15.6 SendSMSGate er ikke ansvarlig for kostnader, utgifter, tap av inntekter, inntekter eller virksomhet som oppstår under noen omstendigheter, som er utenfor dens kontroll, inkludert, men ikke begrenset til forsinkelser, tap, feil eller mangler som følge av system- eller strømbrudd, utilgjengelighet eller svikt i telekommunikasjon eller andre dataoverføringssystemer eller internettanlegg, brann, flom, jordskjelv, naturelementer eller handlinger fra Gud, krigshandlinger, terrorisme, streik, statlige begrensninger, endring i lov eller forskrift.

15.7 Alt innhold som finnes i tjenestene levert av noen brukere, utgjør ikke noen påtegning eller anbefaling fra SendSMSGate om slikt innhold eller informasjon. SendSMSGate fraskriver seg derfor ethvert ansvar og ansvar som følger av enhver avhengighet som er plassert på slikt innhold av alle som måtte bli informert om det. Du erkjenner at SendSMSGate ikke har noen kontroll over innhold som er inneholdt og som går gjennom nettstedet, programvaren eller tjenestene eller hvordan tjenestene brukes av brukere. SendSMSGate viser ikke eller modererer innhold eller kilden. SendSMSGate er ikke ansvarlig eller ansvarlig for effekten av innholdet på brukerne, og er heller ikke ansvarlig for noe unøyaktig, ufullstendig eller upassende innhold, som skal være ditt eneste ansvar for å levere eller sende inn slikt innhold .

15.8 Selv om SendSMSGate implementerer elektronisk og fysisk sikkerhet for å redusere risikoen for feil tilgang eller manipulering av data, kan SendSMSGate ikke garantere sikkerheten eller integriteten til data og skal ikke ha noe ansvar for brudd på sikkerhet, integritet eller avskjæring under transport, og heller ikke for noen skade som kan resultat til datamaskinen din eller annen eiendom ved din bruk av nettstedet eller tjenestene.

15.9 TIL MAKSIMALT OMFATTT GJENNOMFØRT AV GJELDENDE LOV, SOM SKAL IKKE SENDER SMSGate ELLER DETS LEVERANDØRER ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, PUNITIV, UHELDELIGE, SPESIELLE, Konsekvensbeskadigelser, forretningsavbrudd eller skadevirkninger, , DATA, SALG, FORRETNING, GODTVIL, REPUTASJON, INNTEKTER, INNTEKTER ELLER ANTICIPATED BESPARINGER, OPPSTÅENDE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE FORBINDET MED BRUK ELLER YTELSE AV NETTSTEDET, PROGRAMVARE ELLER TJENESTER, MED FORSETNING ELLER UHJEMME TIL BRUK AV NETTSTEDET, ELLER TJENESTER, TILGJØRELSE AV ELLER MANGLENDE Å LEVERE NETTSTEDET, PROGRAMVAREN ELLER TJENESTER, ELLER FOR NOEN INFORMASJON ELLER ANNEN INNHOLD TILGJENGT ELLER ANNET PÅ UTVIKLING AV NETTSTEDET, PROGRAMVARE ELLER TJENESTER. HVIS DU MISVISES MED NETTSTEDET, PROGRAMVAREN ELLER TJENESTENE, ELLER MED NOEN AV disse VILKÅRENE, SKAL DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE LØSNING AVSLUTTE BRUK AV NETTSTEDET, PROGRAMVAREN OG TJENESTENE .

15.10 Med forbehold for punkt 15.9 ovenfor, skal SendSMSGates totale ansvar overfor alle tap som oppstår under eller i forbindelse med disse Vilkårene, enten det er i kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagt plikt eller annet, ikke under noen omstendigheter overstige pris for bestilte tjenester .

15.11 Ingenting i disse tjenestevilkårene utelukker eller begrenser ansvaret til SendSMSGate for død eller personskade, eller svindel eller uredelig mispresentasjon, eller noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lov .

16. Erstatning

16.1 Du samtykker i å forsvare og skadesløsgjøre SendSMSGate fra og mot krav, handlinger, krav, inndrivelser, tap, erstatning, bøter, straff eller andre kostnader eller utgifter av noe slag eller art, inkludert, men ikke begrenset til rimelige advokat- og regnskapsmessige gebyrer, som oppstår fra eller vedrører din bruk eller misbruk av, eller tilgang til nettstedet, programvaren og / eller tjenestene eller på annen måte fra brudd på disse vilkårene eller brudd på deg, eller tredjepart som bruker din konto, av intellektuell eiendom eller annen rett til enhver person eller enhet.

17. Endring og terminering

17.1 SendSMSGate kan når som helst endre disse vilkårene eller avslutte bruken av nettstedet, programvaren eller tjenestene etter eget skjønn. SendSMSGate forbeholder seg retten til å endre, suspendere eller avbryte deler av, aspekt, funksjon eller funksjonalitet på nettstedet, programvaren eller tjenestene når som helst, uansett grunn uten forhåndsvarsel. Fortsatt bruk av nettstedet, programvaren eller tjenestene skal anses som aksept av endrede eller oppdaterte betingelser, inkludert endringer i prisene på tjenestene .

17.2 SendSMSGate forbeholder seg retten til å avslutte din bruk av nettstedet, programvaren eller tjenestene når som helst av hvilken som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til et brudd på disse vilkårene, som skal bestemmes etter skjønn av SendSMSGate .

17.3 Kundens forpliktelse til å betale alle gebyrer som påløper og skyldes før suspensjon eller terminering av tjenesten, skal fortsette etter suspensjon eller terminering av tjenestene .

17.4 Ved oppsigelse, uansett årsak, samtykker du i å øyeblikkelig slutte å bruke nettstedet, programvaren og tjenestene, og SendSMSGate har ingen forpliktelser overfor deg etter noen oppsigelse .

17.5 Ved enhver oppsigelse, skal rettighetene og lisensene som er gitt deg her opphøre, og du må opphøre all bruk av tjenestene .

18. Styrende lov, jurisdiksjon og delbarhet

18.1 Disse vilkårene skal styres av lovene i Skottland, Storbritannia, og enhver tvist eller krav som oppstår ut fra eller i forbindelse med dets emne eller dannelse (inkludert tvister eller krav som ikke er kontraktlige) skal styres av og tolkes i samsvar med loven om Skottland, Storbritannia.

18.2 Domstolene i Skottland, Storbritannia skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre enhver tvist eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med vilkårene. Hvis noen av bestemmelsene i disse tjenestevilkårene anses eller blir ugyldige, påvirkes ikke gyldigheten av de andre bestemmelsene .

Begynn å sende SMS over hele verden
nå!

Det er lett å starte arbeidet
1 Melde deg på
2 Få gratis kreditter
3 Send den første SMSen

Det er lett å starte arbeidet
akkurat nå